Jump to content

I16

Medlemmer
 • Content Count

  271
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

95 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Som Ravespin nevner er ikke dysleksi diskvalifiserende. Du bør dog være klar over at politiyrket er i veldig stor grad et skriftlig yrke, der det er helt sentralt å forstå det man leser, samt å skrive forståelig. Hvis du ikke har problemer med dette, så kommer det til å gå helt fint.
 2. Kan du dokumentere påstandene dine i første avsnitt her? Hva er det egentlig du mener? At politiet ikke gidder å rykke ut til et voldelig pågående innbrudd, fordi de heller vil kjøre etter en mor som forsøker å "rekke barnehagen"? Og andre avsnitt - hva er det som er bagatellmessig? Mobil/belte/fartskontroll? Det dør fortsatt over 100 personer årlig i trafikken i Norge, og flere hundre blir ødelagt for livet. Mange av disse ulykkene skyldes ruskjøring, mobilbruk under kjøring og brudd på fartsgrensene.
 3. Da er vi nok egentlig ganske enige på en del punkter. Som "vanlig" privatperson er det fortsatt gode muligheter for å få et godt innblikk i sakene som spesialenheten har publisert, rapportene er veldig detaljerte. Jaren-henleggelsen er jo nå klaget inn for riksadvokaten, så får vi se hvordan den ender opp. Etter å ha lest alt som er tilgjengelig om den saken, fremstår det mer som en politioperasjon som gikk forferdelig galt da to delta-operatører ble stengt inne mellom en dør som smalt igjen og en gal mann med motorsag. Mye av kritikken som rettes fra de pårørende i den saken bør egentlig rettes til helsevesenet, ikke nødvendigvis politiet. Men det får bli en egen tråd. Halsgrepet hører ikke hjemme i det hele tatt i denne situasjonen, men for alt vi vet kan passordet til snapchatkontoen være inngangen til å knekke et stort kriminelt nettverk, sett i lys av sakens omfang. Det kunne ha blitt gjort helt uten bruk av halsgrep, og det kan nok tenkes at man kunne fått informasjonen uten bruk av vold også. Men at bruken av makt skal være straffbar, det tviler jeg på. Halsgrepet derimot kan nok fort få en form for reaksjon, dog ikke nødvendigvis straff i straffelovens forstand. Det blir egentlig et definisjonsspørsmål, om det å skrive noe på en lapp er å forklare seg i det man overgir lappen, eller om det å skrive noe på en lapp er å produsere et bevis. Såvidt jeg vet har ikke dette vært et tema tidligere, så det blir spennende å se hva spesialenheten eller eventuelt retten kommer frem til.
 4. Har du noen eksempler på hva spesialenheten har henlagt som har vært grove overtramp? Er interessert i å lese gjennom dem. Når det gjelder saken som diskuteres i tråden her, så tviler jeg på at det blir noe mer enn henleggelse. Hjemmelen til å bruke makt er helt klart til stede, men det kan tenkes at saken kunne ha blitt håndtert noe mer elegant. Halsgrepet derimot er helt unødvendig, men samtidig ser det ikke akkurat ut til å ha vært noe kvelertak. Slike halsgrep er ikke lov utenom i nødverge, men ikke nødvendigvis heller automatisk straffbart. Dersom vi skal begynne å totalt detaljstyre alle grep politiet skal gjøre i alle basketak, og straffe politifolk for ethvert lille feilgrep, så ender vi opp med et politi som aldri vil tørre å bruke makt. Dersom politimannen derimot hadde kvelt den som ble avhørt til han f.eks mistet bevisstheten, så hadde saken stilt seg helt annerledes. Dog skal det sies at det er sagt alt for lite om saken i media til at man kan danne seg et bra overblikk. Vi vet ikke hvor viktig opplysningen på lappen var, eller hvor stor straffbar handling det var snakk om, vi har kun fått pekepinner. Hvis vi skal vri litt rundt på det, og si at det f.eks var en drapssak der siktede hadde skrevet ned en helt nødvendig opplysning (produsert et bevis), men så ville destruere saken (ødelegge bevis), så hadde muligens overskriftene heller vært "snartenkt politibetjent reddet saken". Når media omtaler saken som at den avhørte var "mistenkte for besittelse av narkotika", som ordrett betyr en svært lite alvorlig sak, blir det vanskelig å bedømme. Media surrer alltid med ordene besittelse, mistenkt, siktet, oppbevaring, tiltalt osv. osv. Dermed blir forholdsmessigheten i maktutøvelsen vanskelig å vurdere på bakgrunn av sakens opplysninger i media. Edit: ser nå at det har kommet mer info i media etter jeg først så videoen på VGTV. Oppbevaring av 40kg amfetamin er en ganske heftig sak, og jeg ser ingen problemer med bruk av makt for å sikre beviset i en slik sak. Derimot har jeg sett litt mer på bruken av halsgrep, som ser verre ut enn det jeg husket. At den avhørte sier han ikke kunne puste, har jeg litt mer problemer med å tro på, da han prater helt rolig på videoen. Det hadde han nok ikke gjort om han faktisk ble kvelt.
