Jump to content

jan_godfather

Medlemmer
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 1. Noen som kan kjapt dele 2013 og visst man har 2012 vinter eksamen med fasit! pls
 2. men hvordan vet man hva man skal bruke til enhver tid? om dt er h30 i ligningen eller h+ (som er i denne oppgaven) eller man faktisk skriver syren. synes dt er veldig tilfeldig hva man skriver i reaksjonligningen... noen huskemetoder? er jo forsovet det samme med base.
 3. prøver å lese meg opp i kjemi men har vanskligheter med hvordan man legger sammen ting, ser man putter forek HClO+H30+FE-- CL+H2O+FE.. Hvordan kan man bare legge inn H30 istedenfor selve syren? og noen ganger ser jeg man bare putter inn H+ istedenfor syren.. eks oppgave Når kroppen mangler jern, kan vi bøte på tilstanden ved å tilføre ekstra jern i form at tabelettet med FeSO4. For å bestemme jerninnholder i en tabelett med masse 0,350 g blir tabeletten løst i et overskudd av svovelsyre. Organisk fyllestoff løser seg ikke og filtrerer fra. Løsningen varmes og titreres med standardløsning 0,200 mol/l KMnO4. Forbruket er 10,74cm3 1) Balanser reaksjonsligning Hvordan skal du vite om det er Fe+Mno4+(H+/H30+/H2SO4)?? værsåsnill å hjelp! hilsen en fortvilet fyr
 4. Det er noen oppgaver jeg ikke skjønner bære av, så viss jeg kunne fått noe hjelp/svar hadde det vært veldig snilt ! A. For å undersøke hvordan en buffer oppfører seg, vil de gjennomføre en titrering på en kjent bufferløsning av 0,010 mol NH3 og 0,010 mol NH4+. Volumet av løsningen er 25 ml. De vil titrere med 1,00 M HCl(aq). I. Hva blir pH i denne løsningen etter at det er tilsatt 5,0 ml HCl ? II. Hva blir pH når 10 ml HCl er tilsatt? III. I titreringen vil man bruke en indikator for å se når man har brukt opp basen i bufferen. Gi en vurdering av hvilken indikator som vil være hensiktsmessig å bruke her. B. En av elevene tar ut en prøve fra flasken. Han tilsetter først litt salpetersyre til en del av prøven og deretter sølvnitrat. Han får et hvitt bunnfall. Han sentrifugerer, suger opp filtratet og bunnfallet tilsettes så 5 M NH3. Når han rister, løser det seg opp. Til filtratet tilsetter han også 5 M NH3 . Men han kan ikke se noe forandring. I. Hvilke ioner blir påvist her? II. Hvilke ioner kan utelukkes? D.Etter disse funnene bestemmer gruppen seg for at løsningen inneholder bare ett salt. En av elevene sier at det er mulig å finne mengden av saltet på to måter og at dersom man får like mange mol av hvert ion, har man bare ett salt. I. Beskriv kort metoder som man her kan benytte seg av for å bestemme mengden av de ionene de tror er i løsningen. II. Drøft påstanden om at det er bare ett salt om man får samme antall mol.
 5. heisann, har noen oppgaver jeg hadde trengt hjelp til visst noen var til hjelp 2. A. På kjemilabben står det en flaske med en væske som vi ikke er sikker på innholdet i. Vi vet at det må være ett eller flere uorganiske salter. Tenk deg at du skal finne ut hvilke ioner som er løst i flasken. I. Velg to negative ioner og forklar hvordan disse påvises. II. Hvordan kan vi på en enkel måte utelukke at flasken inneholder sølvioner? B. En av elevene tar ut en prøve fra flasken. Han tilsetter først litt salpetersyre til en del av prøven og deretter sølvnitrat. Han får et hvitt bunnfall. Han sentrifugerer, suger opp filtratet og bunnfallet tilsettes så 5 M NH3. Når han rister, løser det seg opp. Til filtratet tilsetter han også 5 M NH3 . Men han kan ikke se noe forandring. I. Hvilke ioner blir påvist her? II. Hvilke ioner kan utelukkes? C. En annen elev tilsetter noen dråper NaOH til en del av prøven . Han merker at det lukter ammoniakk. Hvilken konklusjon kan vi trekke av dette? D.Etter disse funnene bestemmer gruppen seg for at løsningen inneholder bare ett salt. En av elevene sier at det er mulig å finne mengden av saltet på to måter og at dersom man får like mange mol av hvert ion, har man bare ett salt. I. Beskriv kort metoder som man her kan benytte seg av for å bestemme mengden av de ionene de tror er i løsningen. II. Drøft påstanden om at det er bare ett salt om man får samme antall mol.
