Jump to content

Wiktory8

Medlemmer
 • Content Count

  51
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 :)

About Wiktory8

 • Birthday 06/21/1958

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ny opplysning i saken! I går fikk alle andelseierne i borettslaget følgende infoskriv fra styret. "Støtte til infrastruktur til el-billadere i garasjene Styret fikk inntrykk av at vi måtte vente med å søke støtte til sluttsummen for infrastrukturen til el-billaderne var klar. Dette viste seg i etterkant å være feil, og vi har av den grunn fått avslag på søknaden. Styret beklager dette." At styret fikk inntrykk av at de måtte vente(!), tyder ihvertfall på at de visste om kommunens tilskuddsordning; https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/ladetilskudd-til-borettslag-og-sameier/#gref Som tidligere nevnt har styret, ved flere anledninger, sendt ut denne linken til andelseierne: Noen der ute som får samme "inntrykket" som vårt styre hadde? Hva synes dere?
 2. Som jeg skrev innledningsvis; "Det er kun garasjeleierne som skal betale for hele gildet." Altså er det kun garasjeleierne som lider tap.
 3. Det er én leder og fire styremedlemmer i borettslags styre. Styrehonoraret er på kr. 400.000,-. Vel, de blir vel ikke så veldig lavt honorert?
 4. Kontrakt med entreprenør ble signert 03.04.2020. Etter "nesten uholdelig mas" fra meg om de hadde sendt inn søknad, har jeg nå fått dokumentert fra kommunen om at styret sendte dette 16.08.2021. Altså 14 måneder for sent! Styret svarte meg som tidligere skrevet: "Som vi har skrevet til deg tidligere, må vi vente med å sende søknad til prosjektet er ferdig." Dette mener jeg er uaktsomt fra styret! Og ja, all infrastruktur i selve garasjene er ferdig. Det mangler bare strøm fra transformator og inn til garasjene.
 5. Nei, jeg tenker ikke på at garasjeleierne skal få erstatning fra borettslaget. Det jeg spør om er om garasjeleierne har noen mulighet til å saksøke styret for summen de ikke får i tilskudd fra kommunen. Nei, jeg "syter" ikke om 5000 kroner pr. garasjeleier men 810.000 kroner totalt, og det er ikke tullete synes jeg! At folk flest sitter i styret "for morro skyld", er helt irrelevant i mitt spørsmål. Å komme seg inn i styret var dessverre umulig ved årets valg i generalforsamlingen. Styret hadde bare vedtatt at andelseierne ikke skulle ha mulighet til å komme med benkeforslag/motforslag på styret sine innstilliger til styreverv. Ja, jeg vet at dette er helt ulovlig prosedyre fra styret med det får bli em annen sak. Jeg hadde ihvertfall ingen mulighet til styreverv! Vi har også en forretningsfører. Hvordan han kan tillate slikt kan man bare lure på! Jeg har over lengre tid, til stadighet tipset styret om søknadsprosesser vedrørende tilskudd tilskudd fra kommunen. Det eneste svaret jeg fikk var: "Som vi har skrevet til deg tidligere, må vi vente med å sende søknad til prosjektet er ferdig." Dette tyder på at styret ikke har lest informasjonen fra kommunen. Linken til kommunen har de oversendt andelseierne for lenge siden. Alle andelseiere regner med at styret gjør som "best effort", men her har de ikke gjort det.
 6. Saken gjelder at styret i borettslaget ikke har levert søknad om tilskudd fra kommunen i rett tid. Tilskuddet gjelder ved oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslaget, for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/ladetilskudd-til-borettslag-og-sameier/#gref Borettslaget river gamle garasjer for så å bygge 162 nye. Prosjektet har en kostnad på bortimot 30 millioner kroner. I et så stort prosjekt kan man få opptil 810.000,- kroner i tilskudd fra kommunen. Det er kun garasjeleierne som skal betale for hele gildet. Men så har altså styret ikke lest kriteriene og retningslinjene fra kommunen godt nok. Når de til slutt sendte en søknad, ble det blankt avslag fra kommunen. Søknaden var levert for sent! Har garasjeleierne noen mulighet til å saksøke styret for summen de ikke får i tilskudd de kunne ha fått dersom styret hadde gjort det de skulle?