 5. Hvorfor skal norske politifolk være påvirket av amerikanske politiserier? Det at du har en kompis som mener at alle i politiet har eller får en personlighetsforstyrrelse forteller oss ingen ting. I videoen dras slutningen om at fordi folk i USA som ser på politiserier er mer tilbøyelige til å ha et positivt forhold til politiet, så handler politifolk ut fra hvordan politiet i slike serier oppfører seg. Jeg skal love deg at er det en ting politifolk gjør når de ser politiserier, så er det å konstant le av alt som er feil, ulovlig, umulig og rett fram idiotisk. Det blir litt som å skylde på dataspill for masseskytinger, noe vi heldigvis har kommet oss forbi i samfunnet i dag. På PHS er det allerede et kjempestort fokus på konflikthåndtering, kommunikasjon, etisk gjennomføring av både ordenstjeneste og etterforskning osv. Dette fokuset har bare blitt større med årene. Det er ingen hemmelighet at politiet var "hardere" før, men da må vi begynne å gå mange, mange tiår tilbake i tid. Når det gjelder spesialenheten, så er de allerede uavhengige fra politiet, det er ikke politiet som etterforsker seg selv. Spesialenheten er underlagt sivilavdelingen på justisdepartementet, og ble opprettet etter at SEFO ble avskaffet, nettopp for å få en avstand mellom politiet og spesialenheten. Det er forsåvidt sant at spesialenheten henlegger nesten alle sakene, men heldigivis publiseres alle sakene deres på spesialenheten.no, og dermed kan hvem som helst gå inn å se hva som blir henlagt. Det tar ikke lang tid å skjønne hvorfor så mange saker blir henlagt, da politiet blir anmeldt for utrolig mye tull og tøys.
 6. Mangel på våpengodkjente var et problem for mange år siden, da det ikke var noe krav om å være våpengodkjent for å jobbe i ordenstjenesten. I dag får man ikke jobbe "ute" om man ikke er våpengodkjent. Dersom noen i dag ikke er våpengodkjent, så er det fordi de har stillinger som ikke innebærer å jobbe i ordenstjenesten. I dag er det ikke lenger noe mangel på våpengodkjente mannskaper. Den våpenopplæringen som gis i dag er god, dersom man følger med i timene går man ut med gode skyteferdigheter og et helt akseptabelt nivå innen taktikk og andre relevante operative ferdigheter.
 7. Alle som går ut med vitnemål fra PHS er godkjent på våpen. Det er egne fag for ordenstjeneste, og det trenes mye på håndtering av våpen, skarpe oppdrag, PLIVO og utrykningskjøring iløpet av studiet. Husk at det er et helt år med praksis og kursing 2. året.
 8. Begge modellene av den du linker til er ulovlige uansett da de har sete. Vegtrafikkloven i dag vil definere disse som motorvogn, og dermed er de registreringspliktige, enten de går i 1km/t, 20km/t eler 40+++.
 9. Da må du lese deg opp på hva BT driver med, for her tar du helt feil. Og avsnitt nummer to tyder på at du har null innsikt i hvordan politiet jobber. Beklager, men før du slenger rundt deg med påstander og meninger om denne saken, så må du gjøre en liten innsats med å sette deg inn i hvordan politiet jobber.
 10. Hvordan er det du mener de ønsker å fremstå? Du svarte ikke på spørsmålet mitt.
 11. Det er bare logisk at det var BT som tok seg inn under denne aksjonen, da de har langt høyere kompetanse på dette enn "vanlige" politifolk. Skjønner ikke helt hvor du vil med bildet?
 12. Da setter jeg pris på om du linker til kilder. Det jeg har lest har kun nevnt at vinduene var spikret igjen, ikke at dette var selve grunnlaget for velferdssjekken.
 13. Nei. Når politiet bistår helsevesenet, så jobber politiet etter sine egne hjemler, som blant annet står i politiloven, politiinstruksen og straffeprosessloven. Politiet trenger ingen tillatelse eller samtykker på disse oppdragene.
 14. Såvidt jeg skjønner vet vi ingenting om grunnlaget for cvelferdssjekken, så nå fremstår det som du finner på fakta. Det kan handle om langt mer enn gjenspikrede vinduer, eller ikke handle om dem i det hele tatt.
 15. Nei, dette er ikke hovedregelen. Du referer til det såkalte "etterforskningssporet". Det som har skjedd i den omhandlede hendelsen går inn under det operative sporet, der politiloven og politiinstruksen gjelder. Her har politiet helt andre fullmakter til å ta seg inn på privat eiendom. Se innlegget mitt over for mer info.
×
×
 • Create New...