 6. oppgave 1a konsentrasjonen = 10^-pH konsentrasjonen av H3O+ er 3,16*10^-4, 10^-3,5 takk for hjelpen, hva skjer engentlig du blander H30+ og fosfation?
 7. Heisann, jeg skal levere en prøve om noen dager og lurer på om noe hjelp/svar med prøven. Ser på den nå og har prøvd å sitte meg i den, men skjønner ikke bære :S 1. På hjemmesiden til Opplysningskontoret for Meieriprodukter kan vi lese ”Solo har pH på 3,5 mens Coca-Cola er helt nede i en pH på 2,5. Jo lavere pH, jo større er risikoen for etseskader på tennene. A. Hva er konsentrasjonen av H3O+ i cola og i solo ? B. Surmelk har også lav pH men etseskader unngåes fordi surmelk også inneholder fosfat, PO43- slik at pH`en ikke blir altfor lav. Hvordan kan fosfat påvirke pH-verdien? C. Hans og Grete skal lage en drikk der de har tenkt at en bufferløsning skal holde surhetsgraden konstant, selv om man blander ut drikken med vann eller en annen drikkbar væske. De bestemmer seg for at de vil bruke natrium-di-hydrogenfosfat og fosforsyre for å få til en bufferløsning. I. Forklar at dette er en bufferløsning. II. Hva blir pH i denne bufferen dersom man blander like stoffmengder av stoffene? III. De vil at pH i løsningen skal være 3,0. Er dette mulig og i så fall hvordan? D. For å undersøke hvordan en buffer oppfører seg, vil de gjennomføre en titrering på en kjent bufferløsning av 0,010 mol NH3 og 0,010 mol NH4+. Volumet av løsningen er 25 ml. De vil titrere med 1,00 M HCl(aq). I. Hva blir pH i denne løsningen etter at det er tilsatt 5,0 ml HCl ? II. Hva blir pH når 10 ml HCl er tilsatt? III. I titreringen vil man bruke en indikator for å se når man har brukt opp basen i bufferen. Gi en vurdering av hvilken indikator som vil være hensiktsmessig å bruke her. 2. A. På kjemilabben står det en flaske med en væske som vi ikke er sikker på innholdet i. Vi vet at det må være ett eller flere uorganiske salter. Tenk deg at du skal finne ut hvilke ioner som er løst i flasken. I. Velg to negative ioner og forklar hvordan disse påvises. II. Hvordan kan vi på en enkel måte utelukke at flasken inneholder sølvioner? B. En av elevene tar ut en prøve fra flasken. Han tilsetter først litt salpetersyre til en del av prøven og deretter sølvnitrat. Han får et hvitt bunnfall. Han sentrifugerer, suger opp filtratet og bunnfallet tilsettes så 5 M NH3. Når han rister, løser det seg opp. Til filtratet tilsetter han også 5 M NH3 . Men han kan ikke se noe forandring. I. Hvilke ioner blir påvist her? II. Hvilke ioner kan utelukkes? C. En annen elev tilsetter noen dråper NaOH til en del av prøven . Han merker at det lukter ammoniakk. Hvilken konklusjon kan vi trekke av dette? D.Etter disse funnene bestemmer gruppen seg for at løsningen inneholder bare ett salt. En av elevene sier at det er mulig å finne mengden av saltet på to måter og at dersom man får like mange mol av hvert ion, har man bare ett salt. I. Beskriv kort metoder som man her kan benytte seg av for å bestemme mengden av de ionene de tror er i løsningen. II. Drøft påstanden om at det er bare ett salt om man får samme antall mol.
 8. er en prøve som blir ganske lik, så visst jeg hade hatt fasitten til denne hadde jeg gjort det streit tror jeg
 9. eg lurer ikke på svare men kordan man gjør den, eg mener eg gjør helt riktig men får feil svar.. eg bruker lysstyrkemetoden, I=p/a og gjør den om.. men visst eg skal skrive alle de tegnene så kommer det til å ta en dag
 10. Hva er det du står fast med? 8.119: Stjernen Betelgeuse har en utstrålt effekt på 4,8 * 1030 W. Rett utenfor jordatmosfæren gir Betelgeuse en lysintensitet på 10nW/m2. Finn avstanden til Betelgeuse i lysår.
 11. eg har funnet ut hvor mange kelvin, men ka skal eg gjøre videre :S 300nm 9700K
×
×
 • Create New...