Jump to content

Reformers

Medlemmer
 • Content Count

  29
 • Joined

Community Reputation

13 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. På Facebook nå: Diskusjons side for CBD å THC legalisering. https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.facebook.com/permalink.php%3Fid%3D113017356855114%26story_fbid%3D179018800254969&ct=ga&cd=CAEYACoTNDYxMzAxMjI5NTI2NzA2MjU4MTIaNDY2ZWMyZjM4ODliOGZmZTpjb206bm86VVM&usg=AFQjCNEIUaTUYPetg4erFPy-9m2yyi70kw
 2. Her tipper du feil igjen. I sammenhengen er 200 pasienter en vits. I tillegg er det rundt 800 som med norsk godkjenning, får godkjenning fra Legen sin i Amsterdam og får resept på medisinsk cannabis i Nederland for inntil 3 mnd. om gangen. I tillegg skriver legen i Amsterdam ut følgepapirer på medisinen i henhold til Schengen avtalen som Norge har skrevet under på. i Schengen avtalen er medisinsk cannabis forhåndsdefinert for å unngå missforståelser. At dette skal dreie seg om et såkalt " smutthull " i norsk lov, er kun en bløff fra Politiet og samarbeidspartneren Actis som er en lobbyist, og organiserer de 32 andre lobbyorganisasjonene under samme paraply. Men de er jo inneforstått med at Schengen avtalen ikke er lest i en fei. På verdensbasis er ikke Amsterdam mest kjent for sine tulipaner lenger, de er nå mest kjent for sin narkotikapolitikk som er vellykket. Tulipaner er ikke lenger landets største eksporthandelsvare det er medisinsk cannabis. I Norge er det grunn til å tro at det medisinske behovet er stort. Det har sammenheng med at Norge har et uforholdsmessig stort antall uføre. Bare for og ta min gruppe så er vi 55.000 med diagnosen Kronisk PTSD. 80% av disse igjen bruker cannabis som medisin. Men vi er registrert av Staten som narkotikakriminelle. Men det er det nå snart slutt på. Men det er mange grupper her i landet som kvalifiserer til medisinsk cannabis. De blir jo heller ikke ferre nå som vi har store kunnskaper om medisinsk cannabis fra USA. https://politiforum.no/
 3. Se om du kan finne tråden her da. Politilederen ( i narkotikapolitiet ) Bård Dyrdal er leder i Norge for den internasjonale Politiorganisasjonen LEAP-Scandinavia. De opplyser og ha 40 medlemmer i Norge. ( Politiledere, Politijurister, Dommere, Høyesterettsdommere, og Jusprofessorer kan bli medlemmer om jeg husker rett. I tillegg har de et ukjent antall Støttemedlemmer som alle kan bli. Jeg er Støttemedlem og har lov til å gjengi Bård Dyrdal i sin helhet. Denne artikkelen er noe jeg har sett i etterkant. Bård Dyrdal LEDER AV LEAP SCANDINAVIA. PUBLISERT Torsdag 30. juli 2020 - 14:58 SIST OPPDATERT Fredag 31. juli 2020 - 09:42 NORSK RUSPOLITIKK, ET SAMFUNNSEKSPERIMENT SOM HAR FEILET. Vi trenger å snakke om en ny vei framover. Norsk og internasjonal narkotikapolitikk har feilet. Skadekonsekvensene har blitt for store. Vi trenger derfor å snakke om en ny vei framover. Det er grunnen til at samtlige av FN's fagutvalg anbefaler avkriminalisering av narkotika til eget bruk, og at høykommissæren for menneskerettigheter omtaler det norske rusreformutvalget sitt forslag som "best practice". Jeg og flere profilerte politikollegaer i LEAP har skrevet en lengre høringssvar til rusreformen, der vi forklarer hvorfor vi er enige med disse faginstansene og støtter reformutvalget. Norsk politi jobber ellers aktivt for få beholde dagens ruspolitikk, og det store utvalget av straffeprosessuelle hjemler som denne gir oss tilgang til. Problemet er at argumentasjonen for dette spriker, og at man i liten grad er interessert i å lytte til motargumenter. Vi trenger en åpen og faglig forankret debatt som er fri for moralisme, der vi lytter til og svarer opp meningsmotstanderes