Jump to content

Budeie71

Medlemmer
  • Content Count

    5
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 :)
  1. Har tanker om det ja. Men var greit å få lufte! 🙂
  2. Jeg vet ikke, mulig jeg blanda sammen 😝
  3. Viktig med jobb eller ei, det er vel ikke tema heller, selv om jeg verdsetter det! spørsmålet er etterbetaling
  4. Jeg startet nylig i en ny jobb, og fikk øye på at timelønn var laveste sats på min første lønnsslipp. Jeg spurte på lønningskontoret om hvorvidt det var vanlig å få alderspoeng, i første omgang - i god tid før neste lønning. Jeg er 50 år. Da fikk jeg vite at jeg fikk uttelling for omsorg av barn pluss all arbeidspraksis blir medregnet. Jeg sendte inn attester og fikk beregnet full ansiennitet ! Det er imidlertid sjefen på institusjonen som avgjør om jeg får etterbetalt for første mnd. Og hun som ordnet med kontrakt og fortalte meg hvilke papirer de trengte. Via hun som sitter på lønningskontoret fikk jeg som svar på spørsmålet om etterbetaling vite at det var NEI. Jeg venter på svar på Mail fra sjefen, der jeg spør om grunn. Hva kan jeg kreve og forvente? På kontoret hennes da slike ting skulle ordnes i starten, ba hun meg kun om arbeidsattester innen samme bransje(helsevesenet). Jeg husker jeg spurte tilbake, og at jeg var litt overrasket. (Det er bare en brøkdel av min arbeidskarriere. )Jeg tenkte kun det var det som var gyldig. Dette er et sykehjem. I cv og på søknad er det beskrevet både at jeg har barn og hele min arbeidserfaring. Alt dette har hun på Mail
×
×
  • Create New...