Jump to content

Kalle K

Medlemmer
 • Content Count

  218
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

365 :)

1 Follower

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

2692 profile views
 1. Sludder? Poenget er at du blander sammen ting som ikke passer sammen. For å ta det for siste gang. Egentlig er alle moderne atomvåpen av en viss størrelse fusjonsbomber, samtidig som de også er fisjonsbomber. Saken er at du smeller av en "liten" fisjonsbombe, denne ukontrollerte sprengningen er designet for og er så kraftig at det utløser en ukontrollert fusjonsreaksjon. Dette er den eneste måten å starte en slik fusjonreaksjon på, det skjer også så fort og voldsomt at å høste energi fra dette er utenkelig. Det er med andre ord ikke måten vi kommer til å lage strøm på. Når vi skal prøve å etterligne fusjonen som skjer i sola er det ved hjelp av kombinasjonen enormt trykk og millioner av grader i temperatur. Dette er ikke på noen som helst måte en ukontrollert reaksjon. Faktisk så er det store problemet som gjør at vi fortsatt ikke har fusjonskraft at så fort du slutter å mate reaksjonen med Deuterium og Tritium eller mister trykk/temperatur så stopper alt av seg selv.
 2. Det er verken en ståman😂 eller stråmann for den saks skyld. Problemet er at du setter likhetstegn mellom alt som kan kalles atomkraft. Du skiller overhodet ikke på om det er fusjon mellom de minste atomene som finnes eller fisjon av de tyngste atomene som finnes. Når du deretter heller ikke skiller mellom isotopene som benyttes i atomvåpen og de som brukes i kjernekraft blir det uoversiktlig. Eller for den saks skyld forskjellen på oppbygningen av en bombe med raskest mulig ukontrollert reaksjon og en reaktor med en moderert kontrollert reaksjon blir det litt vanskelig å vite hvor du vil. Forskjellene er så store at det blir som å sette en øyelege til å utføre en hjertetransplantasjon
 3. Dersom de faktisk har forstått teorien og ikke bare lest den, så ville jeg mye heller opereres av en slik lege enn en som ikke kunne grunnlegende teori.
 4. Dette kan høres ut som en fin tenke, men vil det være mulig i praksis? Dessverre tror jeg dette kun er økonomisk mulig dersom produksjons, lagring og distribusjons utstyret er gratis i både innkjøp og vedlikehold. I den harde økonomiske virkeligheten må nok utstyret brukes mest mulig for å tjene penger nok til å få betalt både lønninger og utstyr. Men det er klart kan du få lurt Enova til å betale fabrikken din så slipper du å forholde deg til slikt. Minner også om at produksjon av hydrogen ikke er noe nytt, det produseres ca 90 millioner tonn årlig i verden. Mer enn 95 % av dette er fossilt og brukes til helt nødvendige ting som ammoniakk til kunstgjødselproduksjon. Dersom Høyre har enorme mengder med strøm de ikke klarer å finne bedre bruksområder for, så er det hevet over enhver tvil at for klima er det bedre å lage ren hydrogen til slik bruk. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_production
 5. Sirkulære diskusjoner har jeg ikke tenkt å lokkes inn i. Frem til du slutter å spytte ut den ene påstanden mer oppsiktsvekkende en den andre og heller ønsker fakta og dokumenterer påstandene dine selv så er jeg ferdig med dette.
 6. Du viser bare poenget mitt. Spytter ut en mengde udokumenterte tall som passer din agenda og vill ikke engang snakke om kostnadene og sikkerheten ved RFID. Det er dine påstander at det ene er så dyrt og det andre så effektivt, så det er åpenbart din egen jobb å dokumentere dine egne påstander.
 7. Ikke aktuelt, vi som bruker app og ønsker kort har ingen interesse av å betale for at dere fossiler som insisterer på å bruke udaterte og usikre brikker kan fortsette med det. De enorme kostnadene for å holde liv i dette systemet får dere ta selv😉. Hvor enorme kostnadene er ser jeg ingen grunn til å dokumentere, da du aldri dokumenterer dine tvilsomme påstander rundt kostnadene til kortbruk og kortterminaler. Hva som får deg til å gjennom flere år sabotere enhver seriøs diskusjon om dette i flere fora, tilsynelatende utelukkende basert på hva som passer for deg når du skal til hytta, har jeg for lengst gitt opp å forstå.
