Gå til innhold

Call of Duty 4 privat server problem


Anbefalte innlegg

Har kommet en liten vei på dette her, med denne guiden... Men når folk prøver å joine, så kommer det "server connection timed out"

Dette er når jeg åpner server snarveien, og så går inn i vanlige snarveien og starter new server...

 

Jeg har åpna porter, og lastet ned den dedicated fila, og lagd en no-ip.com domain og det styret, men får ikke serveren til å funke... (Har lagt dedicated fila som vedlegg)

EDIT: Jeg har visst ikke lov å laste opp den filtypen... Det som står i den er i spoileren

Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
//******************************************************************************

// Call of Duty 4

//******************************************************************************

//******************************************************************************

// Public Information - taken from http://forums.gameservers.com/viewtopic.ph...&highlight=

//******************************************************************************

sets sv_hostname "GangstasOfNorway"

sets _Admin ""

sets _Email ""

sets _Website ""

sets _Location ""

sets _Irc ""

sets _Mod ""

sets _ModVer ""

sets _ModUpdate ""

sets _Maps "COD2 Stock"

set scr_motd ""

 

//******************************************************************************

// Common Server Settings

//******************************************************************************

// Log Settings

set g_logsync "2"

set logfile "1"

set g_log "games_mp.log"

set sv_log_damage "1"

 

// Network options

set net_ip "84.49.193.77" // Set your servers IP address

set net_port "28960" // Set your port number

set com_hunkMegs "512"

set net_noipx "1" // Allow ONLY tcp/ip protocol, player/server communications

 

// Server Network Mode

set dedicated "2" // 0 = Listen, 1 = LAN, 2 = Internet

// Password Settings

set rcon_password ""

set sv_privatePassword "0"

 

// The following can be used to lock out the server so that only those

// players that have been provide the password can connect. Good for

// matches, practices, etc.

set g_password "dxmatch"

 

// Player slots setup

set sv_maxclients "16" // MAX server player slots, this is TOTAL player slots

set sv_privateclients "1"

 

// Ping

set sv_minPing "0"

set sv_maxping "800"

 

// Client Download Settings. (0=off/1=on) Used for MODs and custom maps

// See included Quick Setup Guide for instructions.

set sv_allowdownload "1"

seta sv_wwwDownload "0"

seta sv_wwwBaseURL ""

seta sv_wwwDlDisconnected "1"

 

// Rate

set sv_maxRate "25000"

 

 

// Drop inactive players

set sv_timeout "300"

set sv_zombietime "1"

set g_inactivity "0"

set g_inactivityspectator "0"

 

// AntiFlooding Settings

set sv_floodProtect "1"

set sv_reconnectlimit "3"

 

// Anti Cheat Settings

set sv_disableClientConsole "0"

set cl_autocmd "0"

set sv_cheats "0"

set sv_pure "1"

set g_banIPs ""

set g_no_script_spam "1"

set sv_punkbuster "1"

 

// Temporary Ban duration, in seconds

set sv_kickBanTime "3600"

 

// In-game voice communication system

set sv_voice "0"

set sv_voiceQuality "1"

set voice_deadChat "0"

set voice_global "0"

set voice_localEcho "0"

set winvoice_mic_mute "1"

 

//******************************************************************************

// Misc

//******************************************************************************

set sv_allowAnonymous "0"

set g_antilag "0"

set g_compassShowEnemies "0"

//ui_maxclients 32

 

//******************************************************************************

// limits the number of players that can choose each class type

//******************************************************************************

set class_assault_limit 99

set class_specops_limit 99

set class_heavygunner_limit 99

set class_demolitions_limit 99

set class_sniper_limit 99

 

