Jump to content

GEOtekn

Medlemmer
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det er masse fjellgrunn å bygge på, men den ligger der vi trenger den. Det er ikke kun nye bygg dette berører. Eksisterende bebyggelse, teknisk infrastruktur, jernbane og veier ligger i dag på kvikkleire og vil måtte gjøre det også i fremtiden. Hvis du skal unngå dette må store deler av Østlandet og Trøndelag med sine til sammen 3 millioner innbyggere tvangsflyttes til andre deler av landet for at det skal unngås å bygge på kvikkleire overhode. Det er en utopi og derfor må ikke debatten spore av i den retningen. Mer midler til kartlegging, sikring, forskning og utdanning, samt at de områdene med størst risiko (som ikke alt er bebygd) forblir ubebygd i størst mulig grad, er veien å gå for å oppnå en nullvisjon for antall drepte i kvikkleireskred.
 2. Intet nytt fra denne kanten. Nystuen og Hellevang utfordres til å komme med vitenskapelig dokumenterte artikler som støtter sine påstander i stede for å henge seg på en hobbygeolog. Denne artikkelen bidrar ikke inn i en diskusjon som vil gjøre noe endring da det er kun er vage påstander uten vitenskapelig dekning. Vil noen av disse ha endring får de brette opp ermene og bidra konstruktivt inn i miljøet, eller gjøre hjemmeleksen sin og gå vitenskapelig til verks for å dokumentere påstandene sine. Det er ikke et reelt alternativ å ikke bygge på kvikkleire i dette landet. Ansvar og mer midler til overordnet kartlegging som kan resultere i at nye områder ikke anbefales utbygd er en offentlig debatt som vil være av allmenn interesse og veien for disse å gå om de ønsker endring. Skal de gå til angrep på det faglige grunnlaget anbefaler jeg de å stille med sterkere skyts enn løse påstander uten vitenskapelig grunnlag frontet av en hobbygeolog.
 3. Der er du inne på en saklig debatt Klumpfoten. Enig i at dette er en debatt som er av interesse når det legges frem saklig uten alternative motiver. Denne debatten og samarbeid skjer allerede i en del prosjekter i dag. Her handler det ikke om enten eller, men samarbeid på tvers av fagdisipliner for å oppnå et enda bedre resultat sammen. Den debatten som er startet av noen i media den siste tiden bygger ikke opp under samarbeid mellom fagdisipliner. Samarbeid skapes gjennom at gjensidig respekt og at begge parter ser at man er sterkere sammen. Hvis man ikke ser at man har noe å vinne på samarbeid blir samarbeid vanskelig. Så her må de som ønsker endring kunne tilby noe som den andre parten ser at også de har en fordel av. Det ser ikke ut til at Kjellesvik og co. har eller klarer å overbevise om det. Om det er feil på det de har å tilby eller om de bare ikke klarer å formidle det vet jeg ikke nok om. Utenfra etter det som står i media ser det ut som formidlingsevne er mangelfull, om metodene er mangelfulle har jeg ikke nok innsikt til å uttale meg om da det kommer veldig dårlig frem detaljer i metoden i debatten slik den foregår nå.
 4. Tenker det er lurt å forstå progressiv bruddutvikling, og forskjellen på bruddflater og terrenget etter skredet før man diskrediterer og kritiserer beregningen som er utført av Multiconsult. Forstår man ikke det grunnleggende i bruddmekanismen ved en progressiv bruddutvikling hjelper det lite med flere dimensjoner for å belyse problemstillingen. Skredflate og terrenget etter skredet er ikke det samme.
 5. Da utfordrer jeg Kjellesvik på å komme med løsninger på de utforingene han mener finnes i MC sine vurderinger, og ikke bare liste opp hva han mener en hel bransje gjør feil i sine vurderinger. Kan du ikke lage en alternativ vurdering av skråningsstabilitetet her og opplyse en hel bransje om hvor de trår feil så vi kan lære det du, men ingen andre har forstått? Frem til det foreligger bidrar dette kun til unødvendig frykt blant lekfolk.
 6. Nå har ikke det blitt noen tap som følge av MC sine vurderinger. Hadde MC sine vurderinger kommet før skredet gikk, hadde det heller ikke blitt noen tap av liv eller verdier. Disse vurderingen er kun en del av den nedsatte kommisjonens sine arbeider hvor de har bedt om innspill fra MC.
×
×
 • Create New...