 8. En elegant måte for Mer å gjøre lading betydelig dyrere med ekstra høy minutt og kWh pris. Kombinert med liten vilje til å tydeliggjøre de forskjellige prisene så kommer det nok til å virke godt også😀 Dersom Mer tydelig informerer på laderne at dette er dyreste alternativ, istedenfor å bare pushe det som det enkle og mest tilgjengelige, så skal jeg tro dem på at de gjør det for kundens skyld og ikke bunnlinjen.👎
 9. Jeg tror heller ikke batteribytte trengs eller er ønskelig. Dersom disse flyene kan lade med rundt 1,5C eller mer bør de kunne være klare for å fly videre etter ca en halvtime(tatt hensyn til at de må ha sikkerhetsmargin og ikke vil være helt tomme). Forutsatt at du får lov til å lade mens passasjerer og gods tømmes og fylles kan det ikke bli mange minuttene å spare sammenlignet med å bruke tid på å bytte batteri. https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_battery#C_rate
 10. Jeg ser at de var tilfeldig valg og kun ment for å vise et poeng. Allikevel blir faktisk forbruk litt viktig for å vurdere om dette er noe det bør brukes subsidier på. Tre kWh per mil er mye nærmere det en Audi e-Tron bruker på motorveg enn det et vogntog bruker, hadde du sakt 3 kWh per km ville det kanskje vært litt høyt men mye nærmere virkeligheten. Skal det i det hele tatt være noe poeng i å bruke subsidier på dette så må det ha potensiale til å synes i utslippstatistikken. For å få til det må det dimensjoneres for å klare en hel rekke med vogntog etter hverandre ikke bare en sjelden testbil fra Sintef eller Asko. Dersom vi ser for oss at dette skal drifte en nevneverdig andel av tungtransporten, ser det også ut til at utstyret må stå tett og kostnadene til f.eks trafoer og kraftelektronikk vil eksplodere, samtidig som det er vanskelig å se for seg at det ikke fortsatt har klare kapasitetsbegrensninger. Jeg har ingen problemer med å se at det finnes attraktive sider ved dette, dersom pengene var private er det såpass spennende teknisk at jeg kunne være fristet til å jobbe med det. Problemet er totalbildet og djevelen ligger i detaljene. Summen av kostnader tekniske utfordringer og begrensninger får dette til å minne mer om en gass variant til elbiler jeg ikke tør nevne med navn av frykt for å tiltrekke trollene🙂 Grunnen til at jeg deltar i tråden er at jeg ser for meg at dette har potensiale til de samme skadelige effektene som den unevnelige gassen. Satsingen på det vi allerede har teknologi til som vi vet virker, ladere alle steder de stopper allikevel, utsettes og mangler finansiering fordi vi venter på at dette skal komme istedet. Det vil ikke komme og om det skulle komme en gang vil det ikke kunne erstatte behovet for det vi trenger nå.
 11. Det er riktig, det kan gjøres med relativt lave tap. Forutsetningen for å få det til er at begge spolene er plassert perfekt i forhold til hverandre(test gjerne hva som skjer med en kjele på induksjonsovn dersom den ikke er rett over eller i feil høyde). Dersom de sier de klarer 97% i lab forsøk tror jeg på dem, dersom de sier de klarer det med et kjøretøy i trafikk tror jeg ikke på dem. Det jeg sliter med å forstå er hvorfor, hva er poenget med å induksjonslade lastebiler? Det vil aldri bli slik at induksjon finnes over alt, noe som betyr at bilene må utstyres med ac og dc lading uansett. Det eneste gevinsten induksjon da gir er at du sparer noen sekunder på å slippe å plugge inn kabelen, forutsatt at du treffer noenlunde riktig på første forsøk. Prisen for dette er at bilene blir dyrere og mer komplisert. En ladeboks koblet rett inn i eksisterende strømnett er også ganske uslåelig på enkelhet og fleksibilitet når det kommer til etablering og vedlikehold.