 7. Tusen takk for respons! Nå har det seg slik at både det sittende styret og tidligere styrer til stadighet har brutt både borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Uriktig og feil informasjon til andelseierne har også kommet i tide og utide. Jeg har ofte tilskrevet styret vedrørende slikt styresett og informasjonsflyt, men en arroganse (nesten) uten like gjør at jeg ikke klarer å få de til å følge lover og regler. De trenerer og trenerer altfor mange henvendelser. Og når det endelig gis respons, blir det bare svadasvar! Flere av beboerne (men på langt nær 40) har gått lei av at styret vedtar ting, for enkelhetsskyld. Det som er enda mer "tragisk" er at veeeldig mange andelseiere ikke leser godt, og bare "godtar" skriveriene og vedtakene til styret! Jeg er så vidt i gang med å samle 40 andelseiere (10%), men det er ikke lett. Nå fikk jeg jammet lirt av meg litt grums, gitt! Når styret med viten og vilje har hold på slik over lengre tid (flere år), har jeg kanskje i tankene at de trenger å få en ordentlig korreks og/eller en "smekk" av et eller annet slag. Styret har informert at de vil holde ekstraordinær generalforsamling så fort Covid19-regler gjør det mulig å samle potensielt 400+ personer. Det antas at "Valg" blir ett av punktene. Hvordan går man fram? Jeg, og noen flere, synes ikke gode intensjoner eller vedtak barefor enkelhetsskyld er gode løsninger. Særlig ikke når det blir påpekt at det bryter fundamentale lover og regler. Jeg påpekte til styret at møteverktøyene (plattformen) de brukte var uegnet og henviste til borettslagsloven § 7-4, punkt 4 (nest siste setning). I tillegg skrev jeg; "Det finnes en rekke leverandører som kan tilby teknisk infrastruktur, som gjør at borettslagets generalforsamling kan behandle saker i en digital generalforsamling på en lovlig, ryddig og korrekt måte. Dette må det legges til rette for, og det er styrets oppgave." Og svaret jeg fikk; "Styret har gjennomført generalforsamlingen på best mulig måte ut ifra gitte forutsetninger." Hvilke gitte forutsetninger de mener, skriver de ingenting om. Heller ingen andre forklaringer. Typisk et svadasvar! Vises det til borettslagsloven § 7-8, punkt 3? Spørsmål: Dersom en generalforsamling bestemmer seg for å avholde valg uten ar det står noe om dette i innkallingen; Må ikke alle andelseiere i borettslaget samtykke til dette? Eller holder det kun med de fremmøtte på generalforsamlingen? Skjønner heller ikke at en digital generalforsamling kan avholde valg, hvis det ikke er nevnt i innkallingen! Helt enig! Det var akkurat det som skjedde her vedrørende valg av styremedlemmer. Hvordan kan man gå frem i denne motbakken for å få generalforsamlingen sitt vedtak om valg styre erklært ugyldig?
 8. Takker for respons. Men det ser ut som at jeg ikke forklarte meg godt nok. Prøver litt til. 15. april fikk beboerne informasjon fra styret om at det ikke skulle holdes valg. Samme dato fikk vi noe styret kalte "Varsel om generalforsamling". Frist for å sende inn forslag som beboerne ønsket behandlet på generalforsamlingen, var satt til 2. mai. 25. mai mottok beboerne noe styret kalte "Forslag til innkalling til generalforsamling". Altså slik selve innkallingen kom til å se ut. Her hadde beboerne mulighet til å sende inn forslag til endringer eller benkeforslag på de saker som var fremlagt. I dette "Forslag til innkalling til generalforsamling" var det ingen sak/punkt vedrørende valg av styrerepresentanter. Og når styret ikke hadde fremmet noe forslag på styrerepresentanter, ble det veldig vanskelig å komme med forslag/motforslag/benkeforslag til dette! Vi hadde jo fått beskjed om det ikke skulle holdes valg! Som tidligere nevnt, hadde styret skrevet: "Dersom styret ikke mottar noen forslag til endringer eller benkeforslag på de saker som fremgår av Forslag til innkalling, vil selve innkallingen videreføres slik den nå fremstår." 2. juni (kun to dager før generalforsamlingen) fikk jeg svar på en henvendelse til styret. Jeg hadde spurt om hvorfor det ikke skulle avholdes valg på generalforsamlingen. Svaret jeg fikk lyder som følger: "Styret har valgt å ikke avholde valg av styremedlemmer på førstkommende generalforsamling, siden vi mener dette er en sak som passer best på en generalforsamling med fysisk oppmøte." I borettslagets vedtekter står det at valg på styrerepresentanter skal behandles på ordinær generalforsamling. 