Jump to content

K3rb3r0z

Medlemmer
 • Content Count

  40
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

About K3rb3r0z

 • Birthday 01/10/1979

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Tusen takk igjen. Da føler vi oss mye tryggere. Når det gjelder punkt 5 er det ikke verre enn at vi går i dialog med kommunen. Det verste svaret vi får er uansett nei. Vi har sjekket litt rundt og så vidt vi kan se er det minst ett forsikringsselskap som har i sin toppavtale at de dekker oppbygging av nytt hus på ny tomt i de tilfeller kommune eller stat gir avslag på byggesøknad. Men vi vil selvfølgelig helst bo der vi bor. Så får vi ikke gjennomslag for punkt 5 får vi heller velge en slik forsikring.
 2. Tusen takk for det Krikkert. I informasjonsheftet vi fikk fra Vegvesenet stod det nemlig at de ikke hadde plikt til å dekke advokatkostnader ved forhandlinger. (Side 12 første avsnitt) men at de betaler advokat ved skjønnsaken. Vi fryktet da at kostnadene kunne dra ut men med avklaringen føler vi oss tryggere.
 3. Hei, Statens vegvesen har i samråd med kommunen vedtatt at krysset like nedenfor tomten vår skal bygges om til rundkjøring. Dette medfører at avkjørselen til borettslaget ved siden av oss kommer i konflikt med trafikkøyene i den ene armen til rundkjøringen og avkjørselen må legges over tomten vår. Det ser ut til at ca 11% av tomten vår ryker samt bod og biloppstillingsplassene til leieboer. Leieboer vil antageligvis også få en del innsn når veien ligger rett utenfor stuevinduet hans. I tillegg ligger dreneringen til huset hvor veien skal bygges. (Drenskum og drensbasseng på tomten som skal fordrøye vannet før det når kommunens nett.) Etter å ha lest en del på nett forstår jeg det slik at vi har krav på full erstatning for verditap samt ulempeerstatning. Er det jeg har satt opp nedenfor et godt utgangspunkt for forhandlinger med Statens Vegvesen? Er det andre ting vi burde fått med? 1. Erstatning for verdiforringelse av tomten. Dette må vurderes av megler(?) eller takstmann. 2. Opprettholdelse av funksjonalitet. At ekspropriator bekoster to stk nye biloppstillingsplasser samt bod for leieboer. Om boden lar seg flytte med kran er dette akseptabelt for oss. 3. Ekspropriator sørger for at innsyn begrenses hos leieboer. Enten ved å senke veien litt i terrenget og et lavt gjerde på toppen eller et høyere gjerde eller hekk om veien vil gå i dagens kotehøyder. 4. At kvaliteten på dreneringen opprettholdes. 5. Vi ønsker en tinglysning på at alle fremtidige byggesøknader på tomten behandles i henhold til opprinnelig tomtestørrelse. Når ca 11% av tomten vår ryker havner vi under minimumsstørrelsen på tomten i forhold til kommunens krav. Tomten er i dag på 709 m2 og minimumskravet i kommunen er 700 m2. I tillegg vil vi havne over maksimal utnyttelsesgrad på tomten. Vi tar med dette punktet da vi ikke vil risikere avslag på byggesøknad om huset en gang i fremtiden skulle alvorlige skader som medfører at det må rives og bygges på nytt. Forsikringsselskapet vårt har bekreftet at de dekker advokathjelp i slike situasjoner men 100.000 ryker fort om det blir en konflikt. Vi prøver derfor å finne frem mest mulig informasjon på forhånd. Tusen takk for all hjelp.
 4. Tusen takk. Var første gang jeg leste det så tydelig i en artikkel.
 5. Kom over en sak her. Virker som en standard sak med opphold i utlandet og arbeidsavklaringspenger. Men så kom det interessante. Deler av bedraget er foreldet. Men da krever NAV erstatning i stedet for tilbakebetaling. "Årsaken til at påtalemyndigheten, på vegne av NAV, i tillegg krevde erstatning, var at deler av det bedratte beløp var foreldet etter alminnelige foreldelsesregler, forklarer politiadvokat ved Oslo politidistrikt Siri Ross Wessel til Nettavisen" Er dette vanlig prosedyre? Hva skal man med reglene om foreldelse om man bare kan kreve erstatning i stedet?
 6. For ordens skyld. I saken jeg linket og ellers i diskusjonen har jeg med venstre felt ment motgående kjørefelt og ikke venstre felt på vei med to eller flere felt i samme retning. Så vi ikke snakker forbi hverandre.
