Jump to content
Sign in to follow this  
Bisle

Finans og Økonomistyring II (BI 2014)

Recommended Posts

Hei!

Tenkte det kunne være greit med en tilsvarende tråd som vi hadde i fjor, så her kan vi spørre hverandre spørsmål om oppgaver, arbeidskrav, og eventuelt eksamen!

Share this post


Link to post

Arbeidskrav 1

1. Bedriften Karseth AS beregnet sin nullpunktomsetning i 4. kvartal 2013 til å være kr 3.500.000. Bedriftens totale kostnader besto både av faste og variable kostnader. Totale kostnader utgjorde 80% av salgsinntekten i perioden. Dekningsgraden utgjorde 40%. Hva var salgsinntekten i 4. kvartal? Oppgi svaret (kun tallet) i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller.

 

2. En bedrift produserer bare ett produkt og har følgende selvkostkalkyle per enhet for produktet.

Salgspris 90 000

Direkte material 35 000

Direkte lønn 20 000

Indirekte variable kostnader 5 000

Indirekte faste kostnader 10 000

Selvkost 70 000

Fortjeneste 20 000

Kalkylen er basert på en total produksjon (= salg) på 1.000 enheter per periode. De faste kostnadene er driftsuavhengige innenfor produksjonskapasiteten på 1.200 enheter. Foregående periode gikk bedriften med et underskudd på k r 1.300.000. Hvor mange enheter ble solgt foregående periode? Oppgi svaret (kun tallet) i antall enheter.

3. En elektrokjede tilbyr sine kunder to betalingsalternativer ved kjøp av en bestemt vaskemaskin. Alternativ 1: Kontant kr 7. 000. Alternativ 2:Månedlig betaling kr 600 i 15 måneder (første betaling skjer en måned etter kjøpstidspunktet). Hva er den effektive renten per år ved å benytte tilbudet om avbetaling? Oppgi svaret (kun tallet) i nærmeste hele prosent.

4. En bedrift skal sette opp en bidragskalkyle for en ordre. Bedriften har organisert sin virksomhet i fire avdelinger: Materialavdelingen, tilvirkningsavdeling 1, tilvirkningsavdeling 2 og salgs-og administrasjonsavdelingen. De avdelingsvise tilleggssatsene for indirekte variable kostnader er: Materialavdelingen: 10% av direkte materialkostnader, Tilvirkningsavdeling 1: 20% av direkte lønnskostnader i avdelingen, Tilvirkningsavdeling 2: 25% av direkte lønnskostnader i avdelingen, Salgs- og administrasjonsavdelingen: 8% av variable tilvirkningskostnader. Til en bestemt ordre medgår direkte materialkostnader for kr 23 000, direkte lønnskostnader i tilvirkningsavdeling 1 for kr 10 000 og direkte lønnskostnader i tilvirkningsavdeling 2 for kr 8 000. Bedriften krever en dekningsgrad på 40%. Hva blir kalkulert salgspris ekskl. mva? Oppgi svaret (kun tallet) i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller.

5. Du er finansiell rådgiver for en profesjonell fotballspiller og har fått i oppdrag å investere kr 10 000 000 på mest lønnsomme måte. Du har kommet til at nedenstående prosjekter kan være aktuelle. Prosjektene er delbare. Hva blir samlet nåverdi for den gunstigste kombinasjonen av prosjekter? Oppgi svaret (kun tallet) i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller.

Prosjekt

Investeringsutgift

Nåverdi

A

2 000 000

3 000 000

B

1 000 000

1 400 000

C

3 000 000

3 900 000

D

4 000 000

8 500 000

E

2 500 000

5 250 000

F

5 000 000

8 000 000

G

1 500 000

5 250 000

 

 

6. En bedrift har fått en spesialordre fra en utenlandsk kunde. Bedriften har ledig kapasitet og har slik sett mulighet for å levere. Problemet er lønnsomheten. Bedriften har satt opp en selvkostkalkyle for ordren:

Direkte materialkostnader kr 32 000

Direkte lønnskostnader kr 27 000

Indirekte variable kostnader kr 7 000

Indirekte faste kostnader kr 15 000

Selvkost kr 81 000

Kunden er villig til å gi maksimalt kr 75 000 ekskl. mva for ordren. Hva blir endringen i ordinært resultat før skatt hvis bedriften aksepterer ordren? Hvis du mener virkningen på resultatet er negativ, markerer du det ved å sette minustegn foran beløpet. Oppgi svaret i hele kroner (kun tallet) og bruk punktum som tusenskiller.

