Jump to content

Surfesalma

Nye medlemmer
 • Content Count

  7
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Vi har absolutt sett på den muligheten. Ironisk nok sa borettslaget opp parkeringsavtalen vi hadde med et parkeringsselskap for rundt et år siden etter at det i en årrekke ikke hadde vært noe problemer med parkeringen og man ikke lenger så noen grunn til å betale for en tjeneste man ikke brukte. Det beste for alle er om man kan løse konflikten uten å ty til slike midler, men det er nok fort mulig at vi går inn i en slik avtale igjen. Takk for interessant svar. Jeg ser ofte at borettslag fordeler parkeringsplasser til enkeltbeboere, for eksempel med nummererte plasser. I borettslag hvor det er mangel på parkeringsplasser har jeg også sett løsninger som at parkeringsplasser enten blir gjort om til egne seksjoner i borettslaget som andelseiere kan leie, at de leies ut til utenforstående for å generere inntekter til borettslaget, eller at styremedlemmer får tilgang på parkering som et gode ved å påtå seg styreverv. Som jeg nok har skrevet tidligere var det som gjorde meg forvirret her at jeg ikke var sikker på om det var tillatt å la flere definerte enheter i borettslaget få tilgang på en delt parkeringsplass, eller om det da må åpnes for at alle har lik tilgang på plassene. Jeg leser da innlegget ditt til å bety at ordningen vi har nå, hvor styret gjennom ordensregler fordeler parkeringsplassene 50/50 mellom oppgangene, er uproblematisk.
 2. Takk for utfyllende svar. Flere svar i denne tråden forstår jeg dithen at de bekrefter det synet jeg hadde om at det ikke er noe galt med reglene borettslaget har praktisert i en årrekke. Likevel kan det se ut som om det er på tide å gjøre reglene våre enda klarere og å få generalforsamlingen til å stemme over dem på nytt, så vi alle er enige om hva vi synes er god praksis. Selv om styret selv kan definere ordensreglene, tenker jeg det er lurt å få generalforsamlingens bifall så det ikke er noen tvil om hva borettslaget som helhet tenker om dem. Takk for innspill!
 3. I tillegg til det andre som er nevnt kan en grei tilnærming for deg være å bruke søknaden til å argumentere for hvorfor den tidligere erfaringen din er overførbar til det du nå søker. Du som har erfaring fra offshore kan jo ta med deg masse praktisk erfaring inn i landbaserte roller som har behov for den kompetansen og trenger folk som vet hva de snakker om. I tillegg kan du skreddersy CVen på samme måte som med søknaden: Inkluder detaljer om hva du har gjort før som vil være relevant for det du nå søker. Det tar litt tid å spesialtilpasse, men hvis du får jobben er det jo verdt det. Personlig sitter jeg i en stilling som offisielt krever master, men det har jeg ikke. Uten at jeg helt vet hva de som gjennomførte ansettelsesprossen vektla, fikk jeg inntrykk av at jeg klarte å veie opp for manglende formell utdanning med praktisk erfaring.
 4. Det kan man godt mene, men det har så langt jeg kan se ikke så mye å si for denne saken. Borettslaget er midt i Bergen og vi har ikke behov for to parkeringsplasser for funksjonshemmede her. Beboerne liker systemet som er her nå, hvor man kan la biler stå på plassen over tid, og styrets ansvar er tross alt å håndheve det generalforsamlingen har besluttet. Så spørsmålet handler om personen som har lyst til å bruke parkeringsplassen han i henhold til ordensreglene ikke har noen bruksrett til har et ben å stå på eller ei. Hvis han har det, så ser jeg ingen grunn til å krangle med ham. Men hvis han ikke har det, så blir det ikke riktig at han alene skal okkupere en parkeringsplass andre har bruksrett til. Vi har kun lyst til å finne ut av hva som er lov og ikke, og å praktisere parkeringsreglene deretter.
 5. Dette er også min forståelse. Reglene som fordeler de to parkeringsplassene mellom oppgang A og B har vært gjeldende i rundt 20 år, og har flere ganger blitt vedtatt på nytt gjennom forskjellige generalforsamlinger som gjort mindre andre endringer i ordensreglene. Så spørsmålet handler også om hvorvidt generalforsamlingen i det hele tatt har lov til å vedta en slik 50/50-fordeling av parkeringsplasser mellom de to oppgangene. Og igjen, her er det min forståelse at dette er godt innenfor generalforsamlingens myndighet.
 6. Det varierer litt frem og tilbake ettersom folk flytter inn og ut, men er tilnærmet lik. Cirka to biler per oppgang. Her har vi også heller lagt vekt på at hver oppgang har tilgang på like mange parkeringsplasser, slik at man ikke må gjøre en omfordeling hvis noen med bil flytter inn eller ut. Dermed er det også enklere for folk å bruke parkeringsplassene om de har behov for å for eksempel sette en leiebil der eller ha gjester innom over en kortere periode.
 7. Jeg har nylig blitt styreleder i et borettslag som vi for enkelhets skyld kan si har 10 leiligheter, hvorav disse er fordelt likt på to forskjellige oppganger (A og B) på hver sin side av et bygg. Borettslaget disponerer totalt to parkeringsplasser, herunder én parkeringsplass utenfor hver oppgang. I ordensreglene for borettslaget står det at beboerne i oppgang A kun disponerer parkeringsplassen utenfor oppgang A, mens beboerne i oppgang B kun disponerer parkeringsplassen utenfor oppgang B. I praksis løser vi dette med et første mann til mølla-prinsipp og at alle har lik rett på parkeringsplassen utenfor sin egen oppgang. Nå har en av beboerne i oppgang B fått det for seg at han har rett til å parkere hvor han vil, altså utenfor både A og B, med det resultat at han blokkerer parkeringsplassen til oppgang A mens de øvrige beboerne i oppgang B fortsetter å bruke sin dedikerte parkeringsplass. Hans argument er at alle andelseiere har lik rett på disse parkeringsplassene og at styret ikke har rett til å lage denne typen særfordeling for parkeringsplasser. Mitt inntrykk er at styret (og generalforsamlingen som har vedtatt ordensreglene) har all rett til å regulere parkeringsplassene på denne måten. Dette har jeg også kommunisert til beboeren i oppgang B, men blir nå truet med at han vil gå til advokat hvis styret fortsetter å nekte ham å bruke parkeringsplassen utenfor oppgang A. Hvem har rett her, og hva er egentlig reglene for dette? Så vidt jeg kan se kan borettslag fritt fordele parkeringsplasser så lenge man ikke gir en urimelig fordel til enkelte på bekostning av andre, men her er det jo vitterlig snakk om en 50/50-fordeling av parkeringsplasser.
×
×
 • Create New...