Jump to content

bbolsoy

Medlemmer
 • Content Count

  1122
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

272 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Et kjapt overslag forteller meg at kontraktene på F-35 har passert 5 milliarder, men ta det med en klype salt.
 2. Det kan man saktens si seg enig i, men til forskjell fra 1968 har vi i dag et rigid regelverk for offentlige anskaffelser. Stort sett fungerer dette etter hensikten, men det åpner også opp for feil og mangler når prosjektene blir store og kompliserte. Trekker man en linje til F-35-anskaffelsen, som stort sett har gått etter planen, så er det på det rene at Forsvaret har kompetanse til å gjennomføre store anskaffelser. Hvorfor NH90 gikk som det gikk og nytt redningshelikopter også har vært beheftet med sine problemer, vil det nok bli skrevet bøker om i fremtiden.
 3. Det blir 2,8 millioner USD pr. flymaskin i ettermontering eller reparasjon. Et interessant tilbakeblikk: I 2009 argumenterte JPO for en "accelerated ramp up" eller økning i produksjonstakten. Man tok utgangspunktet i erfaringene fra F-22, som hadde kostet 2,7 millioner USD pr. fly i såkalt "retrofits". Man tegnet et slags worst case scenario på 5 millioner pr. F-35 for en (dengang) planlagt leveranse på 358 fly ved utgangen av utviklingsprogrammet. Dvs. omtrent 1,8 milliarder totalt eller 2,1 medberegnet vel 20 prosent inflasjon siden 2009. Totalt skulle dette gi 11 milliarder i besparelser fremfor å legge opp til en lavere produksjonstakt. Når det gjelder kostnader til retrofits eller ettermontering, så er man altså så langt godt innenfor dette verste scenarioet og ligger omtrent som F-22 for over ti år siden.
 4. Fornuftige betraktninger det. Men ta også i betraktning at skulle vi bli utsatt for et slikt angrep, er NATO-støtte trolig ikke langt unna. Først og fremst i luften. Og ødelagte rullebaner kan repareres, noen ganger raskere enn man skulle tro.
 5. Om stormaktsspillet skulle tilspisse seg, vil russerne ikke ha noen kvaler med å offre lille Norge for å forsvare sine atomubåter og baser i nordområdene. Det kalles "Bastionforsvaret" og er høyst levende, noe russernes pågående øvelser rett utenfor norskekysten stadig minner oss om.
 6. Som flere har påpekt her er dette en type oppdrag hvor stealth ikke er så viktig. Men det er tre ting i bildet i artikkelen her: missilet er festet til en 'launcher' som igjen er festet på en 'pylon'. Missilet er ikke stealthy, men pylon og launcher'en er: Sammenlign med den gamle varianten, som ikke var stealthy: Så hører det med at Aim-9X missilet i utgangspunktet har en lav signatur spesielt sett forfra. Den nyeste varianten, kalt Block-II+ eller Aim-9X-3, ser også ut til å være konstruert med signaturreduserende materialer. Det ligger i kortene at man på sikt vil utvikle missiler og våpen med iboende stealthegenskaper, som vil fungere på stealth-fly selv om de bæres utvendig.
 7. Imens fortsetter F-35 stadig å bevise sine fortreffeligheter i blant annet luftkamp. I de omfattende Red Flag-øvelsene de siste årene rapporteres det om en såkalt "kill ratio" på 15:1, 20:1 og 28:1 da Norge i fjor deltok for første gang med F-35. Altså fullstendig luftdominans. Slett ikke verst for en flymaskin noen mener ikke egner seg i luftkamp. https://www.tu.no/artikler/norske-flygere-deltok-med-f-35-for-forste-gang-hevder-flyet-dominerte-stort-pa-red-flag-med-28-1-kill-ratio/468989
 8. Et av de mest kjente eksemplene er svenskenes to havarier med kampflyet Gripen tidlig i programmet. Utviklingen lå på etterskudd, nettopp på grunn av utfordringer med FBW-systemet, og flyet ble presset før testingen var tilstrekkelig utført. Det andre havariet skyldtes også FBW, og det viste seg at svenskene ikke hadde tatt tilstrekkelig lærdom av det første havariet. Andre eksempler er krasjet med YF-16 prototypen og senere YF-22 prototypen. Det spekuleres også om havariet med russernes nye SU-57 kampfly i desember kan spores til FBW-systemet. Ingen av disse havariene resulterte tap av liv, heldigvis. På den sivile siden er A320-krasjet i 1988 kanskje det mest kjente, og Boeing 777 hadde sine problemer med FBW tidlig i testingen.
