Jump to content

asdffdsa

Medlemmer
 • Content Count

  53
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Så en omlegging av Statens vegvesen / vegdirektoratet fører til lang saksbehandling hos samferdselsdepartementet? Eller misforstår jeg her?
 2. Har noen fått svar fra samferdselsdepartementet på forespørsler? Jeg har sendt to stk, men det er null svar å få.
 3. Sykkel er allerede valgt ut, så hadde vært flott om det skjedde noe her. Nå er de kanskje ferdige med juleferien?
 4. Du kan eventuelt benytte deg av SRV-records istedenfor A-records. Disse lar deg spesifisere port. Fungerer dessverre dårlig med http.
 5. Var mer interessant med nye bilskilt tydeligvis https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/snart-klart-for-amerikanske-bilskilt-i-noreg/id2673483/
 6. Lurer på hvilke regler denne faller inn under https://www.youtube.com/watch?v=ebFlWlkMtEc
 7. Du kan ta en titt her: https://exceljet.net/formula/count-occurrences-in-entire-workbook
 8. Nå er vel ikke forslaget å la alle med klasse B kjøre lett motorsykkel. Sitert fra endringsforskriften: Elever med førerett i klasse B skal ved erverv av klasse A1 gjennomføre grunnkurs klasse A1, A2 og A jf. § 9-6 og § 9-7. Eleven skal i tillegg gjennomføre obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse B til klasse A1 jf. § 9-20a. Kurset er på 5 undervisningstimer. Den praktiske øvingen gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. Lærer kan maksimalt undervise 2 elever om gangen.
 9. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-14-736 Denne kom i dag. ingenting om endring av § 9-20, kun to opphevinger i kapittel 29 vedrørende førerprøven.
 10. Ingenting fra samferdselsdepartementet. Har fått svar på innsynsforespørsler i einnsyn, men det er ikke noe av interesse der utenom svar fra SVV om at denne saken ligger nå hos samferdselsdepartementet.
 11. Har sendt mail til samferdselsdepartementet selv. Ikke noen antydning til svar enda. Har forsåvidt meldt meg på grunnkurs klasse A1, A2 og A. Da dette kommer uansett til å bli et krav til førerretten, og det gjelder for alle klassene, tenker jeg det er like greit å få dette unna. Kommer nok til å bli økt etterspørsel om endringen går gjennom. Og det blir en mindre ting å gjøre dersom jeg må opp på A.
 12. Et argument som jeg ser går igjen er at 125cc er en del av en innstegsmodell for mc-kjøring, at man helst bør starte på dette nivået før man avanserer opp til klasse A2 og A etter et par år med kjøring. For min del, hvor jeg er over 30, er det mest økonomisk forsvarlige for meg med tanke på eventuell oppkjøring å gå direkte til A-sertifikatet. Selvfølgelig kan jeg velge å kjøre en 125cc etter å ha fullført A, men i realiteten hadde jeg nok heller kjørt noe med betydelig høyere kraft og vekt. Satt på spissen kan man argumentere for at en revidert modell med lavere terskel for den laveste klassen bevarer innstegsmodellen og her igjen reduserer risiko for fører, slik at man får trening på en "enklere" sykkel før man avanserer opp til de høyere klassene.
 13. Slik jeg forstår det så består høringen av to deler. En med endringer i opplæringskrav som inneholder presiseringer o.l. som nå trer i kraft 1. juni, og en del med forenkling av A1 dersom du har førerkort klasse B. Siden del 1 ikke var på oppdrag fra samferdselsdepartementet har vegvesenet skilt ut denne og gjennomført endringene. Del 2 mangler tilbakemelding fra samferdselsdepartementet, som ikke har tatt noen beslutning enda. Strengt tatt er vi fortsatt på vent, men det finnes håp. Fikk innsyn i dokumentet jeg nevnte over, det inneholdt samme informasjon som lovdatalinken under.
×
×
 • Create New...