Jump to content

Torbjørn Mannsåker

Medlemmer
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Takk til forfatter for en god gjennomgang av konsekvensene av kraftproduksjon. Stort tema som er tydelig og godt kommunisert Har dere sett på hvordan gasskraft uten CCS vil lande i regnskapet? Og er materialbruk til frakt og reinjeksjon inkludert i dag for gass med CCS? En ting som ikke er plukket opp i debatten nå er hva konklusjonene må bli av dette. Det at alle kWh har en konsekvens betyr at vi, i tillegg til det grønne skiftet, må jobbe mer målretta mot å bruke mindre energi. En studie som sammenlikner prognosene for fremtidig energiforbruk med forskjellige mikser av energikilder og tilhørende behov for materialer for utbygging synes jeg ville blitt interessant lesing. Hvor mange tonn stål og kobber må til for at offshore wind skal levere 20% av jordas energiforbruk f.eks. Og hvordan sammenlikner disse mengdene med estimerte tilgjengelige reserver på verdensbasis. Jeg tror vi må ta i bruk alle midler for å komme i mål. Men fordi alle midler har en tilhørende kostnad så kan det være at vi må vurdere tiltak utover å prøve å bygge oss ut av det. Sterkere skattlegging av energiforbruk kan være en vei å gå ved siden av de normale enøk tiltakene.
×
×
  • Create New...