Jump to content

Harsh

Medlemmer
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

5 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Rapporten som Red Frostraven kommer med viser jo ikke etnisitet til verken overgripere eller offer, noe som også blir opplyst i rapporten. Hvis vi ser på statistikken fra bufdir over beboere på krisesenter i 2019 ser vi at utenlandske er sterk overrepresentert med hele 63% av beboerne, beboere med utenlandsk bakgrunn var også utsatt for vold fra familiemedlemer oftere enn ikke utenlandske beboere med 19% mot 9%.. Definisjonen av innvandrerbakgrunn i befolkningen omfatter både to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre så dette gjelder selvfølgelig ikke bare ikke vestlige invandrere, men 10% av beboere er der pga meneskesmugling, tvangsekteskap eller ærerelatert vold og jeg vil tro at disse er ikke vestlige innvandrere og det blir spesifisert i rapporten at dette ikke er norske beboere. https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/om_beboerne/
  2. Først og fremst jeg er ikke noen ekspert på dette, men fremmedlegionen er ikke leiesoldater de ligger under den franske hæren, inntakskrav kan du finne her http://foreignlegion.info/joining/. Ettersom jeg skjønner er ikke leiesoldater lov under geneva konvesjonen, men du har pmc(private military companies) så helt hvordan jussen er på dette har jeg ingen anning om. Fant en nettside her som kanskje kan hjelpe deg www.mercenaryjobs.org/private-military-companies.html Som sagt ingen ekspert på dette og dette er kun noen linker jeg fant eter 5 minnutter på google så du må nok lete litt selv og ikke ta noe jeg sier her for gospel:-) Tror også du bør tenke deg godt om hvis du ønsker en karriere innen dette feltet, du skal ha en veldig god psyke og tenke over at du forandrer deg som veldig som person og vil få problemer med å komme tilbake som en "normal" person etter en slik karriere.
×
×
  • Create New...