 12. La oss starte med å lade bilene alle steder de naturlig stopper allikevel. Lastebiler som kjører 24/7 er så godt som ikke eksisterende. Så godt som alle lastebiler står stille noen timer hver dag for lasting, lossing, venting, parkering eller pga kjøre og hviletidsbestemmelsene. Dersom vi får startet produksjon av bilene og utbygging av ladeinfrastruktur så vil det gi teknologiutvikling som gjør behovet for batteribytte stadig mindre. Batteribytte er en unødig komplisert løsning hvor 100% av forsøkene med dette har feilet hittil.
 13. Jeg liker debattinnlegget dit veldig godt, selv om jeg er helt uenig i konklusjonen. En av de tingene jeg likte best er at jeg får inntrykket av at du letter etter de gode løsningene helt uten å ha noen agenda eller kjepphester. Dette er et utrolig viktig poeng som dessverre ofte glemmes. Skal vi klare å løse klimautfordringene må vi begynne å sette krav til hva vi får igjen for brukken av fornybar energi. Løsninger som gir tre ganger så mye utslippsreduksjon for samme menge strøm må alltid foretrekkes Det er imidlertid noen grunner slik jeg ser det til at elektriske veier ikke vil eller bør bli en vesentlig del av løsningen. Induksjon sliter fort med virkningsgraden, spesielt dersom avstanden til magnetfeltet ikke er optimal. Induksjon sliter også med det faktum at det er endel av veibanen, her utsettes det for belastninger fra veien og årstidene. Både induksjon og kjøreledning har et problem med kostnader. Dersom lastebilen kjører med gjennomsnittsfart 60 km/t ladeeffekten er 120 kW og bilens forbruk 2 kWh per km, så vil bilen ikke lade noen ting alt brukes til drift. Det hjelper med andre ord lite for langtransporten uten at strekningene blir veldig lange og effektene høye. For lokaltransport kan det nok fungere, men der fungerer batterier fint allerede. Det er to prinsipper som blir viktig for meg i et slikt spørsmål, det perfekte må ikke bli det godes fiende og løsningen må være så enkel som mulig men ikke enklere. Diskusjoner rundt elektrisk transport ender ofte opp med å dreie seg om en svært liten del av transporten, de få marginale prosentene som kjører svært langt uten stopp. Virkeligheten er at det aller meste av transporten er mer lokal eller har mere en et stopp på veien. I tillegg kommer kjøre og hviletider. Summen av dette blir at de batteriene vi allerede har, brukt i en lastebil bygd fra bunnen for å være elektriske allerede i dag er mer enn bra nok for det aller meste av transporten som foregår. Vi må bare få på plass ladere på alle steder disse bilene naturlig stopper(hvileplasser, terminaler, lasteramper rundt på kjøpesentre og store butikker osv) Dette blir mitt krav så enkel som mulig men ikke enklere. Når det gjelder det perfekte må ikke bli det godes fiende så må vi slutte å bry oss så mye om å elektrifisere de aller siste prosentene og gjøre det vi kan med de løsningene vi allerede har. Gjør vi det vil det også føre til teknologisk utvikling som vil redusere problemprosentene nærmere og nærmere null
 14. Hydrogen brukt i stempelmotor ble eksperimentert med for noen tiår siden, før det kom mer holdbare brenselceller. I stempelmotorer får du omtrent samme virkningsgrad som med andre typer drivstoff (20-30% i biler), mens med brenselceller får du i bestefall virkningsgrad på 60+ %. Alle andre tap i produksjon, komprimering, kjøling osv blir de samme. Du vil dermed fort mer enn doble tapene ved bruk av stempelmotor, pga mekaniske tap og tap til varme. Denne bruken av hydrogen er derfor havnet på den teknologiske skraphaugen og bør få lov til å bli liggende der.
 15. Fantastisk. Takk for at dere forsatt står på for at vi skal gå forlengst inn i fremtiden. Den eneste måten vi kan gjøre fremtiden bedre enn fortiden er å omfavne det de på engelsk kaller de tre R'er Reduce Reuse Recycle Dette gjør alle tre istedet for å stadig produsere mer og mer for dumping
×
×
 • Create New...