Jump to content

76S286U6

Medlemmer
 • Content Count

  16
 • Joined

Posts posted by 76S286U6


 1. Vi har funnet ut att firmaet skal kjøpe meg utav foreldrepermisjon ,slik att eg jobber i dei 15 ukene istedet for permisjon

  Da tenkte vi å ansette Mor i firmaet i disse 15 ukene , slik att ho får vanlig månedslønn.

  Det eg lurte på er om dette er lovligt å ansette Mor i disse ukene på den måten vi har tenkt å gjøre ?   

  Ho har fast jobb ellers som ho tar ulønnet permisjon ifra.


 2. Hva betyr dette tvist om innløsnings sum ?   Hvis prisen på aksjene er avgjort er det 14 dagers betalingsfrist ?

   

  Eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort


 3. Takker for svar :)

   

  Så da er egentlig forkjøpsretten forfalt da siden fristene er utløpt?   og den opprinlige kjøperen får alle aksjene?    Det er gått over en måned siden han fremsatte forkjøpsretten uten att aksjene er oppgjort

   

  § 4-23. Utøvelse av forkjøpsrett

  (1) Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet som nevnt i § 4-20.

  (2) Innløsningssummen fastsettes etter reglene i § 4-17 femte og sjette ledd. Rettighetshaveren må innen fristen på to måneder i første ledd ha gjort det som er nødvendig for å få innløsningssummen bindende fastsatt etter en fremgangsmåte som er angitt i vedtektene eller i tilfelle ved å kreve skjønn. Oppnås det ikke enighet om innløsningssummen, skal dette avgjøres ved skjønn om ikke annet blir avtalt.

  (3) Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

  (4) Fristene i denne paragrafen kan ikke forlenges ved vedtektsbestemmelse.


 4. Ja, styret kan selge selskapets eiendeler. Det trenger ikke tilslutning fra aksjonærer som eier 50 % heller, men aksjonærer som eier 50 % kan instruere styret om å la være. Og hvis patentet er sentral for selskapets virksomhet, kan salg av patentet i prinsippet være utenfor selskapets vedtektsbestemte formål.

  Selskapet ble startet rundt patentet , og det er patentet/patentene som er verdien i selskapet.   Vedtektene er helt standard vedtekter.

   

  Så i prinsippet kan styret selge patentene til ett annet selskap ,uten hindring fra medaksjonærer? 

   

  Selv om det er underskrevet ett dokument som tilsier att patentet ,og fremtidige patenter tilhører firmaet ?  


 5. Vi fikk en enighet angående retningslinjer på videre drift i selskapet. Ved att vi opprettet en arbeidsgruppe som skal godkjenne alt fremover. Daglig leder har ingen myndighet

   

  Men siden vi er 2 stk ,og dei er 3 stk familiemedlemmer i styret som er enig i alt.  Da er dei flertall i styret og kan godkjenne en evt emisjon aller andre saker fremover

   

  Så det eg lurte på er en mal på hvordan man kan avsette styremedlemer slik att vi har flertall.    Evt kaste hele styret og sette inn ny daglig leder.

   

  Når man skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å gjøre dette, hvordan gjøres dette etter boken med innkallelse tidsfrister osv


 6. Det er mulig å nekte dette ja. Emisjon kan bare vedtas med flertall som for vedtektsendring (vanligvis 2/3 flertall). Dette gjelder også nødemisjoner og emisjoner som er nødvendig for at selskapet skal gå til skifteretten. Dette illustrerer jo godt poenget i det siste avsnittet i mitt forrige innlegg.

  Ja sånn er det når en gammal idiot nekter å gi fra seg makten. 

   

  å i prinsippet må vi få med oss 2/3 for å få inn frisk kapital?  

   

  Hvis dei nekter på att det skal komme friske penger inn, så kan dei faktisk kjøre firmaet konkurs bare for dei er så sta


 7. Ett annet spørsmål , kan resterende 47% av selskapet (Eiere) nekte på att det blir en emisjon, ved att investor penger skal inn i selskapet.

  Dette er for å unngå att selskapet går til skifteretten, for selskapet har behov for ny frisk kapital

   

  Og eneste mulighet for att selskapet ikke skal gå til skifteretten er att nye friske penger kommer inn.

   

  Dette er som å ødelegge for seg selv (Sabotasje) , men daglig leder truer med dette no

   

  Er det mulig å nekte på dette?

   

  Vi har ingen aksjonæravtale når det gjelder dette.


 8. Når det gjelder hvordan vi skal gå frem å avsette daglig leder, bør vi da sende ett brev på forhånd som viser att vi er misfornøyd med daglig leder og han bør vurdere å gå av?

   

  Eller bør vi vente med å si att han bør gå av på generalforsamling møtet?

   

  Når det gjelder styret så er 2 stk imot han (Eg og en til ,tot 53%)  3stk stk i styret er familie med han, så eg tviler på att dei vil sette seg oppimot han/avsette han

   

  Så da må vi vel avsette noen i styret først, slik att vi har flertall til å avsette han.


 9. Vi er ett mindre selskap som har problemer med daglig leder, og vi ønsker å avsette han pga dårlig fremdrift og mye dårlige beslutninger.

   

  Styret er oppsatt med Daglig leder, styrets leder,og 3 styremedlemmer

   

  Eg og ett annet styremedlem eiger 53% av firmaet.

   

  Er det mulig for oss da å avsette daglig leder siden vi eier 53%?   

   

  Hvordan bør vi gå frem med å avsette daglig leder korrekt etter boken?

   

   

×
×
 • Create New...