Jump to content

bbolsoy

Medlemmer
 • Content Count

  1057
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

222 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det handler mest om solidaritet til et lite NATO-land, som står Norge spesielt nært, og om å sende et signal til russerne. Flyene ville ha fløyet uansett og deler av operasjonen finansieres over NATO-budsjettet, så ekstrakostnaden er ikke stor. Og det er verdifull trening. Slike deployeringer gir en sjelden anledning til å øve på helt nødvendige evner som et luftforsvar må kunne beherske.
 2. Hva legger du i at fregattene var en innkjøpsskandale? Altså, implisitt at problemene med fregattene skyldes feil som kan knyttes til anskaffelsen? Ellers er jeg til dels enig, men saken med NH90 handler nettopp om at de fagmilitære ønskene har overstyrt de politiske. Slik bør det normalt være, men i denne saken burde politikerne ha trukket i nødbremsen for lenge siden. Man gjorde et halvhjertet forsøk i 2012, men det havarerte på grunn av manglende alternativer på markedet, godt hjulpet av optimistene i programmet. Jeg snakket selv med en pilot og en fartøysjef på dette tidspunktet som enda uttrykte en forsiktig optimisme (NH90 var da tross alt bare 4-5 år forsinket) og stoisk tro på maskinens tekniske ytelser og kapasiteter. At NH90 er det mest avansert maritime helikopteret i verden er kanskje riktig, men det hjelper jo ikke om den ikke er levert og kan fly. Når det gjelder F-35 så er prognosene i hvert fall ikke verre enn alternativene. Kampfly må man jo ha, og om Forsvarets tidligere prognoser holder så vil F-35 ende opp rundt 20 prosent dyrere i drift enn F-16. Men så får man jo også en enorm kapasitetsøkning med på kjøpet som løfter hele Forsvaret. Men om de planlagte effektiviseringsprosessene de neste ti år slår til, så ender kostnadene kanskje opp 10-20 prosent under F-16.
 3. Jeg ser ikke helt hvordan. Et kampfly har en rekke fortreffeligheter som luftvern i seg selv ikke kan matche. Ikke minst muligheten til å putte to øyne og et erfarent hode på målet, noe den siste tidens hendelser i Ukraina, Syria og Iran illustrerer verdien av.
 4. Det handler mest om solidaritet til et lite NATO-land, som står Norge spesielt nært, og om å sende et signal til russerne. Flyene ville ha fløyet uansett og deler av operasjonen finansieres over NATO-budsjettet, så ekstrakostnaden er ikke stor. Og det er verdifull trening. Slike deployeringer gir en sjelden anledning til å øve på helt nødvendige evner som et luftforsvar må kunne beherske.
 5. Det har du rett i, men det har uansett sine begrensinger. Spørsmålet her var om luftvern kan erstatte kampfly i en forsvarsrolle. Det er neppe realistisk, ellers ville noen allerede ha gjort dette.
 6. Problemet er å være tilstede der det skjer. En lastebil er ikke særlig mobil, fleksibel eller hurtig sammenlignet med kampfly. Og selv på vidda er terrenget så varierende at effekten til bakkebaserte sensorer reduseres betraktelig. Man kunne i så fall operert et stort antall batterier, sensornettverk og personell, men kostnadene blir store og fleksibiliteten nokså begrenset.
 7. Et interessant moment ang. kanonen er at F-35A rent teknisk også kan utrustes med gun-poden på centerline og dermed doble ammunisjonsmagasinet. Gun-poden er i dag øremerket for hangarskipvariantene F-35B/C. Da jeg luftet tanken for Lockheed for noen år siden var det ingen planer for dette, men hvem vet hva fremtiden bringer. Det er f.eks. ikke uvanlig at man i en skarp konflikt tester nye våpen og konfigurasjoner som hastetiltak, som f.eks. under Vietnamkrigen da man monterte gun-pod på F-4 Phantom-flyene med varierende suksess. Fordelen i dag er at poden er designet inn fra grunnen av og dermed fungerer bra med tanke på presisjon og operative egenskaper.
 8. Det høres fornuftig ut, men det kan nok være vanskelig å få en leverandør til å påta seg så stor risiko. Da kan man selvsagt velge bort, men det er ikke mange egnede helikoptertyper på markedet, så om f.eks. nødflyteevne er et krav, som Norge og andre har, så begrenser det valgmulighetene. Tanken med NH90 var at en felles plattform til både kystvakt og fregatter skulle gi store innsparelser i vedlikehold, logistikk, trening og utdannelse. Blant annet skulle det være relativt enkelt rekonfigurere til de ulike rollene. Men nå ser man jo at det i praksis viser seg vanskelig og at Kystvakten som en følge blir beheftet med mer komplisert vedlikehold. Det er jo tragisk at både fregatter og kystvakt står uten en kritisk kapasitet, og på den måten har alvorlige implikasjoner langt utover helikoptrene i seg selv. Det er spesielt betegnende nå som sikkerhetssituasjonen i nordområdene har endret seg. Skulle man f.eks. få en Kald Krig-type hendelse som involverer fremmede ubåter ved kysten, så har fregattene begrenset evne til å løse oppdraget. Et slikt hull i viktige kapasiteter er såpass alvorlig at det er et politisk problem. Dermed er det bemerkelsesverdig at ikke èn tidligere forsvarsminister ville påta seg ansvar i høringen på Stortinget for et år siden. Sagaen er ikke slutt, og det vil nok bli skrevet mang en avhandling om dette skandaleprosjektet i fremtiden.
 9. Interessant nok var de første Mig-21-flyene heller ikke utstyrt med kanon, inkludert de som ble levert til Nord Vietnam.
 10. Det planlegges også en F-35 agressorskvadron ved Nellis, kanskje så tidlig som 2022: https://www.thedrive.com/the-war-zone/27932/f-35-aggressor-squadron-to-be-activated-at-nellis-air-force-base
 11. Det kan kalles "Realistic adversary training". "Red air" eller opponentene ved Red Flag-øvelsene består av moderne F-16 og F-15-avdelinger i tillegg til private aktører med eldre flytyper. Disse simulerer ulike kampfly som de operative avdelingene kan tenkes å møte i en reell konflikt. I tillegg tilbyr treningsområdet realistisk antiluftvern og ildledelse som øker kompleksiteten og realismen. Det er også observert mer eller mindre hemmelige aktiviteter ved Area 51 hvor blant annet F-117 og russiske Flanker-fly trolig brukes til ulike treningsformål.
 12. Et par alternative headlines - noen som lager en meme? F-35 report: 873 defects! 873000 non-defects! F-35: 1 million parts! 24 million lines of code! 873 defects!
×
×
 • Create New...