Jump to content

MartinGM

Medlemmer
 • Content Count

  925
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

257 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

8517 profile views
 1. Et annet - og minst like stort problem - er at Apple har lagt inn en eksplisitt sperre for eGPU-løsninger på gamle maskiner. Macbook-en som Lagarhus har brukt for å demonstrere hardwaren sin kan bare bruke eGPU hvis man trikser med driverne - noe som i bryter med Apple sine retningslinjer. Å gjøre det er i beste fall innenfor hvis man "hacker på gutterommet" - men Apple ville aldri godkjent at man gjorde det kommersielt.
 2. Han skulle antakelig tatt til seg at ekspertene på egpu.io har sagt at det produktet han lover å levere på kickstarter ikke er mulig å lage. Men det er klart Innovasjon Norge ville vært idioter hvis de betalte ut 700.000 for å lage noe som allerede eksisterer på markedet. 🤔 Hvordan Innovasjon Norge tror at amatører fra Norge skal kunne levere ett produkt som ikke engang de etablerte tech-selskapene leverer er litt overraskende.
 3. Og da er Lagarhus sin konto på eGPU.io blitt sperret fordi de mener at han er useriøs. Updates from CES 2020 Our community was patient with Lagarhus Products and attended CES 2020 to check the BlackBeast Pro out in person before final judgment (over 6 months). It is nothing more than a large unpolished plastic box to hide unknown Thunderbolt 3 mainboards and components inside. They dodged all relevant technical questions. We have more than enough facts to believe they commercialize @mac_editor's Purge-Wrangler script without authorization. As a welcoming community, we provided them with feedback on what would make a unique eGPU product. All they seemingly did was to use our suggestions to further deceit the general public on Kickstarter. The account for @lagarhus is now banned to prevent removal/editing of older posts. Below are reports and discussion from CES 2020. https://egpu.io/forums/thunderbolt-enclosures/blackbeast-pro-thunderbolt-egpu/
 4. "Surfbeam 2" (https://en.wikipedia.org/wiki/KA-SAT#Communication_systems) teknologien som leveres på samme plattform/satellitt støttet i 2011 6MBit upstream. Hva leverandøren kan tilby norske abonnenter har jeg ikke funnet noe informasjon om. Edit: blingsa litt på det du skrev.. trodde du tenkte på upstream hastigheten.
 5. Hvis TV-hardwaren skulle tilpasses TV-sendingene - og ikke pushe mulighetene - hadde vi sittet med HD Ready TVer (720p) enda.
 6. Du la tydeligvis ikke merke til illustrasjonen "Porsche 800V Turbo Charging"? Montro om "vanlige" Porscher heter "Turbo" fordi de er i stand til å fylle bensin raskere.
 7. Har brukt pc siden midten av 90-tallet og android i 10 år eller noe sånt. Men jeg har aldri skjønt hvordan folk får til det der. Vet du hvordan? Som nevnt mrMKR er inne på tidligere i tråden er det veldig mange sider som "tilbyr" deg notifikasjoner når du besøker dem. Hvis man ukritisk velger ja til dette begynner man å abonnere på oppdateringer fra sidene. Hvis man ikke var inneforstått med at man takket ja til oppdateringer kan det fort oppleves "masete". Men å anbefale at ingen skal bruke Chrome er litt voldsomt. 😀
 8. Det refereres vel heller til kvaliteten på trykket. En analog plate der lyden formidles ved hjelp av rillene er man mer avhengig av godt trykk/materiale enn for eksempel en CD plate, selv om de også kommer i mange kvaliteter og også kan hakke. Selv om jeg tror vi er i ferd med å overanalysere artikkelforfatterens mening med bruken av "ordtaket".
 9. Et av selskapene har bruk Ninebot by Segway som koster 4000 kroner retail. De har riktignok geo-fencing men kjøper man tusenvis rett fra produsenten.. da koster de ikke 4000, for å si det sånn. Og det må jo være flere tusen de har kjøpt når de har hundrevis bare i Oslo. Nå er ikke jeg noen revisor men roughly kan utgiftene til innkjøpene av syklene avskrives så hvis en sykkel ikke tjener inn sin egen verdi utgiftsfører man den og det er først når sykkelen faktisk tjener penger man fører inntekter på den. Er vel bare 12% mva på persontrafikk - vet ikke om sparksykkel utleie kan gå under det... i tillegg vil du jo kunne regne utgående MVA mot inngående MVA. Når det gjelder utgifter til å samle sammen syklene bruker de personer som antakelig ikke tjerner veldig godt. Også er det vel minimalt med administrasjon/support. Så jeg kan vanskelig se for meg at man skal kunne tape penger på dette.
 10. Hva tenker "spennende"? Jeg skriver at jeg vil tro de store innkjøpene vil kunne dra prisen ned mot en tusenlapp. Hvis de drar inn 2 kroner minuttet i 500 minutter er vi oppi 1000 kroner og hvis de 500 minuttene er fordelt på 30 turer, så er det 300 kroner til. 1300 spenn, sykkelen betalt. Er prisen tre kroner har man dratt inn 1800. Da er den i hvert fall betalt.