innvendig. Politiet påtar seg et enormt ansvar ved å fremme en politikk som strider mot faglige råd, og fremstår som helt kunnskapsresistente på dette området. Det bør vi gjøre noe med. Fellestrekk Politidirektør Birgitte Bjørnland demonstrerte tydelig hvor viktig hun synes det er å lytte til andre, da hun gikk ut og kritiserte NOU'en på 416 sider, tre dager før den ble lagt frem. Hun uttalte da i dagsnytt 18 at, avkriminalisering vil være "et eksperiment vi ikke tåler". Det var lenge før hun hadde mulighet til å lese NOU'en som i stor grad handlet om nettopp hva som er sannsynlige og mulige konsekvenser av en avkriminalisering. Jeg tror jeg har lest de fleste tilgjengelige høringsuttalelsene fra politiet og påtalemyndigheten. Når det gjelder de som er negative til endringer, så er de i hovedsak fri for henvisning til forskning eller publisert litteratur som eventuelt kan bygge oppunder verdien av personlige erfaringer og meninger. Kontrasten er stor til høringssvarene til Riksadvokaten, LEAP og Politihøgskolens akademiske utvalg, som er positive til reformen. Noen har forsøkt seg på en faglig tilnærming, slik som Det nasjonale Statsadvokatembetet. De beskriver narkotikakriminaliteten i Norge som beskjeden, men kritiserer i neste avsnitt reformutvalget for ikke å drøfte kloakkundersøkelsene av rusforbruk godt nok. Da de viser at det overhode ikke står bedre til i Norge enn i resten av Europa. Høringssvaret er på mange måter interessant på tross av selvmotsigelsene, men mister helt troverdighet når statsadvokaten uttaler at en terskelverdi på 5 gram heroin utgjør 150 til 200 brukerdoser. Enhver som vet noe som helst om dette, forstår hvor useriøst et slikt anslag er. En brukerdose for de med rusproblemer er gjerne på 0,25 gram. Ikke på 0,025 gram. Dagsdosene kan være på opp imot 2 gram. Det er noe helt annet enn hva statsadvokatene skriver, men 200 brukerdoser er skremmende tall og det var vel også meningen. Denne argumentasjonsformen som i utgangspunktet ikke er egnet til annet enn å appellere til moral og frykt, er problematisk fordi politiet og påtalemyndigheten konsekvent ignorerer alle tilsvar, nekter å møte i debatter med likeverdige parter og blokkerer meningsmotstandere på sosiale medier. Justerte instruksen De fleste forkjemperne for straff oppfører seg som om de sitter på sannheten, og derfor ikke trenger å lytte til hva andre mener. Da Riksadvokaten i forbindelse med Koronakirsen ba om at mindre narkotikasaker ble nedprioritert og avgjort med påtaleunnlatelse, fremgikk det av politiets twittermeldinger at man fortsatte som før. Sannsynligvis mener mange at man har en moralsk rett og plikt til å opptre på denne måten, men i enhver annen sammenheng ville det fungert dårlig. Resultatet denne gangen ble at Riksadvokaten justerte instruksen slik at den passer bedre med politiets praksis. Vi kan gjøre som vi vil. På samme måte, kan det hende at Stortinget velger å lytte til velmente råd fra norsk politi, og lar oss fortsette som vi vil. Det skjer i så fall etter en massiv påvirkning. Noe som betyr at vi har påtatt oss et ansvar for politikken som vi aldri har hatt tidligere. Før har vi i hovedsak vært håndhevere. Nå er vi aktivt inne og utformer lovgivningen. Ingen kan si noe hundre prosent sikkert om morgendagen, men er vi villige til å ta det hele og fulle ansvaret for et samfunnseksperiment som har feilet så kraftig? Jeg synes ikke det, men setter pris på gode motargumenter. Om man virkelig ønsker en kunnskapsbasert debatt, slik Politidirektøren sa i sin kronikk tre dager før rusreformen ble lagt frem, så må man stille opp når det inviteres til debatt. Kun da kan demokratiet fungere, og demokratiet bør vi som politi verne om. Sitat slutt. Hvis du leser nøye og helt til du har forstått alt, så ser du at han bekrefter det jeg har sagt. Denne artikkelen tilbakeviser det du stiller deg tvilende til. Bedre skussmål på troverdighet kan ikke jeg få. Om noen stiller seg tvilende til Bård Dyrdal så kan jeg ikke ta dem seriøst... https://politiforum.no/
