Jump to content

JonG

Medlemmer
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 :)
  1. Er premisset ditt at noen alltid vil utvinne bitcoin uavhengig av kraftprisen? (Da ville du hatt rett i at det er et nullsumspill) Men å utvinne bitcoins er bare lønnsomt så lenge prisen på en egenutvunnet bitcoin er lavere enn det noen er villige til å selge en for. Da vil vi som er mer opptatt av klima enn det du kaller «reelle verdier» (i mine øyne en p2p-basert sjeldenhet som bare har verdi hvis man generelt er i mot den akk så ufullkomne, men likevel stort sett verdifulle samarbeidsordningen vi kaller «stat») tjene på å få ned lønnsomheten i egenutvunne bitcoins. Hvis vi lykkes med å få ned lønnsomheten i å utvinne bitcoins og etterspørselen likevel (mot min forstand) fortsetter å stige vil verdien av eksisterende bitcoins stige samtidig som klimaet vinner, og jeg ser virkelig ingen ofre i et slikt scenario.
×
×
  • Create New...