//******************************************************************************

// perks

//******************************************************************************

set perk_allow_specialty_parabolic 1

set perk_allow_specialty_gpsjammer 1

set perk_allow_specialty_holdbreath 1

set perk_allow_specialty_quieter 1

set perk_allow_specialty_longersprint 1

set perk_allow_specialty_detectexplosive 1

set perk_allow_specialty_explosivedamage 1

set perk_allow_specialty_pistoldeath 1

set perk_allow_specialty_grenadepulldeath 1

set perk_allow_specialty_bulletdamage 1

set perk_allow_specialty_bulletpenetration 1

set perk_allow_specialty_bulletaccuracy 1

set perk_allow_specialty_rof 1

set perk_allow_specialty_fastreload 1

set perk_allow_specialty_extraammo 1

set perk_allow_specialty_armorvest 1

set perk_allow_specialty_fraggrenade 1

set perk_allow_specialty_specialgrenade 1

set perk_allow_c4_mp 1

set perk_allow_claymore_mp 1

set perk_allow_rpg_mp 1

 

//******************************************************************************

// assault class default loadout

//******************************************************************************

set class_assault_primary m16

set class_assault_primary_attachment gl

set class_assault_secondary beretta

set class_assault_secondary_attachment none

set class_assault_perk1 specialty_null

set class_assault_perk2 specialty_bulletdamage

set class_assault_perk3 specialty_longersprint

set class_assault_grenade concussion_grenade

set class_assault_camo camo_none

set class_assault_frags 1

set class_assault_special 1

 

//******************************************************************************

// specops class default loadout

//******************************************************************************

set class_specops_primary mp5

set class_specops_primary_attachment none

set class_specops_secondary usp

set class_specops_secondary_attachment silencer

set class_specops_perk1 c4_mp

set class_specops_perk2 specialty_explosivedamage

set class_specops_perk3 specialty_bulletaccuracy

set class_specops_grenade flash_grenade

set class_specops_camo camo_none

set class_specops_frags 1

set class_specops_special 1

 

//******************************************************************************

// heavygunner class default loadout

//******************************************************************************

set class_heavygunner_primary saw

set class_heavygunner_primary_attachment none

set class_heavygunner_secondary usp

set class_heavygunner_secondary_attachment none

set class_heavygunner_perk1 specialty_specialgrenade

set class_heavygunner_perk2 specialty_armorvest

set class_heavygunner_perk3 specialty_bulletpenetration

set class_heavygunner_grenade concussion_grenade

set class_heavygunner_camo camo_none

set class_heavygunner_frags 1

set class_heavygunner_special 1

 

//******************************************************************************

// demolitions class default loadout

//******************************************************************************

set class_demolitions_primary winchester1200

set class_demolitions_primary_attachment none

set class_demolitions_secondary beretta

set class_demolitions_secondary_attachment none

set class_demolitions_perk1 rpg_mp

set class_demolitions_perk2 specialty_explosivedamage

set class_demolitions_perk3 specialty_longersprint

set class_demolitions_grenade smoke_grenade

set class_demolitions_camo camo_none

set class_demolitions_frags 1

set class_demolitions_special 1

 

//******************************************************************************

// sniper class default loadout

//******************************************************************************

set class_sniper_primary m40a3

set class_sniper_primary_attachment none

set class_sniper_secondary beretta

set class_sniper_secondary_attachment silencer

set class_sniper_perk1 specialty_specialgrenade

set class_sniper_perk2 specialty_bulletdamage

set class_sniper_perk3 specialty_bulletpenetration

set class_sniper_grenade flash_grenade

set class_sniper_camo camo_none

set class_sniper_frags 1

set class_sniper_special 1

 

set class_assault_movespeed 0.95

set class_specops_movespeed 1.00

set class_heavygunner_movespeed 0.875

set class_demolitions_movespeed 1.00

set class_sniper_movespeed 1.00

 

set scr_enable_nightvision 1

set scr_enable_music 1

set scr_enable_hiticon 1

 

//******************************************************************************

// Enables Dropping of Specified Weapon Class

//******************************************************************************

set class_assault_allowdrop 1

set class_specops_allowdrop 1

set class_heavygunner_allowdrop 1

set class_demolitions_allowdrop 1

set class_sniper_allowdrop 1

 

//******************************************************************************

// Assault Rifles

//******************************************************************************

set weap_allow_m16 1

set weap_allow_ak47 1

set weap_allow_m4 1

set weap_allow_g3 1

set weap_allow_g36c 1

set weap_allow_m14 1

set weap_allow_mp44 1

 

//******************************************************************************

// Assault Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_assault_none 1

set attach_allow_assault_gl 1

set attach_allow_assault_reflex 1

set attach_allow_assault_silencer 1

set attach_allow_assault_acog 1

 