 4. Jeg velger/må se det fra pasienten sin side. Tusenvis av pasienter i Norge har sittet (minus de som har falt fra og gitt opp.) i 6 år og sett på en cannabisdebatt som egentlig var over for 2-3 år siden. Det har ikke kommet noe nytt noe av betydning etter det. I USA har man forsket kontinuerlig på medisinsk effekt i mange år. Det mangler slettes ikke på forskning der. Du kan få lovlig legalisert medisinsk cannabis i 33 Stater. Canada leverer mye forskning og det kommer forskning fra hele verden hvert døgn i en sterkt økende strøm. Hver uke blir cannabis lovlig i en to-tre land/byer/provinser. Det handler selvfølgelig ikke om tilfeldigheter selv om det ikke er noe argument. I Norge kan ikke medisinsk cannabis innførast uten legalisering. Det har vi vert vitner til i mange år. Erna Solberg tar ikke ordet medisin i sin munn. Det heter tvilsomme produkter. Erna har ingen tillit på det området men tvert imot. Hun har dessuten tydelig uttalt at cannabis ikke blir lovlig i Norge så lenge hun er Statsminister. Det har hun bestemt. I mellomtiden dauer folk som fluer unødvendig med unødvendige smerter. Det er slikt det blir hat av. Det er slettes ikke problematisk og bruke medisinsk cannabis selv om det medfører en rusvirkning. Du kan velge eller prøve deg frem til en variant som passer akurat din kropp. For en lang rekke av sykdommene er det THC som er medisinen. Det finnes ikke andre medisiner som kan erstatte THC. Til de gruppene her så har sterke narkotiske tabeletter hvert et problem siden de er rusgivende og avhengighetsskapende. Rusvirkningen gir skjelden symtomer på andre ting. Men hvilken rolle spiller det om man blir tørr i munn når man slipper ubeskrivelige smerter. Jeg kommer tilbake til de sykdommene som er kvalifisert i andre land.
 5. Bård Dyrdal. Leder av organisasjonen LEAP-Scandinavia.Norge. Norsk og internasjonal narkotikapolitikk har feilet. Skadekonsekvensene har blitt for store. Vi trenger derfor å snakke om en ny vei framover. Det er grunnen til at samtlige av FN's fagutvalg anbefaler avkriminalisering av narkotika til eget bruk, og at høykommissæren for menneskerettigheter omtaler det norske rusreformutvalget sitt forslag som "best practice". Jeg og flere profilerte politikollegaer i LEAP har skrevet en lengre høringssvar til rusreformen, der vi forklarer hvorfor vi er enige med disse faginstansene og støtter reformutvalget. https://politiforum.no/
 6. Norsk ruspolitikk, et samfunns eksperiment som har feilet. Noen må stoppe galskapen. Politiet har fått fullmakter av Erna Solberg til å gjøre som de vil. En historisk skam i politiker sammenheng. Norge har ikke en gang begynt og tenke på medisinsk cannabis. Medisinsk cannabis kommer automatisk ved en full legalisering. Førerkortsakene blir mer og mer tragiske også. Da er det bare en ting å gjøre. Å BANKE IGJENNOM FULL LEGALISERING FRA NÅ AV. .... KOSTE HVA DET KOSTE VIL.
 7. DET EKSISTERER IKKE ET ENESTE HOLDBART ARGUMENT MOT CANNABIS LEGALISERING! Nå har cannabisdebatten rast i 6 år. Mange vil mene at debatten er ferdig for lenge siden. Norge er et av de få land i verden som ikke engang har påbegynt tanken om innføring av medisinsk cannabis i sin helhet. Så fort vi har legalisert kommer medisinsk cannabis automatisk. TS oppfordrer til saklighet og en respektfull tone.
