Jump to content

Helotun

Medlemmer
  • Content Count

    22
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

4 :)

Recent Profile Visitors

618 profile views
  1. Jeg har lenge brukt Winamp og Feedreader fra w.softonic.en.com til nedlast av podcasts fra Nrk, men 1.2 kl 00 stoppet det plutselig. Nrk sier at alt er ok, men ikke hvilket program de brukte til test. Feedreader henger med en roterende sirkel. Har også prøvd en gammel PC med Win XP og Juicereceiver som jeg brukte før 2014, men nå henger programmet. Dette viser at det ikke er en blokkering i W10 som er problemet. Har noen en løsning? Podcast-adresser: http://podkast.nrk.no/program/kulturnytt.rss Nrk har fjernet nedlastings-adressene på podcast-nettsiden, men oppgir disse ved forespørsel til info@nrk.no Fra VG: https://api.vg.no/podcast/helgestart.rss Installasjon og test med Winamp: Gå på http://winamp.en.softonic.com/download, klikk grønn knapp ’Free Download for Windows’. Klikk vekk bildet med ’free antivirus’, rull siden ned og klikk på grønn knapp ’Free download for PC’ til venstre på skjermen. Etter noen sekunder kommer ’Open file’ nederst venstre. Klikk på ’Open file’ og klikk Yes. Deretter Next, Standard install og Next igjen. Klikk på den orange firkanten som blinker nederst på skjermen, og klikk på ’Winamp classic’ og Next. Klikk vekk haker på ’Launch winamp’ og ’Show winamp’ og klikk Finish. Klikk igjen på den orange firkanten som blinker nederst og klikk Yes. Ikke installer bibliotek, men klikk bare Close. Klikk på krysset øverst høyre for å få vekk nett-bildet. Dra spilleren midt på skjermen ved å klikke på den øverste linjen ved siden av krølltegnet til venstre og dra med muspekeren. Bildet av spilleren er ganske lite, men kan forstørres ved å plassere muspekeren i nedre høyre hjørne og dra. Så plasserer du muspekeren på nedre høyre hjørne på den delen som fortsatt er liten og drar til samme størrelse. Deretter kan du justere rammene i spilleren ved å legge muspekeren på stolpene. I de grønne tekstene står ’Podcast Subscriptions’ nesten nederst. Klikk på ’Subscriptions’ og deretter Add og legg inn en adresse, f-eks podkast.nrk.no/program/kulturnytt.rss, og merk at her skal http:// ikke være med. Klikk ’Use custom settings’ og klikk på v-tegn bak Day og klikk Manual og ’Add’. Etter ca 10 sekunder vises podcast’ene og du kan klikke på en eller flere ved å holde Shift-tast nede slik at de får blå ramme og klikke på Download-knappen nederst. Det lages automatisk en mappe under Music-mappen på maskinen og her legges mp3-filene inn. Men det skjer ikke etter 31-jan 2021. Deretter klikker du på krølltegnet øverst venstre og klikke Exit. Så dobbel-klikker du på iconet på skjermen og starter spilleren igjen. Installasjon og test med Feedreader Gå på https://feedreader.en.softonic.com. Klikk ’Free download’ og installer. Etterpå klikk New og New Feed og legg inn adresse og klikk Ok. Etter en liten stund kommer podcast’ene. Høyreklikk på en eller flere av dem og velg Download. Nederst til venstre begynner en sirkel å rotere, men ingen nedlasting skjer, akkurat som i Winamp.
  2. Det er urettferdige at de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon) er basert på boenheter, slik at aleneboere betaler like mye som store familier med 2 inntekter og forbruker 3 ganger så mye vann og har 3 ganger så mye avfall. Jeg har funnet tabeller på statistisk sentralbyrå, se nedenfor, som viser at det er ca 1 million aleneboere i Norge og ca 1½ million familier som i gjennomsnitt består at 3 personer. Det er altså en utarming av aleneboere for å subsidiere familier med 2 inntekter. For aleneboere i 2-mannsboliger er situasjonen enda verre, for der betaler huseier dobbelt så mye som en familie på 3 personer med 2 inntekter i enebolig. Familier på 3 bruker 3 ganger så mye vann og har 3 ganger så mye avfall som enslige. Og de har dobbelt så stor inntekt som enslige. Men de betaler samme pris for kommunale tjenester som enslige. Det nåværende regelverket for kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon) er fra 1950-tallet, og er basert på boenheter. Men siden 1960-tallet har familier fått 2 inntekter, og antall enslige har økt fra et fåtall til 1 mill. Nylig ble tv-lisens-avgiften endret fra å være basert på boenhet til en personavgift over skatteseddelen. Så nå er familier på 3 pålagt å betale 3 ganger så mye i tv-lisens som enslige. Siv Jensen sa i Dagsrevyen i mars 2019 at basering på boenheter var urettferdig, men torde ikke si ulovlig, som det faktisk var. Dette sa hun: ’Dagens lisensordning rammer dessuten urettferdig. En husstand må i dag betale like mye, uansett om den består av én enslig minstepensjonist eller en ressurssterk storfamilie. Dette er en av hovedgrunnene til at NRK-lisensen er moden for utskiftning. FrP i regjering innfører nå en fremtidsrettet finansieringsmodell som tar større hensyn til folks betalingsevne og faktisk bruk av NRKs tjenester.’ Selvsagt må familier på 3 betale 3 ganger så mye som enslige i kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon), akkurat som de nå må betale 3 ganger så mye i tv-lisens som enslige. Basering av kommunale avgifter på boenheter er utdatert siden 1960-tallet da det ikke lenger bor familier i alle boenheter. En endring til at de kommunale avgiftene blir basert på personer, som tv-avgiften må komme før eller senere. Alle skattebetalere bruker omtrent like mye vann og har omtrent like mye avfall. Vi betaler allerede 12 % kommunal skatt over skatteseddelen, så det kan ikke være vanskelig å legge på vann- og renovasjons-avgiftene. Dessverre er ikke enslige klar over at de betaler like mye i kommunale avgifter som familier på 3. Jeg har snakket med flere, og ingen er klar over det, så opplysning i form av en publisert artikkel må til. Denne tabellen er hentet fra Statistisk Sentralbyrå på denne adressen: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar Boenheter Personer Privathusholdninger 2 439 242 5 277 899 01 Aleneboere 948 474 948 474 02 Par uten barn 587 608 1 175 216 2 123 690 sum 03 Ektepar med barn 0-17 år 317 028 04 Samboerpar med barn 0-17 år 171 272 05 Mor/far med barn 0-17 år 110 578 06 Enfamiliehusholdninger med voksne barn 182 848 07 Flerfamiliehusholdninger uten barn 88 477 08 Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år 31 957 Sum 902 160 3 154 209, = 3.5 pers pr hushold Personer i privathusholdninger 5 277 899 Personer pr privathusholdning 2.16 Folkemengde etter husholdningstype 5 316 388 01 Private husholdninger 5 277 899 02 Enfamiliehusholdninger 4 890 820 03 Flerfamiliehusholdninger 387 079 04 Andre husholdninger 38 489 Det er altså 902 160 hushold med 3.5 personer, 587 608 med 2 personer, og 948 474 med 1 person. Hvis vi legger sammen husholdningene med 2 inntekter får vi 1 490 768 med 4 329 425 personer, og 3 personer i hver. De har altså 2 inntekter og forurenser 3 ganger så mye som enslige, men kommer unna med samme sum i kommunale utgifter som enslige. Det er altså en utarming av 1 mill enslige for å subsidiere 1½ mill familier med 2 inntekter og 3 personer i hver. Enda verre er det for 2 enslige som bor i 2-mannsboliger, som er ganske vanlig, for de betaler dobbelt så mye som familier på 3 eller flere. Det er usaklig og ulovlig forskjellsbehandling av enslige og må endres straks. Det nåværende regelverket er fra 1950-tallet, men siden 1960-tallet har familier fått 2 inntekter, og antall enslige har økt fra et fåtall til 1 mill. Så kommunenes argument om at avgiftene fortsatt må baseres på boenheter, er fullstendig uakseptabelt. Analogt med den nye lisensavgiften betaler vi 12% i kommunal skatt over skatteseddelen. Da kan det ikke være vanskelig å legge på de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon). Kommunene skal ha inn et visst beløp for dette, som de urettferdig og ulovlig nå deler på antall husstander i kommunen. Heretter må de i stedet dele på antall skattebetalere i kommunen. Alle skattebetalere bruker omtrent like mye vann og produserer omtrent like mye avfall. Verre er det ikke å lage et nytt og rettferdig system, analogt med den nye lisensavgiften. Og kommunenes beredskapsplaner må inneholde en oversikt over innbyggerne i kommunene. På https://www.kommuneprofilen.no/profil/bygg/dinregion/bygg_bolig_type_region.aspx står det at 49,5 % av befolkningen i Norge bor i eneboliger, 9 % i 2-mannsboliger, 11,9 % i rekkehus, 24,3 % i blokker, og 5,3 % andre steder. Rekkehus og blokker har firmaer som eiere og de fordeler gebyrene på leilighetene, mens 2-mannsboliger har privatpersoner som eiere, som alene betaler gebyrene for begge leilighetene. Og i 2-mannsboliger bor det oftest 2 enslige personer. Her er en beregning av avgifter for 2-mannsbolig sammenlignet med enebolig. 