//******************************************************************************

// SMG

//******************************************************************************

set weap_allow_mp5 1

set weap_allow_skorpion 1

set weap_allow_uzi 1

set weap_allow_ak74u 1

set weap_allow_p90 1

 

//******************************************************************************

// SMG Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_smg_none 1

set attach_allow_smg_reflex 1

set attach_allow_smg_silencer 1

set attach_allow_smg_acog 1

 

//******************************************************************************

// Shotguns

//******************************************************************************

set weap_allow_m1014 1

set weap_allow_winchester1200 1

 

//******************************************************************************

// Shotgun Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_shotgun_none 1

set attach_allow_shotgun_reflex 1

set attach_allow_shotgun_grip 1

 

//******************************************************************************

// LMG

//******************************************************************************

set weap_allow_saw 1

set weap_allow_rpd 1

set weap_allow_m60e4 1

 

//******************************************************************************

// LMG Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_lmg_none 1

set attach_allow_lmg_reflex 1

set attach_allow_lmg_grip 1

set attach_allow_lmg_acog 1

 

//******************************************************************************

// Sniper Rifles

//******************************************************************************

set weap_allow_dragunov 1

set weap_allow_m40a3 1

set weap_allow_barrett 1

set weap_allow_remington700 1

set weap_allow_m21 1

 

//******************************************************************************

// Sniper Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_sniper_none 1

set attach_allow_sniper_acog 1

 

//******************************************************************************

// Pistols

//******************************************************************************

set weap_allow_beretta 1

set weap_allow_colt45 1

set weap_allow_usp 1

set weap_allow_deserteagle 1

set weap_allow_deserteaglegold 1

 

//******************************************************************************

// Pistol Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_pistol_none 1

set attach_allow_pistol_silencer 1

 

//******************************************************************************

// Grenades

//******************************************************************************

set weap_allow_frag_grenade 1

set weap_allow_concussion_grenade 1

set weap_allow_flash_grenade 1

set weap_allow_smoke_grenade 1

 

//******************************************************************************

// First gametype to load

// "dm" - free for all deathmatch

// "dom" - domination

// "koth" - headquarters

// "sab" - sabotage

// "sd" - search & destroy

// "war" - team deathmatch

//******************************************************************************

set g_gametype "sd"

 

 

set sv_mapRotation "gametype sd map mp_citystreets"

 

//Taken, with small edits, from Joker's eXtreme+ server config files, posted above.

 

Begynner å lure på om dette er for crackede servere? Jeg har det lovlig, og alle som serveren blir lagd til har det kjøpt og lovlig...

 

I punkt 3 i den guiden, står det om å endre snarveien, og når jeg starter den, kommer dette opp:

Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_vehiclelimited' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_menu' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_body' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_body2d' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_reload' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_reload2d' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_item' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_effects1' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_effects2' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_weapon' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_weapon2d' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_nonshock' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_voice' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_local' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_local2' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_ambient' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_hurt' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_player1' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_player2' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_music' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_musicnopause' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_mission' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_announcer' in file 'shock/damage_mp.shock'

WARNING: unknown dvar 'bg_shock_volume_shellshock' in file 'shock/damage_mp.shock'

-----------------------------------

Working directory: C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare

PunkBuster Server: Changing (Vista) homepath to [C:\Users\CS\AppData\Local\PunkBuster\COD4\pb\]

PunkBuster Server: pb_sv_SsNext = 873973 (0 to 999999)

PunkBuster Server: pb_sv_LogNext = 68 (1 to 999999)

PunkBuster Server: PB Log File C:\Users\CS\AppData\Local\PunkBuster\COD4\pb\svlogs�000068.log Opened for COD4 (w)

PunkBuster Server: 0 Power Players loaded from C:\Users\CS\AppData\Local\PunkBuster\COD4\pb\pbpower.dat

PunkBuster Server: 0 PB Rcon Filters loaded from C:\Users\CS\AppData\Local\PunkBuster\COD4\pb\pbrcon.dat

PunkBuster Server: 0 Map lines loaded from C:\Users\CS\AppData\Local\PunkBuster\COD4\pb\pbsvmaps.cfg