 8. Ja stor vilje til og overse var kanskje ikke velvalgte ord men det var mitt første inntrykk. Om du konsekvent nekter og google " Førerkortsakene ", kan du få en link her. https://www.google.com/search?q=førerkortsakene&newwindow=1&ei=GKYlX6DdGdDKrgTnqZaIAQ&start=50&sa=N&ved=2ahUKEwigyajNw_rqAhVQpYsKHeeUBRE4PBDx0wN6BAgGEC0&biw=1280&bih=578 Der er det syv sider med førerkortsaker. Det er for svært mange mennesker en tragedie. Det er vi nå kanskje enige i, eller vi er i det minste enige i at det er en stor sak som får konsekvenser også for omgivelsene til de det gjelder. Jeg som berørt får nå ødelagt helsa, sosiale relasjoner, sosialt nettverk osv. Jeg sitter nå alene (sammen med en nabo) igjen i skogen 10 km. til nærmeste butikk. Jeg er også ufør. Livet har fått tilbakevirkende kraft. Så derfor har jeg medfølelse med andre som opplever det samme. Nå gjelder kanskje ikke det deg da men jeg mister respekten for folk som kverulerer rundt dette kun for å ha et påskudd til å trakassere og prate piss. Rusmisbruker eller helst narkotikamissbruker om cannabisbrukere er bare bullshit og det har de fleste oppegående menneskene nå fått med seg. Her er saken riktig fremført og dokumentert. Politiet må slutte og ta førerkortene fra hasjbrukere. Det er som å drive vilkårlig avstraffelse av alle som tar seg en fredagspils. . Politiet har i årevis tatt førerkortet fra cannabisbrukere, selv om de ikke utgjør noen reell trafikkfare. At politiet bruker veitrafikkloven til å praktisere sin egen, konservative ruspolitikk, er moralistisk maktmisbruk som må ta slutt. Folk med et ukontrollert rusproblem bør helst ikke kjøre bil. Derfor åpner veitrafikkloven for at politiet kan inndra førerkort. Formålet er å fremme trafikksikkerhet. Problemet er at politiet har brukt hjemmelen til å avskrekke og straffe folk for bruk av narkotika. Selv om misbruket må knyttes direkte til trafikkfare, kommer det stadig nye eksempler på at førerkort blir inndratt på grunnlag av enkeltstående hasjbruk. Det er det samme som å ta lappen fra alle som tar seg en fredagspils. Moderniseringen av norsk ruspolitikk må også innebære at politiet slutter å tøye lovverket for å skremme folk fra å bruke rusmidler de ikke liker. Det ville aldri vært akseptert å drive den slags vilkårlig avstraffelse av folk som ruser seg på alkohol. Utdrag fra Bergens Tidene 02.06.2020. https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/wP1ojL/politiet-maa-slutte-aa-ta-foererkortet-fra-hasjbrukere Hadde vi legalisert cannabis i morgen kunne vi sparka over 1/3 av politistyrken og spart vannvittig mye penger. Derfor er Politiet prinsipielt motstandere av cannabis legalisering og nøler ikke med å gå over lik for og opprettholde forbudet. Falsk propaganda og stadig verre metoder for og straffe brukerne, og for og villede og skremme ned folket til og tro at cannabis er livsfarlig. Den bløffen har de nå har levd lenge på. Og den lever de meget godt på. Narkotikaforbudet gir belønning i form av arbeidsplasser og en lang rekke verdifulle " Frynsegoder " til Politistaten. Makt missbruk er vel-utprøvde og velkjente metoder for politikerne og Politiet og i den form det utøves sorterer det under " Korrupsjon." Derom hersker ingen tvil. Når det er sagt så får jo vi allikevel brukt Politiet til forsømte oppgaver som voldtekt bla. De som ikke er klar over det må bli så sinna de vil på meg, det er selvfølgelig en skuffelse , men spar meg for idiotiske uttalelser som bløffmaker og k-teoretiker.
