Jump to content

Atle-Johnny

Medlemmer
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Jeg er helt enig, for det er klart at aktivering og utkobling av forbrukerfleksibilitet vil kunne ha en fantastisk høy presisjon med tanke på å unngå overbelastning i nettet, i motsetning til effekttariffer som du smører likt utover alle, uten tanke på hvorvidt strømnettet faktisk er overbelastet. Jeg er spent på løsninger slik som beskrevet tidligere i TU, hvor nettselskaper og strømleverandører (på vegne av deres kunder) møtes på et felles marked. Istedenfor å bruke hele nettleien på å bygge ut og forsterke nettet, kan deler av nettleien heller gå til å betale forbrukere for å justere sitt forbruk i nøyaktig de tidsperiodene det er behov, på nøyaktig de stedene i nettet som er overbelastet. Dette vil på sikt være til gagn for alle nettselskapets kunder, da utbyggingsbehovet totalt sett kan bli mindre, noe som i tur vil gi lavere nettleie på alle. https://www.tu.no/artikler/fikk-betalt-for-a-skru-av-fryseren-testet-nytt-marked-for-a-avlaste-kraftnettet/494511?key=6sVrmYY0
  2. Denne testen handler ikke direkte om lokalnettet, men heller om mFRR-markedet i sentralnettet. Statnett har jo ikke ansvaret for driften av lokalnettet, det er det de lokale nettselskapene som har. Likevel er prinsippene beskrevet i denne artikkelen ganske overførbare mellom sentralnettet og lokalnettet, og regulering av panelovner og annen forbruker-fleksibilitet kunne like så godt blitt brukt til å forhindre overbelasting av nettstasjoner og transformatorer i lokalnettet. Utfordringen er å finne en standardisert måte for nettselskapene å aktivere denne fleksibiliteten når de har behov for det.
×
×
  • Create New...