PunkBuster Server: Attempting to resolve master3.evenbalance.com

PunkBuster Server: Resolved to [216.240.146.139]

PunkBuster Server: PunkBuster Server (v1.722 | A1407 C2.155) Enabled

Huffman Took 2 Milliseconds

Hitch warning: 4122 msec frame time

Resolving cod4master.activision.com

cod4master.activision.com resolved to 63.146.124.21:20810

Sending heartbeat to cod4master.activision.com

PunkBuster Server: Game Version [CoD4 MP 1.7 build 568 nightly Wed Jun 18 2008 04:48:38PM win-x86]

Resolving cod4master.activision.com

cod4master.activision.com resolved to 63.146.124.21:20800

Alle de warningene ser negative ut, men om det er galt, noen som vet hvordan det fikses eller hva som går galt?

 

Om det trengs mer info, si ifra...

 

Bruker dynamic ip forresten...

Sjekk gjerne signaturen, der jeg spør om hjelp til å åpne portene... Tror ikke det er det som er problemet, men før jeg fikk åpnet portene, kom det feilmelding i consolen, og etter jeg prøvde å åpne dem, kom ikke de opp

 

~Kjermy

Endret av Lolli
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5147004 from forum_277

Server connection timeout betyr rett og slett at portene dine ikke er åpne.

 

Bruk https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 (Shields up) for å sjekke om portene dine faktisk er åpne.

 

Dersom det er UDP porter du har åpnet, prøv å åpne tilsvarende TCP porter på samme måte bare for å teste med Shields up.

 

Får du "Closed" så betyr det at du ikke har åpne porter.

 

Så skal vi nevne andre standard ting når man først leker seg med porter.

 

Slå av/avinstaller alt av brannmurer (disable antivirus) og test. Når ting da funker, så får du slå på 1 og 1 ting igjen (installere brannmurene igjen) og løse problemene som de kommer.

Endret av wolf5
Lenke til kommentar

Det jeg skrev tidligere ble kanskje litt rotete...

 

Når jeg mener at de ber meg om IP-adresse, så er det når jeg skal åpne portene... Da tror jeg at jeg fant ut at jeg skal skrive IP-adressen til denne pcen... Men jeg er ikke sikker...

 

Portforward.com hjelper meg ikke så mye, for min router står ikke i listen, og de andre er ikke på samme måte... ikke noe som står om hva jeg skal skrive i IP-feltet... Men jeg spurte et annet sted, og de mente det var IP-adressen til pcen

 

Beklager for rot og tull i innleggene

Lenke til kommentar

I routeren din ( ifm åpning av porter ) så er det 3 ting du skribler inn:

Din LAN IP (10.0.0.X, eller 192.168.0.X, vet ikke hva X i ditt tilfelle er).

Porten (eller portene)

TCP eller UDP

 

Shields up bruker du til å sjekke om portene er åpne. Den bare scanner deg (din offisielle IP på nettet) på de portene du ber den om og sjekker om de er åpne eller lukkede.

Lenke til kommentar

Jeg åpner dem, men det vil ikke funke... Testet det på denne siden her

 

84.49.193.196:28960 is Closed

 

Reason Given: Connection timed out

More about this error: This means that you are most likely behind a firewall, this error esentially says that you and your computer aren't there. You might also check to be sure that your ip is 84.49.193.196, if it is not then you are behind some sort of proxy.

 

Hva gjør jeg galt mon tro?

Lenke til kommentar

Vel siden Shields up ikke kan scanne UDP porter og siden jeg antar du også åpnet TCP port 28960 så tror jeg ting kanskje er åpent.

 

Stealth (Grønn) treff er typisk treff der portene IKKE er forward. Closed betyr som oftest at du har åpnet opp portene (til korrekt IP antar vi), men det er ingen programmer som lytter på TCP porten der (som er rett siden spillet lytter på UDP porten istedet).

 

Har du prøvd å sette i gang spillserveren og deretter prøvd å koble til den fra ditt eget spill?