 9. Da er du ikke glad i testiklene dine. Der må jeg skuffe deg. Enkel forskning på statistikk viser at det i alle siviliserte samfunn er et stort flertall for cannabis legalisering under forutsetning av at de informeres riktig. Danmark har en representativ meningsmåling utført av staten for et par år siden. 65% for legalisering, 28% imot, 7% vet ikke. I en folkeavstemning der alle deltar eller tør og delta er det nå stort flertall her også. Men Norge er i en spesiell situasjon, folk tør ikke si meninga si av frykt for Politiet/Staten/Korrupsjonen. Men de forandrer ikke personlig mening av den grunn. Dagbladet betalte for en måling på 1000 respondenter og fikk noen merkelige resultater, kun 22% for legalisering. Ikke representativ. Det var vel ikke bare der de spredde meningsmålingen men i Oslo har ca. 50% av innbyggerne brukt eller prøvd cannabis minst en gang. Det er svært ulogisk at mange av de har blitt motstandere. Snarere tvert i mot. Ingen normale mennesker stemmer bort venner og kjente selv om de selv ikke bruker cannabis lenger. På landsbasis har 40% røyka bønne. Det blir det samme forholdet der. Actis påstod at de hadde en meningsmåling som var representativ for befolkninga. 77% sa nei til legalisering? Det henger jo ikke på greip. Men de la ikke frem målinga slik målinger skal presenteres offentlig og det viste seg å bare være bløff. De husket ikke sin egen spørsmålsformulering en gang og uttalte den på 4 forskjellige måter i KLASSEKAMPEN. 3 feil altså. Nettavisen har noen målinger som er positive men ikke representative. 90% av nettavisens lesere støtter medisinsk cannabis. Det er i nærheten av landsgjennomsnittet sånn ca. og det er stort sett likt i USA og Europa. Jeg har ikke sett målinger fra Europa som er i nærheten av mot legalisering. Så kan vi ta med andre faktorer: Vi går på overtid i cannabis legalisering som nå har gått for fult i 6 år. Debatten er i realiteten over. Vi kan se det i kommentarfeltene, ingen stiller krav til dokumentasjon på samme måte lenger. Så den store legaliserings bølgen i ungdoms partiene. Over 95% av ungdoms politikerne er for legalisering. Noe annet hadde hvert unaturlig. Mange av dem er også for legalisering av rusmidler mindre skadelig en alkohol. (den eneste holdbare løsningen sett i et samfunnsperspektiv.) Kanskje det viktigste av alt, Norges Lover i Bergen støtter samfunnet for og si det slik. Det er vel samtidig et ønske om og innføre rettssikkerhet for alle. Det er min oppfatning iallefall. Så her finnes ingen gode grunner for og utsette dette lenger. I teorien skal det ikke være mulig for Stortinget og være så totalt uenige med samtlige ungdomspolitikere så lenge de har fått den samme kunnskapen. Her ville jeg ikke veddet testiklene mine.
 10. Du har jo bestemt deg for at Politiet har rett og at det er passende straff så da er vel ikke dette noe mer og diskutere. Les denne først da. " Hurra for deg." Politiet må slutte og ta førerkortene fra hasjbrukere. Det er som å drive vilkårlig avstraffelse av alle som tar seg en fredagspils. . Politiet har i årevis tatt førerkortet fra cannabisbrukere, selv om de ikke utgjør noen reell trafikkfare. At politiet bruker veitrafikkloven til å praktisere sin egen, konservative ruspolitikk, er moralistisk maktmisbruk som må ta slutt. Folk med et ukontrollert rusproblem bør helst ikke kjøre bil. Derfor åpner veitrafikkloven for at politiet kan inndra førerkort. Formålet er å fremme trafikksikkerhet. Problemet er at politiet har brukt hjemmelen til å avskrekke og straffe folk for bruk av narkotika. Selv om misbruket må knyttes direkte til trafikkfare, kommer det stadig nye eksempler på at førerkort blir inndratt på grunnlag av enkeltstående hasjbruk. Det er det samme som å ta lappen fra alle som tar seg en fredagspils. Moderniseringen av norsk ruspolitikk må også innebære at politiet slutter å tøye lovverket for å skremme folk fra å bruke rusmidler de ikke liker. Det ville aldri vært akseptert å drive den slags vilkårlig avstraffelse av folk som ruser seg på alkohol. Utdrag fra Bergens Tidene 02.06.2020. https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/wP1ojL/politiet-maa-slutte-aa-ta-foererkortet-fra-hasjbrukere Abb.