7. Et fem-årig investeringsprosjekt forventes å gi følgende salgsinntekter per år målt i mill. kr: 30, 32, 34, 36, 34. Betalbare driftskostnader forventes per år å bli (målt i mill. kr): 23, 24, 25, 26, 25. Prosjektet krever innkjøp av et varig driftsmiddel ved oppstart. Denne investeringsutgiften antas å utgjøre kr 23 mill. Antatt salgsverdi av driftsmiddelet ved utløpet av prosjektperioden er kr 2 mill. Driftsmiddelet avskrives lineært med 20% av avskrivningsgrunnlaget per år. Arbeidskapitalen ved inngangen til hvert år forventes å utgjøre 20% av salgsinntekten samme år. Avkastningskravet er 15% per år. Se bort fra skatt.

Beregn prosjektets nåverdi. Oppgi svaret (kun tallet) i nærmeste hele millioner kroner.

8. Et fem-årig investeringsprosjekt forventes å gi følgende salgsinntekter per år målt i mill. kr: 30, 32, 34, 36, 34. Betalbare driftskostnader forventes per år å bli (målt i mill. kr): 23, 24, 25, 26, 25. Prosjektet krever innkjøp av et varig driftsmiddel ved oppstart. Denne investeringsutgiften antas å utgjøre kr 23 mill. Antatt salgsverdi av driftsmiddelet ved utløpet av prosjektperioden er kr 2 mill. Driftsmiddelet avskrives lineært med 20% av avskrivningsgrunnlaget per år. Arbeidskapitalen ved inngangen til hvert år forventes å utgjøre 20% av salgsinntekten samme år. Avkastningskravet er 15% per år. Se bort fra skatt.

Beregn prosjektets internrente. Oppgi svaret (kun tallet) i nærmeste hele prosent.

9. Anta at du har tatt opp et kortsiktig serielån på kr 100 000. Lånet skal tilbakebetales over fem år med like store avdrag ved utgangen av hvert kvartal. Både renter og avdrag betales hvert kvartal.Lånerenten er 3,6% per år.Vi ser bort fra andre lånekostnader. Hvor mye må du betale i renter og avdrag i 2. kvartal det første året? Oppgi svaret (summen av renter og avdrag i 2.kvartal) i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller.

10. En bedrift har fått innvilget kassekreditt på kr 1 000 000.Banken forlanger en rente per kvartal på 4,5% og en provisjon per kvartal på 0,4%.Hva blir effektiv rente per år dersom gjennomsnittlig 80% av kassekreditten er utnyttet? Oppgi svaret (kun tallet) i nærmeste hele prosent.

Share this post


Link to post
Annonse

1.

TK = FK+VK
NP = FK/DG snu den om; FK=NP/DG

 

3 500 000 * 0,4 = 1 400 000 FK

 

VK= 0,6SI

TK= 0,8 SI

 

0,8SI(TK)= 1 400 000(FK) + 0,6SI(VK)

0,2SI = 1 400 000

 

= 7 000 000

Share this post


Link to post

Hei!

 

Tenkte det kunne være greit med en tilsvarende tråd som vi hadde i fjor, så her kan vi spørre hverandre spørsmål om oppgaver, arbeidskrav, og eventuelt eksamen!

Oppg 2) TFK=ind.v.kost*enhet pr periode

10000*1000 enheter=10.000.000

 

Totalt DB= TFK-Underskudd = 10.000.000-1.300.000= 8.700.000

 

Antall solgte enheter= totalt DB/(SI-DM-DL-IND.V.KOST) = 8.700.000/30.000 = 290

 

SVARET ER 290:)

 

Noen andre som kan være behjelpelige?

Share this post


Link to post

Hei! prøver å hjelpe en kamerat, men husker ikke hvordan man regner ut oppgaver som nr 3, jeg ser flere har postet svaret. Men kan noen hjelpe meg med fremgangsmåten? jeg får 43 eller 52% som svar hele tiden. Kan ikke huske å ha vært borti oppgaven formulert sånn :(

Share this post


Link to post

Hei! prøver å hjelpe en kamerat, men husker ikke hvordan man regner ut oppgaver som nr 3, jeg ser flere har postet svaret. Men kan noen hjelpe meg med fremgangsmåten? jeg får 43 eller 52% som svar hele tiden. Kan ikke huske å ha vært borti oppgaven formulert sånn :(

Du må sette opp kontantstrøm og finne internrenten, så finner du den effektive renten etterpå.