 

I console i spillet kan du enten skrive

/connect localhost:port

eller /connect min.lokale.lan.ip:port

eller /connect min.eksterne.internet.ip:port

 

får du ikke kontakt med /connect localhost:port, så vil jeg tro at spillservern ikke er ferdig konfigurert.

 

Dersom den ikke virker, så kan du jo evt prøve å sjekke loggen. Se om du finner noen pekepinner der på hva port som er brukt. Det kommer sikkert masse annen spam som er uinterssant.

 

Et raskt eksempel som funker for meg (basert på min gamle cod2 server cfg):

 

minconfig.cfg

-------------------------------

set rcon_password "serverpassord"

 

// ***** General Settings *****

set sv_hostname "Moro server!"

set net_ip ""

set net_port "28960"

set sv_maxPing "800"

set sv_minPing "0"

set sv_maxrate "25000"

set sv_maxclients "24"

set sv_privateclients "0"

set sv_privatepassword ""

set g_password ""

set sv_disableClientConsole "0"

set developer "0"

set g_logSync "1"

set g_log "game_mp.log"

set sv_pure "1"

set sv_gamespy "1"

set sv_master1 "cod4master.activision.com"

set sv_floodProtect "1"

set sv_allowdownload "1"

set sv_reconnectlimit "3"

set sv_voice "1"

set sv_voicequality "1"

 

set g_gametype "dm"

set sv_mapRotation "map mp_farm"

 

map_rotate

-------------------------

 

Denne la jeg i main katalogen til spillet. (c:\spill\cod4\main\minconfig.cfg)

Så har jeg laget en bat fil for å starte spillet slik (om du ikke vet hva en bat fil er, så bare lag en snarvei til spillet og legg på parametrene på starting av server, høyreklikk og properties på snarvei):

iw3mp.exe +dedicated 2 +exec minconfig.cfg

 

Så var det bare til å kjøre spillet.

Det fungerte å kjøre /connect localhost:28960 og /connect min.eksterne.ip:28960 (for jeg har åpnet disse portene fra før).

Lenke til kommentar

Kommer fortsatt opp Awaiting connection...#

 

Etterhvert står det Server connection timed out

 

Men hva skal skrives i den cfg fila?

 

Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
//******************************************************************************

// Call of Duty 4

//******************************************************************************

//******************************************************************************

// Public Information - taken from http://forums.gameservers.com/viewtopic.ph...&highlight=

//******************************************************************************

sets sv_hostname "GangstasOfNorway"

sets _Admin ""

sets _Email ""

sets _Website ""

sets _Location ""

sets _Irc ""

sets _Mod ""

sets _ModVer ""

sets _ModUpdate ""

sets _Maps "COD2 Stock"

set scr_motd ""

 

//******************************************************************************

// Common Server Settings

//******************************************************************************

// Log Settings

set g_logsync "2"

set logfile "1"

set g_log "games_mp.log"

set sv_log_damage "1"

 

// Network options

set net_ip "84.49.193.77" // Set your servers IP address

set net_port "28960" // Set your port number

set com_hunkMegs "512"

set net_noipx "1" // Allow ONLY tcp/ip protocol, player/server communications

 

// Server Network Mode

set dedicated "2" // 0 = Listen, 1 = LAN, 2 = Internet

// Password Settings

set rcon_password ""

set sv_privatePassword "0"

 

// The following can be used to lock out the server so that only those

// players that have been provide the password can connect. Good for

// matches, practices, etc.

set g_password "dxmatch"

 

// Player slots setup

set sv_maxclients "16" // MAX server player slots, this is TOTAL player slots

set sv_privateclients "1"

 

// Ping

set sv_minPing "0"

set sv_maxping "800"

 

// Client Download Settings. (0=off/1=on) Used for MODs and custom maps

// See included Quick Setup Guide for instructions.

set sv_allowdownload "1"

seta sv_wwwDownload "0"

seta sv_wwwBaseURL ""

seta sv_wwwDlDisconnected "1"

 

// Rate

set sv_maxRate "25000"

 

 

// Drop inactive players

set sv_timeout "300"

set sv_zombietime "1"

set g_inactivity "0"

set g_inactivityspectator "0"

 

// AntiFlooding Settings

set sv_floodProtect "1"

set sv_reconnectlimit "3"

 

