Jump to content

BjarneKåre

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. I grunnboken står det "Tilleggsdel: Bygning og grunn" er det å anse som at det arealet på egen seksjon også da er innbefattet, eller er det bare grunnen som bygningen står på?
  2. Sameievedtektene sier kun at at det skal søkes til styret ved installasjoner på fellesarealer. Og en kan vel ikke definere areal som er utenfor boligen, men fortsatt på samme enkelt-seksjonen til huset som fellesareal? F.eks. hagen?
  3. §49 i eierseksjonsloven sier følgende: Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet I mitt sameie stemmes det over saker som ikke en gang er søknadspliktige etter plan og bygningsloven, og vedtektene begrenser seg til fellesarealene. Mitt syn på saken er mindre tilbygg (merk: ikke påbygg) under 15kvm i egen seksjon ikke krever behandling av sameiet. Har jeg rett?
×
×
  • Create New...