Jump to content

Øyvind Larsen

Medlemmer
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

20 :)

Recent Profile Visitors

252 profile views
 1. Her kan man lese hva danskene synes om dette prosjekt: https://www.dr.dk/nyheder/penge/kaempe-klimaaftale-i-esbjerg-kan-booste-dansk-oekonomi-men-byder-ogsaa-paa-store En ganske nyansert artikkel på DR.dk
 2. Det som forundrer meg mest er at man helt åpenbart aldri har utført en skikkelig akseptansetest etter båten ble mottatt, i alle fall ikke når det gjelder båtens vanntette skott. Dette er noe som rutinegjennomføres andre steder som vi burde kunne sammenligne oss med, og det gjelder både marinefartøy og isgående fartøy. Slike båter skal trykkprøves årlig, ikke kun i forhold til utvendig sjø, men også mellom de innvendig vanntette skott. Her har altså den aktuelle fregatten seilt rundt i årevis uten at man var klar over lekkasjen mellom vanntetts skott, pga. hule propellakslinger!
 3. Den “støysenderen” eller “kiev-senderen” var en OHT- Radar. OHT = Over The Horizon Radar. Årsaka til det framstod som støysender, var at den hopet rundt I kortbølgeområdet uten noen som helst hensyn til annen radiotrafikk, uavhengig om det var i de maritime- eller de aeronautiske-radiobånd på kortbølge. Det forskes fortsatt på OTH-radarsystemer, og med den signalbehandlingskapasitet og frekvensstabilitet vi har i dag, har slike system blitt særdeles effektive. Ikke minst når det gjelder å integrere ut meget svake ekko fra egne signaler i forhold til mye kraftigere støy og fremmede signaler. Her er en video som omhandler et fransk OTH-system: Nostradamus, the french skywave over the horizon radar https://www.youtube.com/watch?v=UDnPS6U5JX4 Her er en av mange som omhandler denne russiske OTH-radar fra 70-80 årene: The secret Soviet radar hidden in Chernobyl’s shadow - BBC REEL https://www.youtube.com/watch?v=CGSlpQjV5SU Når det gjelder RADAR, generelt så er ikke dette kun mikrobølger også UHF og VHF er brukt, og brukes stadig. Det krever dog mye større antenner for å oppnå same nøyaktighet som radarfrekvenser i SHF-området.
 4. Her er litt mer dybdegående og interessant info når det gjelder dette nye atomkraftverk i Finland: Finland Might Have Solved Nuclear Power’s Biggest Problem https://www.youtube.com/watch?v=kYpiK3W-g_0
 5. Noen nevner tredje verdenskrig og hvor lite Sovjet.2 kan gjøre i forhold til oss (NATO). De har faktisk atomvåpen og man trenger ikke å ha nok slike våpen til å utrydde oss alle 10 ganger, det rekker med en gang. Historien har gang på gang vist at hvis en angriper først er trengt opp i et hjørne, så tas alle midler i bru uten hensyn til konsekvensene. Her er en bra video som viser de alvorlige konsekvenser selv en begrenset atomkrig kan medføre: https://www.youtube.com/watch?v=M7hOpT0lPGI
 6. Når det gjelder radar-stealth, så skal være oppmerksom på at enhver radar, selv de mest moderne LPI-radarsystemene, alltid vil kunne detekteres fra lengere avstand, enn den avstanden radaren evner å detektere sine egne tilbake-reflekterte signaler. I alle fall fra ved bruk av avanserte mottakersystemer på land elle båter. Den utsendte radareffekt skal jo både fram og tilbake. Hvis noen mener at dette ikke er en relevant problemstilling, kan jeg anbefale boka: Detecting and Classifying Low Probabaility of Intercept RADAR. (Artech House). Det har aldri forekommet i menneskets krigshistorie at noen makt har funnet opp et nytt våpensystem som ikke motparten før eller siden har kopiert elle funnet opp en metode som omgår dette. Det er det vi nå ser når det gjelder radar-stealth, en rekke nye metoder for detektering oppstår, og det verste er at mange av disse metoder er passive, slik at pilotene ikke får noen varsling om de er oppdaget eller ikke. Her er et godt eksempel på dette: Sky Spotter High Resolution Electro-Optical Sensor Array https://www.youtube.com/watch?v=maGZuEn_Bfc
 7. Hvordan er det egentlig med hensyn til akustisk stealth og F35? Stealth dreier seg ikke kun om RADAR RCS og IR-signatur, men også om reduksjon av støy! Dette er spesielt viktig ved flyging over havområder. Som kjent forplanter lyd seg vesentlig hurtigere gjennom vann enn gjennom luft. F35 er jo ikke akkurat de mest stillegående fly for å si det pent.
×
×
 • Create New...