4. juni startet mottok beboerne selve innkallingen, og selve generalforsamlingen startet. Meget stor ble overraskelsen da jeg så at styret hadde tatt inn et nytt punkt på agendaen; "VALG av styrerepresentanter." Først nå fikk altså beboerne vite at det skulle holdes valg. Men her fikk ikke beboerne anledning til å komme med verken innsigelser, kommentarer, forslag, motforslag, benkeforslag etc, til styrets forslag på kandidater. Plattformen som styret (v/ forretningsfører) brukte, tillot ikke dette. Derfor fikk beboerne kun anledning til å stemme over styrets forslag til styrerepresentanter. Hva kan gjøres? Generalforsamlingen i borettslaget har fastsatt/vedtatt i vedtektene: "Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for 2 år." Det må vel en vedtektsendring til først, før man kan velge styrerepresentanter for noe annet enn to år? Etter en vedtektsendring kan man følge borettslagsloven. Da er det fastsatt av generalforsamlingen at styremedlemmene ikke trenger å "gjere teneste i to år", slik loven sier. Ergo; Min tolkning er at noen har brutt både loven og borettslagets vedtekter. Eller tar jeg feil i mine tolkninger? Hva kan gjøres? Helt enig! Men det hadde jo ikke hjulpet mye, siden ingen av beboerne fikk anledning til å komme med verken innsigelser, kommentarer, forslag, motforslag, benkeforslag etc. til innkallingen. Generalforsamlingen er over! Men finnes det noen forslag hva som kan gjøres med dette i ettertid?
 9. Har klart å finne frem til Prop. 81 L (Proposisjon til Stortinget - forslag til lovvedtak) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-81-l-20202021/id2834148/ I punkt 4.4.6. beskrives det ulike digitale plattformer for digital generalforsamling. Under avsnittet "Møteapplikasjoner" står bl.a.: "Applikasjonene legger til rette for at brukerne kan lese saksdokumenter, delta i diskusjoner og avgi stemmer mens de har applikasjonen åpen." Hvordan kan man delta i diskusjoner når styret ikke legger opp til toveiskommunikasjon?
 10. "Så ja, de kan velge å gjennomføre møtet digitalt, så lenge det blir gjennomført slik det skal etter loven." Så, hvordan gjennomfører man digital generalforsamling etter loven? Har styret lov til å avholde generalforsamling der det ikke er muligheter for toveiskommunikasjon?
 11. Styret i borettslaget (400 andelseiere) har bestemt at årets ordinære generalforsamling skal avholdes digitalt (møteapplikasjon). I vedtektene i vårt borettslaget ( står følgende: § 8-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling - Godkjenning av årsberetning fra styret - Godkjenning av årsregnskap - Valg av styremedlemmer og varamedlemmer - Eventuelt valg av revisor - Fastsetting av godtgjørelse til styret - Andre saker som er nevnt i innkallingen I varselet til årets generalforsamling har styret skrevet følgende "Den digitale generalforsamlingen vil prioritere behandling av saker som etter eierseksjonsloven/borettslagsloven må behandles nå, herunder godkjenning av årsregnskap, årsrapport, budsjett, styrehonorar og enkle saker." Strengt talt er det vel kun godkjenning av regnskapet som skal tas opp på en ordinær generalforsamling, er det ikke? Videre skriver styret: " Slik styret tolker den nye loven så må vi vente med valg av styremedlemmer til det er mulig å avholde generalforsamlingen med fysisk oppmøte." Jeg finner ikke noe i den nye loven (Lov om burettslag) som kan tolkes på en måte som gjør at vi MÅ utsette dette valget. Hva synes dere om dette? Er det noe i loven som tilsier at det ikke kan avholdes valg på styreleder og styremedlemmer? Bekreftet informasjon fra valgkomiteen er at styreleder trekker seg, og at et styremedlem da bare "rykker opp" til leder frem til fysisk GF. Hvem vet når generalforsamling, med potensielt 400 andelseiere, kan avholdes med fysisk oppmøte? Selv har jeg sendt inn et forslag til generalforsamlingen vedrørende et nytt punkt til vedtektene, altså en vedtektsendring. Dette forslaget har styret vedtatt at skal tas med på generalforsamlingen. Har altså styret lov til å holde generalforsamling (digital) uten å ha med punket "Valg av styremedlemmer og varemedlemmer", noe som står i vedtektene våres om at skal behandles?
 12. Styret i borettslaget har sendt ut varsel om digital generalforsamling. De skriver bl.a.: "Det blir også åpnet opp for at beboerne kan sende inn enkle saker. Dvs. saker det er mulig å svare ja eller nei på, og som ikke trenger toveiskommunikasjon." Har styret lov til å avholde generalforsamling der det ikke er muligheter for toveiskommunikasjon?
 13. Styret har bestemt at vårt borettslag skal ha digital generalforsamling som møteapplikasjon. Generalforsamlingen åpner 15. juni og avsluttes 23. juni (altså 8 dager). I Lov om burettslag § 7-6, punkt 1, står det; "Generalforsamlinga skal kallast inn av styret. Innkallinga skal vere send minst åtte og høgst tjue dagar før møtet skal haldast." Spørsmål: Skal andelseierne ha innkallingen med sakslister minst 8 dager før generalforsamlingen åpner (altså 7. juni), eller er det riktig å få innkallingen med sakslister på åpningsdagen (15. juni)?
×
×
 • Create New...