Jump to content

myken

Nye medlemmer
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Det er oppdaget mugg i vegger og tak i den to-roms leiligheten der jeg bor. Huseier har leid inn snekker for å renovere deler av to vegger + deler av taket i min leilighet + i leiligheten over meg. Utbedringen er sagt til å vare "i uker" og jeg vil bli berørt hele tiden. Ingen vet hvor mye av vegger og tak som må utbedres, foreløpig er planen å lage en "plastsluse" rundt en del av arbeidsområdet, starte riving og så se hvor mye mer man må fjerne/reparere. Jeg kan ikke benytte resten av rommet. Jeg må altså nå rømme det ene av mine to beboelsesrom (sove/arbeidsrom) der jeg oppholder meg 80-90% av døgnet. Før arbeidet i soverommet kan starte, må jeg flytte alle møbler inn i min tilstøtende stue, som dermed vil bli ufremkommelig. Etterhvert som arbeidet går fremover, kan det i tillegg bli snakk om å fjerne veggplater og isolasjon etc også på en vegg (og tak?) i stua, men dette er foreløpig usikkert. Jeg er pensjonist og har søvn- og pusteproblematikk som jeg må ta hensyn til. Arbeidet vil starte ca kl 08 dagene det skal arbeides. Alt dette er et svært alvorlig inngrep i min tilværelse, og jeg lurer på hvilke rettigheter jeg kan ha etter omstendighetene. Jeg har ingen bo-alternativer for den varslede arbeidsperioden. Huseier har hittil ikke tilbudt noen form for løsning på mitt problem, og var iflg telefonsamtale i dag heller ikke klar over hvilke konsekvenser tiltaket ville få for meg, mens snekkeren samtidig presser på for starte arbeidet øyeblikkelig. Tiltaket ble varslet rett før jul, men uten å belyse hvilket omfang inngrepet ville få. Jeg har dermed fått bare 3-4 timers forvarsel før arbeidet etter snekkerens plan skal settes i gang. Er det noen som har juridiske forståelse og synspunkter på denne problematikken?
×
×
  • Create New...