 9. Knapt i lufta? De over 500 F-35-flyene levert til nå har vært i lufta i snart 300,000 timer. Delemangel går igjen i alle kampflyprogrammer fra tid til annen, ikke minst under innfasing.
 10. Det er vel heller omvendt: På tross av feil og mangler, som er normalt for alle nye kampfly, leverer F-35 en enorm kapasitetsøkning ift. F-16 fra dag èn, noe som kommer hele Forsvaret til gode.
 11. Her er det på plass med en presisering. GAO skriver at Kategori 1-mangler er inndelt i to grupper: Gruppe A, som innebærer fare for tap av liv og fly og gruppe B, som betyr at flyet ikke kan utføre sine primærfunksjoner. Alle de ni Kategori 1-manglene tilhører Gruppe B, og har p.t. såkalte "workarounds". https://www.gao.gov/assets/710/706815.pdf Forøvrig er det ikke mye nytt eller alarmerende i årets rapport, men det er et labert tegn at Block 4-moderniseringen blir forsinket med to år og dermed blir mer kostbart, samt at de fulle kostnadene ikke er estimert enda.
 12. Takk for oppdateringen. Testfly er selvsagt mer produksjonsrepresentative utgaver enn det man vanligvis definerer som prototyper.
 13. Har du noen kilder for dette? Loggfiler kommer vel stort sett i text- eller proprietære formater?
 14. Aamoth er jo ingen hvem som helst. Du kan jo gå til dine kilder og påstå at han farer med tøys og se hva responsen blir. Du kan videre linke til de svært informative blogginnleggene om F-35s egenskaper i luftkamp av pilot Morten Hanche (du har vel lest dem?), og be de peke på hva som er feil. Det skulle bli interessant, da ingen av de har fløyet F-35 og vet noe om kapasitetene. Uansett hva du måtte mene om kildene, så slår det sammen med svært mye annen tilgjengelig informasjon, hull på myten om at F-35 er et "tregt bombefly" og ikke egner seg i kamp. F-22 er ikke på markedet, og ville uansett blitt uhyre kostbart for nasjoner som Norge. Garantert hva man måtte ønske å se, men jeg forholder meg til fakta og ikke høytflyvende spekulasjoner.
 15. Det ble grundig evaluert og forklart i Kampflyanalysen. Forøvrig kan jeg kan sitere tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen under et foredrag for en del år siden, hvor han bestemt forklarte til forsamlingen: "Vi skal ikke ha et kampfly som bare skal skyte ned andre fly i luften". Resultatene fra blant annet Red Flag-øvelsene taler for seg selv. Min er erfaring etter å ha snakket med nokså mange piloter over årenes løp er noe annet. Spesielt blant de operative pilotene, som er trent for moderne krigføring, hersker det liten tvil om at F-35 er både rett fly (for sine nasjoner) og har en uovertruffen kapasitet. Tidligere generalinspektør for Luftforsvaret Olav Aamodt har hatt mang et foredrag om temaet. En Gripen-pilot utrykte det slik: F-35? Et drømmefly! De negative perspektivene har stort sett gått på utviklingsproblemer og forsinkelsene. En amerikansk F-16-pilot som flyr dedikert SEAD/DEAD var ikke bare positiv til den rollen, da F-35 mangler et dedikert missil til formålet. Men det er under utvilking. En britisk Typhoon-pilot var avventende, men på ingen måte negativ. Jeg tar med et innlegg jeg hadde her for en tid siden: Her er en undersøkelse for noen år siden, hvor 30 godt erfarne jagerpiloter ble spurt om å rangere F-35 mot F-16 og F-15. Dette var før F-35 ble klarert for 9G og fullt ytelsesspetrum. Selv med disse begrensingene foretrakk pilotene F-35 i 80 prosent av dogfightene. https://www.heritage.org/defense/report/operational-assessment-the-f-35a-argues-full-program-procurement-and-concurrent
×
×
 • Create New...