Jump to content

Haakon1

Medlemmer
 • Content Count

  443
 • Joined

Community Reputation

137 :)

Recent Profile Visitors

2327 profile views
 1. Tror det handler mer om å redusere oljeavhengigheten til Russland og Midtøsten når produksjonen i Nordsjøen vil avta over de kommende årene. Elbil er forøvrig subsidiert i Norge. Kan også nevnes at kjøpekraften mellom Norge og Sverige er ganske forskjellig.
 2. Hei, jeg skumleser for øyeblikket denne artikkelen her: https://verdtavite.kpmg.no/aksjegevinster-og-utbytte-mv-for-selskaper-mv/ Så jeg har et hypotetisk scenario: Man har et holdingselskap. Dette selskapet investerer i tre selskap A og B og C. Selskap A utbetaler 1 million i utbytte, selskap B har økt verdi på aksjene på 1 million (børsnotert) og selskap C går 1 million i minus (børsnotert). Selskapet investerer også i et selskap D som er et eget selskap som selger konsulenttjenester som går i solid pluss. Sånn jeg forstår det så vil man i et holdingselskap kunne få skattefritt utbytte på selskap A på grunn av fritaksmetoden. Gevinst og tap på selskap B og C vil derimot skattelegges eller gis fradrag på, men fradrag gis kun hvis det er en annen inntekt i holdingselskapet som kan kompansere for det. Stemmer dette? Men, hvis jeg hadde hatt et aksjeselskap D som jeg utøver konsulenttjenester og har mye inntekt derifra, ville det ikke da vært fordelaktig og styrt investeringene direkte herifra med tanke på selskapsskatt på overskudd? I et år hvor konsulentselskapet går i minus kan man kompansere ved å realisere gevinst på finansinvesteringene, og år hvor konsulentselskapet går i pluss så kan man ta fradrag på tap. Jeg synes det bare virker rart å styre investeringene fra et holdingselskap hvis man også har et konsulentselskap, med tanke på at overskuddet i konsulentselskapet skattes da med 22% før det blir målt opp mot fradrag på tapte investeringer i holdingselskapet. Så kort oppsummert: Er det bedre å styre konsulentselskapet sitt som et holdingselskap, i stedet for å ha et holdingselskap på toppen av det hele? Setter stor pris på alle gode svar. Jeg sitter å vurderer å starte opp et AS neste år, men jeg prøver å sette meg inn i hva som er mest hensiktsmessig for øyeblikket. Mvh. EDIT: Endret litt skrivefeil og ting som kanskje kan virke tvetydige
 3. Utbytteselskap ansees som mer sikkert enn et vekstselskap. F.eks DNB, Gjensidige, Statoil, Shell, Yara, Hydro og Frontline er alle utbytteselskap regner jeg med. Selskaper som ikke har mye å tjene på å investere i videre vekst, men i stedet satser på å opprettholde status quo i markedet. Startups, Uber, Airbnb etc er vekstselskaper. At et selskap er tryggere (mindre risiko) gjør det derimot ikke nødvendigvis til en bedre investering. Risiko er til en viss grad positivt korrelert med høyere avkastning. Du har ikke noe marked for aksjer kjøpt gjennom Monner. Det kan tilogmed finnes klausuler i vedtektene til selskapet som avgrenser hvem du har lov å selge aksjene dine til etc. Mange startups tilbyr derfor aksjer til arbeidstaker i stedet for penger, men hvor de ikke får lov til å selge de til andre utenfor bedriften. Hvis du ikke har eller får et marked for aksjen så må selskapet betale utbytte på sikt for at du skal kunne få noe gevinst på aksjen. Det med 1% så jeg hos FundingPartner, jeg bare tipper at Monner gjør det samme.
 4. Personlig aldri investert gjennom Monner og tror jeg aldri skal gjøre det. Du må søke opp folk i selskapet og sjekke trackrecorden deres. Svindel, selskap som er gått konkurs, red flag. Generelt er det ikke noe poeng å investere i noe om du ikke tror det skal gjøre det markant bedre enn indeksen. Lånene deres kan kanskje virke litt interessante, men viktig å ha i bakhodet at disse lånene sikkert ikke vil ha noe diversifiserende effekt i en nedkonjunktur. Dessuten better du da også på at Monner kan vurdere risikoen i selskapet på en god måte mtp renten, noe som ikke er sikkert overhodet. Fond som investerer i utbytteselskaper reinvesterer som regel utbyttet mener jeg. Utbytteaksjer er ansett for å være mer sikkert enn en vekstaksje fordi et utbytteselskap skal bare beholde posisjonen sin i markedet, for eksempel DNB eller Gjensidige, mens en vekstaksje prøver å bygge seg opp til å få den posisjonen, for eksempel et eller annet jalla forsikringsselskap, Nemi Forsikring. Hvis du ikke vet hva du driver med så investerer du i fond. EDIT: En liten morsom greie som jeg tror de gjør i Monner som er vanlig i delingsøkonomi er at de reklamerer med en rente (f.eks 9.3%), også tar de 1% på både selger og kjøper. Det vil si at lånetakeren betaler 10.3% mens lånegiveren får 8.3%.
 5. Prøvetid er ikke det samme som oppsigelsestid. Det er en midlertidig periode i begynnelsen av arbeidsforholdet hvor arbeidstaker har begrensede rettigheter. EDIT: Misforstod, trodde det var rettet mot meg.
 6. Bare highlighter først at jeg har begrenset kunnskap om bedriftsøkonomi og ledelse. Har egentlig ikke anelse om hvordan dere skal ta saken videre med den ansatte, men jeg har stor forståelse for at dette er dårlig stemning. Håper noen med god forståelse av arbeidsrett kan komme med utdypende innsikt her. For min del høres tap av flere kundeforhold som mest problematisk og som burde prioriteres. Kanskje dere kan ordne en dialog med disse og komme frem til et kompromiss om videre samarbeid? Kanskje dere kan vurdere en seks måneders prøveperiode, ikke tre måneder som jeg antar dere har? Høres ut som at dere har hedget dere for lite i kontrakten mot at slikt kan skje. Man kan sikkert også inkorporere flere goder i arbeidskontrakten som går gjennom hvis arbeidstaker har vært ansatt i mer enn et år.
 7. Hva tenker du om kurtasjen i forhold til en slik strategi?
×
×
 • Create New...