// Anti Cheat Settings

set sv_disableClientConsole "0"

set cl_autocmd "0"

set sv_cheats "0"

set sv_pure "1"

set g_banIPs ""

set g_no_script_spam "1"

set sv_punkbuster "1"

 

// Temporary Ban duration, in seconds

set sv_kickBanTime "3600"

 

// In-game voice communication system

set sv_voice "0"

set sv_voiceQuality "1"

set voice_deadChat "0"

set voice_global "0"

set voice_localEcho "0"

set winvoice_mic_mute "1"

 

//******************************************************************************

// Misc

//******************************************************************************

set sv_allowAnonymous "0"

set g_antilag "0"

set g_compassShowEnemies "0"

//ui_maxclients 32

 

//******************************************************************************

// limits the number of players that can choose each class type

//******************************************************************************

set class_assault_limit 99

set class_specops_limit 99

set class_heavygunner_limit 99

set class_demolitions_limit 99

set class_sniper_limit 99

 

//******************************************************************************

// perks

//******************************************************************************

set perk_allow_specialty_parabolic 1

set perk_allow_specialty_gpsjammer 1

set perk_allow_specialty_holdbreath 1

set perk_allow_specialty_quieter 1

set perk_allow_specialty_longersprint 1

set perk_allow_specialty_detectexplosive 1

set perk_allow_specialty_explosivedamage 1

set perk_allow_specialty_pistoldeath 1

set perk_allow_specialty_grenadepulldeath 1

set perk_allow_specialty_bulletdamage 1

set perk_allow_specialty_bulletpenetration 1

set perk_allow_specialty_bulletaccuracy 1

set perk_allow_specialty_rof 1

set perk_allow_specialty_fastreload 1

set perk_allow_specialty_extraammo 1

set perk_allow_specialty_armorvest 1

set perk_allow_specialty_fraggrenade 1

set perk_allow_specialty_specialgrenade 1

set perk_allow_c4_mp 1

set perk_allow_claymore_mp 1

set perk_allow_rpg_mp 1

 

//******************************************************************************

// assault class default loadout

//******************************************************************************

set class_assault_primary m16

set class_assault_primary_attachment gl

set class_assault_secondary beretta

set class_assault_secondary_attachment none

set class_assault_perk1 specialty_null

set class_assault_perk2 specialty_bulletdamage

set class_assault_perk3 specialty_longersprint

set class_assault_grenade concussion_grenade

set class_assault_camo camo_none

set class_assault_frags 1

set class_assault_special 1

 

//******************************************************************************

// specops class default loadout

//******************************************************************************

set class_specops_primary mp5

set class_specops_primary_attachment none

set class_specops_secondary usp

set class_specops_secondary_attachment silencer

set class_specops_perk1 c4_mp

set class_specops_perk2 specialty_explosivedamage

set class_specops_perk3 specialty_bulletaccuracy

set class_specops_grenade flash_grenade

set class_specops_camo camo_none

set class_specops_frags 1

set class_specops_special 1

 

//******************************************************************************

// heavygunner class default loadout

//******************************************************************************

set class_heavygunner_primary saw

set class_heavygunner_primary_attachment none

set class_heavygunner_secondary usp

set class_heavygunner_secondary_attachment none

set class_heavygunner_perk1 specialty_specialgrenade

set class_heavygunner_perk2 specialty_armorvest

set class_heavygunner_perk3 specialty_bulletpenetration

set class_heavygunner_grenade concussion_grenade

set class_heavygunner_camo camo_none

set class_heavygunner_frags 1

set class_heavygunner_special 1

 

//******************************************************************************

// demolitions class default loadout

//******************************************************************************

set class_demolitions_primary winchester1200

set class_demolitions_primary_attachment none

set class_demolitions_secondary beretta

set class_demolitions_secondary_attachment none

set class_demolitions_perk1 rpg_mp

set class_demolitions_perk2 specialty_explosivedamage

set class_demolitions_perk3 specialty_longersprint

set class_demolitions_grenade smoke_grenade

set class_demolitions_camo camo_none

set class_demolitions_frags 1

set class_demolitions_special 1

 