 7. Sykelistene ligger i 50 km\t som er relativt raskt. Hadde sjåføren ventet 15-30 sekunder så skal jeg vedde en snickers på at han kunne gjort en trygg forbikjørsel. Jeg vet ikke mer enn det som står i artikkelen så det er fullt mulig det du sier stemmer. Hadde vi sett hele videoen kunne vi kanskje konkludert bedre. For alt vi vet kan bilisten ha ligget bak i lang tid og blitt sperret eller han kan nettopp ha tatt de igjen. @ATWindsor: Angående å benytte venstre felt sier forskriften dette i § 3: "Fellesstart eller andre måter å sykle på med flere enn to i bredden, kan bare foregå når politiet foretar regulering av trafikken som nevnt. Under slik regulering av trafikken tillates likevel ikke sykling i motgående kjørefelt med mindre dette kan skje i tråd med trafikkreglenes bestemmelser om forbikjøring. Deltagerne skal plassere seg i vegbanen på en slik måte som er minst mulig til hinder for den øvrige trafikk." Her får en jurist tolke. Men jeg leser det som at de ikke har lov å benytte venstre felt med mindre politiet regulerer trafikken og det er i tråd med bestemmelsene om forbikjøring.
 8. Hvordan er egentlig dette når det er sykkelløp som her, er det noen spesielle regler som gjelder? AtW Det skal søkes om tillatelse i følge Forskrift om sykkelritt på veg Men fremdeles skal man følge trafikkreglene og man skal ha vakter som passer på at det ikke oppstår fare. Slik jeg leser det er det kun lov å benytte motgående felt om veien er sperret. Og da skal politiet ha ansvaret for sikkerheten. *edit* Det står ikke noe om det var søkt i dette tilfellet, men før eller siden blir man et unødvendig hinder i trafikken og skal senke farten eller vike til siden.
 9. Hva med denne? Bilisten er en gjennomført idiot, men syklistene bidrar ikke akkurat til en god trafikkavvikling? Og her kan man virkelig snakke om unødvendig hinder når de i tillegg benytter venstre felt. http://www.oblad.no/Jeg_tenkte___Herregud__n__g_r_det_galt_-5-68-49503.html
 10. Det blir interessant å se om Haxi blir forbudt. I hvertfall når Statens Vegvesen jobber med en tilsvarende app. http://e24.no/privat/statens-vegvesen-vil-at-du-skal-betale-20-kr-for-samkjoering/23353337 Selv om man ikke får mye for å ta med passasjerer så kan man vel definere det som persontransport og dermed ha krav til løyve?
 11. Det er bare å bøye seg i støvet krikkert. Du tar deg tid til å svare på juridiske spørsmål og i tillegg skriver du på en slik måte at den vanlige mannen i gata forstår deg.
 12. Tusen takk igjen. Advokaten sier og at de vurderer å anke til Høyesterett for å få en full vurdering av saken eller avvente behandlingen i tingretten. Min personlige mening er at saken har prinsipiell betydning. Dette fordi jeg var i en liknende sak for ca 9 år siden. Fikk gebyr av Carpark (kjøpt av Q-park i 2007) på jobben og den saken ble ikke trukket før arbeidsgiver truet med å si opp avtalen. Hadde gyldig avtale betalt av arbeidsgiver, men her var det et lite hjørne av parkeringsoblatet som ikke var synlig. Avtalenummer, abonnements-type og utløpsdato var fullt synlig. Ingen informasjon i hjørnet som ikke var synlig.
 13. Tusen takk igjen krikkert Sakset litt fra artikkelen: Noen spørsmål til dette: Om tingretten kommer til at Q-Park må dekke saksomkostningene. Kan man da si at parkeringsbetjenten ikke gjorde nok for å sjekke om Melvær hadde gyldig billett? Og vil saken kunne skape noen presedens i forhold til parkeringsbetjentenes undersøkelsesplikt og dokumentasjon? F.eks bilder fra flere vinkler? Hvordan hadde denne saken vært om det var Bøler senter som gikk til sak mot Q-Park i stedet for Melvær? De betalte jo gebyret, men det betyr ikke at de er enige. De kunne gått til sak for å få gebyret refundert og dermed kjent gebyret ugyldig?
 14. Da har det kommet en oppdatering. Interessant å se hva som skjer videre. Personlig håper jeg retten tar tak i saken og kommer med en kjennelse. Og blant annet vurderer hvilken undersøkelsesplikt parkeringsvaktene har før de skriver ut gebyrer. http://www.dinepenger.no/regler/lagmannsretten-feil-aa-avvise-tones-parkeringsbot-strid/22978249
 15. Tusen takk krikkert og dsgf. Da får jeg bare smøre meg med tålmodighet. Håper i hvertfall lagmannsretten tar saken og kommer med en endelig avklaring.
×
×
 • Create New...