Jump to content

Haskon

Medlemmer
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Kort forklart: Til dere som skal ta naturfagseksamen, jobb med læremålene slik som trådstarter sier. Slenger meg på og forteller hvordan eksamen gikk for meg også, siden denne er lokalt gitt og litt forskjellig på hver skole. Tok NAT-1002 (Studiespes VG1) naturfag som privatist med muntlig-praktisk eksamen i dag med karakter 6. Indre Østfold kommune. Møtte opp og ble satt på et venterom. Når eksamenstiden startet ble jeg hentet inn på et arbeidsrom med 1 vakt og 1 annen elev. Der fikk jeg oppgaven. Oppgaven var formulert sånn her: "Forbered deg på emnet bioteknologi. Kompetansemål: Forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen samt diskutere betydningen av arv og miljø Forklare begrepene krysning og genmodifisering og hvordan bioteknologi brukes til foredling av planter og dyr" Dvs. ingen spesielle oppgaver eller retning annet enn "drøft læremålet" kopiert rett ut av læreplanen. Trådstarters tips om å jobbe med læremål fremfor bare boka ga meg veldig god uttelling, siden oppgaven var bokstavelig talt bare to læremål. Etter 45 minutter med notatskriving (fikk bruke alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon, men kunne bare ta med et notat-ark inn) ble jeg hentet inn og begynte å prate om temaet. Jeg hadde laget en kort stikkordliste for å hjelpe meg presentere fra "arv" til "dna" til "proteinsyntesen" til "genmodifisering" og til slutt "etikk". De stoppet meg etter 15 minutter og tok så frem en geigerteller og noen radioaktive stoffer (markert alfa, beta, gamma), samt plater av diverse materialer. På grunn av corona fikk jeg ikke faktisk ta på og bruke utstyret, men forklarte heller hva jeg forventet å få av resultater når jeg brukte geigerteller på X radioaktive stoff med Y plate for å blokkere stråling. Deretter tok de frem periodetabellen og jeg fikk enkle spørsmål om hva som skjer med et grunnstoff/isotop når stråling sendes ut. Så spørsmål om hva stråling kan brukes til, der jeg tok opp medisinsk, industriell og kraftverk. Fikk lurespørsmål og ble bedt om å plassere alfa, beta og gammastråling på det elektromagnetiske spektrum. Litt spørsmål om forskjellen på sievert og becquerel, og hvilken geigertelleren kan vise. Etter enda 15 minutter på temaet stråling tok de opp temaet økosystem. Fikk snakke fritt om temaet helt uforberedt, og hver gang jeg gikk tom for ting å snakke om ble jeg spurt et spørsmål om et relevant tema. Hva er et økosystem? Hva påvirker populasjon? Hva er suksesjon? Hva skjer med organismer som dør? Gikk ut på gangen i omtrent 30 sekunder før jeg ble kalt inn for å få karakter. Jeg opplevde å få god drahjelp av både sensor og faglærer. Hver gang det stoppet opp fikk jeg spørsmål for å hjelpe meg i gang igjen med å snakke, og jeg opplevde at hvis jeg glemte å gå inn på noe så ble jeg spurt om det ved en senere anledning. I alle kategorier lønner det seg å bruke eksempler fra virkeligheten. Jeg ga konkrete eksempler på genmodifiserte planter og dyr, hvordan dette anvendes nå, hvordan coronavaksinen er proteinsyntese med mRNA, hvordan mine gener kan slå ut i mine barn (f.eks. jeg bærer både blå og brunt gen for øyenfarge, men har brune selv) og om dyr som kan "utrydde" seg selv ved overforbruk osv.
×
×
  • Create New...