Jump to content

setarcoppiH

Medlemmer
 • Content Count

  74
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

78 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er det greit at noen av sidene dreper sivile, barn eller voksne?
 2. Problemet med den nevnte Lancet-studien, som er god i øvrig, er at den kun snakker om øyeblikksbildet. Jeg syntes denne Nature-artikkelen belyser det bedre: https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2
 3. Det ser vel mer og mer ut til at flokkimmunitet ikke er et realistisk utfall. Dette kommuniseres veldig lite offentlig.
 4. Jeg er skeptisk til uttalelsen om at utenlandsstudenter ikke henger med, men kjenner ikke til dette i praksis, da jeg har studert i Danmark (som du neppe mener med utlandet). Derimot har jeg jobbet som lege på en rekke norske sykehus, med kolleger utdannet i Norge og resten av Europa, og det er hvert fall ingen forskjell etter studiet.
 5. Det sendes ikke ut samtidig, men innen kl. 12 burde de fleste være gjennom.
 6. Syntes denne hører med: Forøvrig gøy hvordan begge kjønn generaliserer det andre til det helt ekstreme haha.
 7. Sykehus (spesialisthelsetjenesten) er vaksinert i større grad enn primærhelsetjenesten, velger jeg å påstå.
 8. Virker ikke å være en etablert sannhet akkurat. https://www.investopedia.com/articles/investing/051515/pros-cons-trade-deficit.asp
 9. Jeg hadde spurt min svigermor om det samme, uten noen baktanke. Hun hadde svart, uten baktanke. Dette velger jeg å tro er den normale måten denne situasjonen foregår på, for å ikke miste troen på menneskeheten.
 10. Du har tidligere i tråden erkjent at du stiller deg bak påstanden at SSRI kan være riktig behandling i visse situasjoner. Her snakker du altså i mot deg selv. Da er det vanskelig å ha en debatt. Vi snakker ikke om narkotika (en beskrivelse som forøvrig er juridisk og ikke har noe med farmakologi å gjøre).
 11. Jeg er ingen økonom, men jeg vet at folk generelt ser på handelsoverskudd som noe positivt og handelsunderskudd som noe negativt. Dette er en sannhet med, mildt sagt, modifikasjoner. At vi sliter noe helt enormt uten inntektene fra uten olje og gass, er nok alle enige i. Det at handelsbalansen endres er vel heller et resultat av dette og ikke årsaken til at Norge kommer til å store finansielle problemer i fremtiden. Denne endringen skjer vel heller ikke i et vakuum. Sammen med tapende inntekter fra olje og gass, så kommer nok også øvrig økonomisk aktivitet til å synke. Altså vil nok også en del av importen som fastlandsøkonomien står for avta, tenker jeg rent intuitivt. Jeg vet ikke mye om temaet. Skal heller ikke basunere ut noe annet. Kan du forklare en uvitende sjel hvordan og hvorfor negativ handelsbalanse over lang tid vil være så negativt?
 12. Men er handelsunderskudd negativt i seg selv?
 13. Disse møtene er helt klart et gode ved legejobben, men det er virkelig mindre enn hva andre bransjer bruker på "tur". Ingen stusser over hva konsulenter eller økonomer bruker, men leger holdes av en grunn til en egen moralsk standard.
 14. Først og fremst, så er jeg enig i en del ting du nevner, Gouldfan. Det er en del valide poenger, jeg kan stille meg bak. Så er det annet jeg har en litt annen vinkling på. Jeg er enig i at det er uryddig med sponset kontorrekvisita. Ville ikke selv benyttet meg av dette, dersom jeg arbeidet som fastlege. Det er dog lite sannsynlig at en kulepenn med et preparatnavn påvirker kliniske beslutninger i særlig stor grad. Men i grunn, så er jeg helt enig. Det er en litt dust ting å gjøre. Jeg er også enig i at det burde (dersom det ikke gjør det allerede) eksistere et sentralt register, hvor overføringer fra legemiddelindustrien til leger oppføres. Hva dette dog har til felles, er at det er mer av symbolsk enn praktiske konsekvenser. Angående det mer konkrete. Artikkelen du linker påpeker: "Totalt mottok norsk helsepersonell og helseorganisasjoner 140 millioner kroner i verdioverføringer i 2015. Omlag 26 millioner av disse kronene gikk til helsepersonell." Hvis vi antar at det med helsepersonell menes leger, selv om det ikke spesifiseres, får vi følgende regnestykke. Det er omkring 24 000 praktiserende leger i Norge, basert på at vi har en legedekning på ca 5 leger per 1000 innbyggere. Dette medfører at hver lege i snitt får utbetalt 1000 kr fra legemiddelindustrien (LMI). Du får ikke kjøpt særlig mye påvirkning for 1000 kr. Jeg håper vi er enige i at det vesentlige handler om hvorfor leger mottar disse midlene? Det er nok noen store posteringer. Foredragsvirksomhet og reising utgjør nok de to største, tror jeg. Som det nevnes av Skandinav, så er LMI og leger gjensidig avhengige av hverandre. LMI finansierer ekstremt mye av forskningen, som utgjør behandlingspraksis som leger driver med. LMI driver også opplæring/kunnskapsoppdatering av helsepersonell. LMI tjener jo penger på å komme opp med nye, mer effektive behandlingsmetoder. Dette må det så opplyses om, ellers lider alle. LMI taper penger og pasienter taper behandlingseffekt. Du nevner forskning gjentatte omganger. Jeg har ikke selv bedrevet forskning finansiert av LMI, men jeg tror ikke fungerer slik at dersom jeg mottar forskningsmidler fra LMI, så vil dette gå i lomma mi. Typisk må det brukes til å drifte forskningsprosjektet. Det må ansettes forskningssykepleiere osv., om det dreier seg om klinisk studier. En del er selvsagt også lønn av forsker og forskergruppen. Man jobber jo heller ikke gratis. Poenget er, 100 000 kommer ikke kjempelangt i studiesammenheng. Det er ikke ufattelig mange arbeidstimer hvis det er snakk om mer enn ett individ. Man kunne godt tenkt seg et system med mindre gråsoner. Det hadde vært veldig fint med et system tomt for gråsoner. Det finnes dog ikke. Hadde det fungert bedre? Kanskje. Kanskje ikke. Det er dog rimelig sikkert at man i Skandinavia har en rimelig upartisk legestand, som kjøpes i svært liten grad.
×
×
 • Create New...