 11. «Enkeltsaker». Viljen til og overse er stor. Du har rett i at du ikke har satt deg inn i sakene. Det var et syltynt grunnlag og vurdere redelighet på. Siden korrupsjon ikke eksisterer er det lite og diskutere.. Vi kan la det være påstand mot påstand. Men jeg opplyser for ordens skyld at et tilbakeslag for korrupsjon er mer en god nok grunn for folk til og tolerere cannabislukten i enkelte gater. Hele samfunnet er tjent med en cannabislegalisering. Men det er mulig at man må være født og oppvokst ute i distriktene for og forstå dette. I skrivende stund vet jeg ikke nøyaktig hvor mange det er men det vet vel ingen. Fylkeslegene inndrar førerkort over en lav sko også. Så er det langt fra alle som registrerer seg i, Gruppesøksmål førerkortsakene. Førerkortet mitt ble inndratt av Fylkeslegen i Telemark en uke etter jeg kom hjem fra ferie i Amsterdam i 2015.. Førerkortet har jeg hatt i 25 år og det hadde jeg innstilt meg på og fortsatt beholde siden jeg ikke kjører i påvirket tilstand. Jeg leste 4500 personer for en stund siden men det har jeg ikke dok. på. Det jeg vet anslagsvis er at det er over 2000 personer som er rammet.. Som JEG la merke til så begynte det rett etter at Erna gikk på som Statsministere i 2013. I følge Bergens Tidene er det enda lenger siden. De trykte denne artikkelen om en hendelse allerede i 2015. Den handler om den tidligere Politimannen Knut Rønneid som fant sønnen sin på 18 år død på kjellergolvet 3 uker etter at han mistet førerkortet. Han hadde blitt lært opp til og være ærlig mot Politiet og innrømte og ha tatt noen jointer på sin fritid. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/oOAzj/kun-den-som-har-mistet-et-barn-selv-kan-vite-hvor-hjerteskjaerende-d Abb.
 12. Din likegyldighet skinner godt imellom hele veien her. Du bagatelliserer " en jusprofessor " her og antyder at resten kan være uenige. Tanken har ikke slått deg at han er talsmann for samtlige 200 jusprofessorer på dette feltet? Såvidt jeg kan se er det ingen uenighet i professorbestanden om dette. Landets juridiske embedsverk har også skrevet under på en underskriftskampanje angående en ny ruspolitikk uten at jeg husker ordlyden. Samtlige 200 jusprofessorer utdannet ved Norges Lover sin avd. i Bergen (UiB) er enige og stod øverst på lista etterfulgt av en uendelig lang liste med Dommere, Høyesterettsdommere Politijurister osv. osv. Jeg finner ikke lista igjen så det var kanskje meningen den skulle stå en begrenset periode. Så du kan forholde deg til at det er deg mot dem. Med denne bagatelliseringen skaper du et overfladisk bildet til din synsing etter eget forgodtbefinnende. Om ruspolitikk er knekkende likegyldig for deg burde du holde deg for god til og stigmatisere videre gjentatte ganger ved å kalle cannabisbrukere for rusmisbrukere. Jeg og tusenvis av andre har kjempet i mange år for og få det legalisert. Ikke lær oss noe om cannabis legalisering. Ikke legg til oss argumenter vi ikke bruker som hoved argumenter. Den siste setningen din er bare tragikomisk.
 13. Her var det ubalanse i resonnement. Har politiet opplyst at de ikke har kapasitet er det ingen automatikk i at du blir satt på venteliste. Det er ren ønsketenkning og påstå at de nesten garantert kommer tilbake og tar fingeravtrykk senere når de har mindre pågang og mer tid. Dessuten bruker de over 1/3 del av budsjettet i klappjakten på cannabisbrukere så de får ikke mer tid. Og påstå at politiet prioriterer liv og helse får vi avkreftet ved og se på voldtekts statistikkene. De kan umulig prioritere liv og helse når de har tatt førerkortet til mange tusen skattebetalere som tar mer enn en joint i mnd. og galskapen fortsetter. Det fører utelukkende til personlige tragedier som selvmord, tap av jobb, tap av inntekt, tap av sosiale relasjoner, splittede familier og innblanding fra Statens barnevern. De blir utsatt for en voldsom stigmatisering og alt som det medfører. Nei sannheten om politiet er en helt annen.
 14. Der er du inne på noe vesentlig. Jeg var der i 2015 og fikk studere forholdene fra innsiden av ambulansen. Sett med norske øyne var det imponerende. På sykehuset ble jeg oppsøkt av en ung forsker som evaluerte hele ambulansetjenesten. Han stilte mange spørsmål ut i fra et skjema. Også spørsmålet: Var det noe som kunne blitt gjort bedre etter din mening. De forsker konstant på slike saker. Jeg fikk også en venn der som jeg kunne spørre ut om politiet. Så det var faktisk en annen type mennesker ja.
×
×
 • Create New...