Jump to content

stonecold

Medlemmer
  • Content Count

    37
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 :)

Recent Profile Visitors

7907 profile views
  1. Hvilke skjermkort det som gir kortest ROI om dagen med tanke på mining?
  2. Jeg har bakgrunn som Roughneck/Boredekksarbeider (Boredekksarbeider med fagbrev). Jobbet både på faste installasjon og flytende installasjoner på Norsk sokkel. Sist oljekrise var det de med høyest ansinnitet som beholdt jobber. Mitt inntrykk er at det er endel eldre personell som skal gå av med pensjon. Trenden fra tidlig 2000-tallet til nå har jo vært gass har fått en mer dominerende rolle på produksjonsiden enn olje på Norsk sokkele. (norskpetroleum sin hjemmeside som drives i samarbeid med Olje og energidepermantet og Oljedirektoratet.) Det jeg er mest beskymret for er faren for at det blir overetabling av flytende installasjoner. (borerigger) Dette kan føre til et press på riggrater og dermed marginene til boreselskapene. Men samtidig bruker en disse til mer enn bare boring. (P&A, komplettering++) I tillegg holder en på å bygge om en del av riggene til batteridrift. I dårlige tider ryker mange prosjekter i påvente av bedre tider. Men disse kan jo potensielt komme opp igjen på senere tidspunkt. En ting jeg har lagt merke til seismikk bruker å gå først i dårlige tider, terminering av riggkontrakter og subsea til slutt. Supplynæringen også rammes av terminering av riggkontrakter, da disse leverer forsyninger til de samme riggene. Noen av de store oljeselskapene har trukket ut av sokkelen. Men samtidig har vi fått inn nye aktører etter leterefusjonsordningen kom på plass. Uten de nye aktørene er det ikke sikkert vi hadde funnet felter som Edvard Grieg, Johan Sverdrup osv. Jeg synes du skal gi jobben/yrket en sjanse. Før du bestemmer deg for å bytte beite. Dette for å se om du trives. Trivel er jo alfa og omega i enhver jobb tenker jeg. Dersom målet er å ha jobb i denne næringen til pensjonistalder, da ville jeg prøvd å fått jobb på en fast installasjon. Men det kan jo hende du vil trives bedre på en flytende installasjon. Har du vurdert å ta boreteknisk fagskole på sikt? Jeg tenker selv å bytte beite. Da jeg har lyst å prøve ut andre næringer, som jeg finner veldig spennende.
×
×
  • Create New...