 11. Først en liten kommentar til dette med journalinnsyn - siden pasienter i Norge enda ikke har et felles journalsystem er det ikke sånn at lege A kan søke opp pasient-iden og se hva lege B har skrevet om deg. For at to behandlere kunne se hva som er skrevet om en pasient må disse enten jobbe ved samme helseforetak (sykehus) eller samme legekontor. Eller så må informasjonen ha blitt utvekslet i en henvisning eller epikrise. Oppsummert vil altså ikke en fastlege ved ett legekontor kunne se hva en annen fastlege har skrevet. Og en fastlege vil ikke se hva en sykehuslege har skrevet om pasienten med mindre kontakten ved sykehuset skjer fordi fastlegen har henvist til en spesialist og fått en epikrise (resultatet av kontakten/henvisningen) tilbake fra sykehuset. Når det gjelder innsyn i journalen er det riktig som det blir beskrevet tidligere i tråden at man kan nekte enkeltpersoner eller grupper innsyn i journalen sin. Det som ikke har blitt beskrevet er retting av pasientjournaler. Lov om pasient- og brukerrettigheter, § 5-2.Retting og sletting av journal gir pasienter rett til å kreve å få retter eller slettet uriktig informasjon i hht helsepersonelloven § 42 til § 44. § 42.Retting av journal Helsepersonell som nevnt i § 39 skal etter krav fra den opplysningen gjelder, eller av eget tiltak, rette uriktige eller ufullstendige opplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 16. Opplysningene skal etter krav fra den opplysningen gjelder, eller av eget tiltak, også rettes dersom de er utilbørlige. Retting skal skje ved at journalen føres på nytt, eller ved at en datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes. § 43.Sletting av journalopplysninger Etter krav fra den journalopplysningene gjelder, eller av eget tiltak, skal helsepersonell som nevnt i § 39 slette opplysninger eller utsagn i journalen, dersom dette er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke strider mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §§ 9 eller 18 og: 1. opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller 2. opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp. Hvis ikke de følger opp kravet fra pasienten kan avgjørelsen ankes til fylkesmannen.
 12. Lenken i artikkelen går til en betalingsside men her kan man finne mer informasjon. Veldig enkelt fortalt er blockchain teknologi en liste over transaksjoner der en overføring skjer ved at man legger sin transaksjon til på slutten av lista og når nok andre deltagere i nettverket har kvittert ut transaksjonen blir den gjennomført og dette i seg selv er ikke spesielt datakrevende. Bitcoin bruker et konsept som kalles "proof-of-work" der det kreves et gitt antall kalkulasjoner for å kunne være med å signere transaksjonene. Men hvorfor skulle noen ville bruke datakraft på å signere transaksjonene - blokk-kjeden - jo fordi man potensielt kan belønnes med å motta en bitcoin - altså mining. Og bitcoin var i utgangspunktet mer lettvekt enn det er i dag - kalkulasjonene skjedde raskt - BTC var lite verdt - men etter hvert som prisene steg og kalkulasjonene ble mer kompliserte ble også overføringen dyrere å gjennomføre. Men det finnes andre måter å implementere blockchain på der det ikke er den som "regner best" som signerer kjeden - og at man heller ikke nødvendigvis belønnes for å delta. Alternativer til PoW er blant annet "proof-of-stake", "proof-of-space" og "proof-of-auhtority". Det er verken krav til at det må mines eller "anti-sensur" regler for å kunne kalle noe en kryptovaluta - Wikipedia sin definisjon er ikke så himla gæern. The system does not require a central authority, its state is maintained through distributed consensus. The system keeps an overview of cryptocurrency units and their ownership. The system defines whether new cryptocurrency units can be created. If new cryptocurrency units can be created, the system defines the circumstances of their origin and how to determine the ownership of these new units. Ownership of cryptocurrency units can be proved exclusively cryptographically. The system allows transactions to be performed in which ownership of the cryptographic units is changed. A transaction statement can only be issued by an entity proving the current ownership of these units. If two different instructions for changing the ownership of the same cryptographic units are simultaneously entered, the system performs at most one of them.
 13. Dette var jo et investormøte - det er det lov å ljuge litt.. Ikke et sted for nøktern og edruelig. Så hvorfor tek.no gidder å sitere Musk fra et skrytemøte for å skaffe investorer.. DET er det store spørsmålet.
 14. Nå er ikke sparkesyklene i Oslo akkurat noe pilotprosjekt, det må ha gått såpass bra i andre byer at noen tror det finnes et marked. Med mindre du mener at Oslo-borgere skulle behandle syklene mer uvørnt enn i andre byer? Når det gjelder pris og vedlikehold koster vel én sykkel 4-5000 tusen i butikken. Disse utleierne har vel kjøpt såpass med sykler og deler at prisen er ned mot en tuselapp i innkjøp. Og da er det vel ikke mere enn 500 minutter i ren kjøretid som skal til før grunnprisen på sykkelen er dekket. Så er det selvsagt løpende utgifter til mindre vedlikehold ellers bare kaster de sykkelen.. Så kommer alle andre mulige utgifter ved å drive et selskap.. ..men de som kan drive rimlig nok burde kunne tjene penger på dette.
 15. De hentes og settes ut av folk som han her. https://www.aftenposten.no/osloby/i/70j6nW/Stoppet-varebil-med-95-elsparkesykler--sjafor-anmeldt
×
×
 • Create New...