//******************************************************************************

// sniper class default loadout

//******************************************************************************

set class_sniper_primary m40a3

set class_sniper_primary_attachment none

set class_sniper_secondary beretta

set class_sniper_secondary_attachment silencer

set class_sniper_perk1 specialty_specialgrenade

set class_sniper_perk2 specialty_bulletdamage

set class_sniper_perk3 specialty_bulletpenetration

set class_sniper_grenade flash_grenade

set class_sniper_camo camo_none

set class_sniper_frags 1

set class_sniper_special 1

 

set class_assault_movespeed 0.95

set class_specops_movespeed 1.00

set class_heavygunner_movespeed 0.875

set class_demolitions_movespeed 1.00

set class_sniper_movespeed 1.00

 

set scr_enable_nightvision 1

set scr_enable_music 1

set scr_enable_hiticon 1

 

//******************************************************************************

// Enables Dropping of Specified Weapon Class

//******************************************************************************

set class_assault_allowdrop 1

set class_specops_allowdrop 1

set class_heavygunner_allowdrop 1

set class_demolitions_allowdrop 1

set class_sniper_allowdrop 1

 

//******************************************************************************

// Assault Rifles

//******************************************************************************

set weap_allow_m16 1

set weap_allow_ak47 1

set weap_allow_m4 1

set weap_allow_g3 1

set weap_allow_g36c 1

set weap_allow_m14 1

set weap_allow_mp44 1

 

//******************************************************************************

// Assault Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_assault_none 1

set attach_allow_assault_gl 1

set attach_allow_assault_reflex 1

set attach_allow_assault_silencer 1

set attach_allow_assault_acog 1

 

//******************************************************************************

// SMG

//******************************************************************************

set weap_allow_mp5 1

set weap_allow_skorpion 1

set weap_allow_uzi 1

set weap_allow_ak74u 1

set weap_allow_p90 1

 

//******************************************************************************

// SMG Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_smg_none 1

set attach_allow_smg_reflex 1

set attach_allow_smg_silencer 1

set attach_allow_smg_acog 1

 

//******************************************************************************

// Shotguns

//******************************************************************************

set weap_allow_m1014 1

set weap_allow_winchester1200 1

 

//******************************************************************************

// Shotgun Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_shotgun_none 1

set attach_allow_shotgun_reflex 1

set attach_allow_shotgun_grip 1

 

//******************************************************************************

// LMG

//******************************************************************************

set weap_allow_saw 1

set weap_allow_rpd 1

set weap_allow_m60e4 1

 

//******************************************************************************

// LMG Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_lmg_none 1

set attach_allow_lmg_reflex 1

set attach_allow_lmg_grip 1

set attach_allow_lmg_acog 1

 

//******************************************************************************

// Sniper Rifles

//******************************************************************************

set weap_allow_dragunov 1

set weap_allow_m40a3 1

set weap_allow_barrett 1

set weap_allow_remington700 1

set weap_allow_m21 1

 

//******************************************************************************

// Sniper Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_sniper_none 1

set attach_allow_sniper_acog 1

 

//******************************************************************************

// Pistols

//******************************************************************************

set weap_allow_beretta 1

set weap_allow_colt45 1

set weap_allow_usp 1

set weap_allow_deserteagle 1

set weap_allow_deserteaglegold 1

 

//******************************************************************************

// Pistol Attachments

//******************************************************************************

set attach_allow_pistol_none 1

set attach_allow_pistol_silencer 1

 

//******************************************************************************

// Grenades

//******************************************************************************

set weap_allow_frag_grenade 1

set weap_allow_concussion_grenade 1

set weap_allow_flash_grenade 1

set weap_allow_smoke_grenade 1

 

//******************************************************************************

// First gametype to load

// "dm" - free for all deathmatch

// "dom" - domination

// "koth" - headquarters

// "sab" - sabotage

// "sd" - search & destroy

// "war" - team deathmatch

//******************************************************************************

set g_gametype "sd"

 

 

set sv_mapRotation "gametype sd map mp_citystreets"

 

//Taken, with small edits, from Joker's eXtreme+ server config files, posted above.

 

Er det bare slik? Eller må jeg endre på store deler av den? Burde det se nokså lik ut som den du hadde skrevet kanskje?

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...