  • Like 1

Share this post


Link to post

1. 7.000.000

3. 48

4. 85.140

 

Noen som kan hjelpe med utregning på noen av de andre oppgavene? :)

 

 

Trenger du fortsatt hjelp? Hvilke?

Edited by Voyeur

Share this post


Link to post

Oppgave 9? :)

 

100.000 / 20 (antall kvartal) = 5.000

 

100.000 - (5.000*1) = 95.000

 

95.000*(0,036/4)= 855

 

5.000+855= 5.855

Edited by Bisle

Share this post


Link to post

Kan noen vise fremgangsmåten på Texas BA 2 kalkulator på oppgave 3? :hmm:

Og gjerne hvordan man regner det ut step by step på "papir" også... må ha det inn med teskje :closedeyes:

Share this post


Link to post

Kan noen vise fremgangsmåten på Texas BA 2 kalkulator på oppgave 3? :hmm:

Og gjerne hvordan man regner det ut step by step på "papir" også... må ha det inn med teskje :closedeyes:

 

År 0 1 2 3 …… 15

-7000 -600 -600 -600 -600

 

KS -7000, 600 600 600 … 15 ganger

 

Så setter du tallene opp i en kontantstrøm på kalkulatoren:

-> CF

 

CFo = -7000 -> enter

C01 = 600

F01 = 15

 

Trykk så på IRR -> CPT

 

IRR = 3,319 = 3,32%

 

Effektiv rente pr år er derfor:

(1+0,0332)^15 - 1 = 0,479 = 48%

 

Endret en feil her :p opphøyd i 15 og ikke 12 som jeg hadde skrevet først. Gikk litt fort i svingene :p

Edited by elimt

Share this post


Link to post

 

Kan noen vise fremgangsmåten på Texas BA 2 kalkulator på oppgave 3? :hmm:

Og gjerne hvordan man regner det ut step by step på "papir" også... må ha det inn med teskje :closedeyes:

 

År 0 1 2 3 …… 15

-7000 -600 -600 -600 -600

 

KS -7000, 600 600 600 … 15 ganger

 

Så setter du tallene opp i en kontantstrøm på kalkulatoren:

-> CF

 

CFo = -7000 -> enter

C01 = 600

F01 = 15

 

Trykk så på IRR -> CPT

 

IRR = 3,319 = 3,32%

 

Effektiv rente pr år er derfor:

(1+0,0332)^12 - 1 = 0,479 = 48%

 

1000 millioner takk :ohmy::grin:

Share this post


Link to post

 

Kan noen vise fremgangsmåten på Texas BA 2 kalkulator på oppgave 3? :hmm:

Og gjerne hvordan man regner det ut step by step på "papir" også... må ha det inn med teskje :closedeyes:

 

År 0 1 2 3 …… 15

-7000 -600 -600 -600 -600

 

KS -7000, 600 600 600 … 15 ganger

 

Så setter du tallene opp i en kontantstrøm på kalkulatoren:

-> CF

 

CFo = -7000 -> enter

C01 = 600

F01 = 15

 

Trykk så på IRR -> CPT

 

IRR = 3,319 = 3,32%

 

Effektiv rente pr år er derfor:

(1+0,0332)^12 - 1 = 0,479 = 48%

 

Hvorfor er det opphøyd i tallet 12 på slutten der?

Og hvordan tryker du inn det på kalkulatoren?

Trykker du 1 + 0,0332 = 1,13320 først og så "opphøydknappen" og 12 ?

Share this post


Link to post

 

Hei!

 

Tenkte det kunne være greit med en tilsvarende tråd som vi hadde i fjor, så her kan vi spørre hverandre spørsmål om oppgaver, arbeidskrav, og eventuelt eksamen!

Oppg 2) TFK=ind.v.kost*enhet pr periode

10000*1000 enheter=10.000.000

 

Totalt DB= TFK-Underskudd = 10.000.000-1.300.000= 8.700.000

 

Antall solgte enheter= totalt DB/(SI-DM-DL-IND.V.KOST) = 8.700.000/30.000 = 290

 

SVARET ER 290:)

 

Noen andre som kan være behjelpelige?

 

Er sikkert jeg som er fjern her, men det står TFK = ind.VK * enh per periode = 10 000 * 1000.

Er ikke ind. VK 5000 da?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...