2-mannsboliger er normalt eid av en person som leier ut 2-etasje, og her er leien begrenset av markedet, og hvis man vil ta maksimal pris får man ulempen med leieboere som flytter ofte, og de fleste orker ikke det og nøyer seg med å ta litt mindre i husleie, og man får ikke dekning for de kommunale avgiftene. Årspris 2020 Kvartal Årspris 2020 Varenavn Faktor Enebolig Andel Fra-til-dato 2-manns 2-mannsbolig Vanngebyr boenhet 71-300 m² 2 1700,00 1/1 0104-3006 850,00 3400,00 Vanngebyr fast 2 549,00 1/1 0104-3006 274,50 1098,00 Avløpsgebyr boenhet 71-300 m² 2 2954,00 1/1 0104-3006 1477,00 5908,00 Avløpsgebyr fast 2 977,00 1/1 0104-3006 488,50 1954,00 Pipefeiing 1 395,00 1/1 0104-3006 97,75 395,00 Standard renovasjon 2 2315,00 1/1 0104-3006 1157,50 4630,00 Sum 8890,00 4345,25 17385,00 2-mannsbolig: Rabatt delt standard, 30% 2 -694,50 1/1 0104-3006 -347,25 -1389,00 Sum 8890,00 3998,00 15996,00 +25% moms 2222,50 999,50 3999,00 Fakturabeløp 2020 11112,50 4997,50 19995,00 Fra 2020 er rabatten for renovasjon med samme sett avholdsbeholdere som eneboliger satt ned fra 35 til 30%. På kommunens faktura står det 4998,77 og de stjeler 1 krone fra hver 2-mannsbolig, antagelig også fra eneboliger. På https://www.ssb.no/kommunefakta/tonsberg står det at det er 56368 innbyggere i Tønsberg kommune, fordelt på 13028 eneboliger og 4821 leiligheter, altså 17849 boenheter. Hvis hver boenhet betaler 1 kr for mye pr kvartal blir det 71396 kr pr år. Eier av 2-mannsboliger betaler samme pris som 2 eneboliger med i gjennomsnitt 6 personer, bare 10% mindre, men normalt er det bare 2 i 2-mannsboliger. Det er usaklig og ulovlig forskjellsbehandling. Enebolig 2 eneboliger 2-mannsboliger Forskjell For 2020 blir beregningen: 11112,50 22225,00 19995,00 2230,00 10 % mindre enn 2 eneboliger Det er så liten forskjell at utsagnet om at 2-mannsboliger betaler tilnærmet dobbel pris er korrekt. Men de fleste 2-mannsboliger har bare 2 personer, mens 2 eneboliger har 6. Og folk i 2 eneboliger har 4 inntekter på til sammen rundt 1½ million netto, mens en pensjonert eier av 2-mannsbolig har en pensjons-inntekt på 300 000 netto, og det samme har en pensjonert leieboer, som ikke belastes med kommunale gebyrer, og leien er ofte 1500 kr under takst i måneden for å ha stabile leieboere som ikke flytter hvert år, for å slippe å stri med å finne nye hvert år. I regningen fra kommunen står det at en boenhet kan være opp til 300 m². Min 2-mannsbolig er registrert på www.altinn.no med totalt boareal på 235 m², fordelt med 120 på hovedleilighet i 1-etasje med kjellerstue på 40, samt 75 på utleieleilighet i 2-etasje, som har fratrekk for skråtak. Så dette er enda en urettferdighet ved at noen må betale dobbelt gebyr for 235 m², mens andre slipper unna med enkelt gebyr for 300 m². Her er ei liste over argumenter for endring av at kommunale avgifter baseres på boenheter til basering på skattebetalere, som tv-lisens-avgiften. 1- Samfunnet har endret seg siden 1960-tallet og antall eneboere har økt fra et fåtall til 1 million. Basering på boenheter er utdatert. 2- Eneboere betaler det samme som store familier, slik at 1 million aleneboere subsidierer 1½ million familier med 3 personer og 2 inntekter. Basering på boenheter har blitt grovt urettferdig/ulovlig. 3- Tv-avgiften er gjort om fra basering på boenheter til basering på skattebetalere med begrunnelse at basering på boenheter var urettferdig. 4- Familier må betraktes som små bedrifter og betale for sin forurensning etter Forurensningsloven. 5- En så enorm urettferdighet som vi har nå kan ikke bestå evig, nemlig at 2 personer i en 2-mannsbolig betaler like mye som 6 personer i 2 eneboliger med 4 inntekter. Endringen vil tvinge seg frem om noen år uansett, men vi må få den nå på samme måte som regjering trumfet igjennom endring til digitalradio, selv om det var stor motstand i befolkningen. Men endringen var riktig. 6- I eiendomsskatt-saken i Oslo i 2017 ble politisk føring lagt til grunn for dom, og det må også gjelde i denne saken om kommunale avgifter. 7- I denne sak om kommunale avgifter er den politiske føring at basering på boenheter er urettferdig for tv-lisens og det må også gjelde for kommunale avgifter. 8- Det burde være enkelt å få til endringen til at kommunale avgifter baseres på skattebetalere, siden vi allerede betaler kommuneskatt over skatteseddelen. 9. Å begrunne avgift på forurensning med boenheter og boarealer er ikke saklig i det hele tatt, for det er helt meningsløst når det er folk som forurenser, ikke boenheter og boarealer. 10. Det må være en grense for hvor stor urettferdigheten kan være for å kunne kalles saklig begrunnet. Hvis du er aleneboer betaler du altfor mye i kommunale avgifter, og dette vil vi ha slutt på. Du hjelper oss ved å melde fra til oss om at du vil delta i et gruppesøksmål mot kommunene. Endring av kommunale avgifter fra basering på boenheter til basering på personer må komme før eller senere, men skulle vi tape i første omgang blir det bare småpenger på hver til saksomkostninger.
×
×
  • Create New...