Jump to content

mr2

Medlemmer
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Nah.. sjekk timestamps..
 2. Det ble stille fra @krikkert. Var ikke mer å si altså. Ikke noe mer å forsvare for de folkevalgte. Minner litt om flatjorderes argumenter. De bruker de argumentene som finnes som langt fra er relevant. Men har man ingenting å tape annet enn ens datter oppvoksningsted, og hennes mors dødssted, har jeg tidligere i dag sendt mail til tips både til Østlendingen og Glåmdalen om Åsnes kommunes overkjøring mtp. såkalte "kommunale avgifter". Begjære tvangssalg for 4000,- per år mot folk de kjenner og kjenner til konsekvensene av. Etter 4 begjæringer av tvangssalg på mitt eget hus kjenner jeg gangsgangen. Denne gang blir den 5. Når flere av de impliserte kjenner min historie, må jeg si det ikke lenger dette er et prinsipp av regler, men en ren egenbeskyttelse. Mulig @krikkert er i den legale bransjen, men jeg er tross alt "eier" av et advokatselskap.... Jeg har enda ikke møtt en advokat som representerer den tapende part. Ikke en gang faren min. Man kaller det "egeninteresse". Først meg selv, så seg selv.. og kanskje litt til de man blir leid av. Hvis det passer.
 3. Fant hvem som sitter i forliksrådet i distriktet. Alle unntatt 1 var politikere. I min sak virker hele gjengen inhabile utenom advokaten som er vara.
 4. Leser om "pro bono". Advokatene blir skattet for arbeid de gjør gratis? Hm.. Jeg fant denne: http://www.forliksraadet.no/index.php?page_id=2032
 5. Høyere inntekt? Eksistensminimum er over kravet for fri rettshjelp? Men du har rett, saken er uprioritert. Hvordan får jeg saken inn for forliksrådet? Men er vel en politiker som sitter der også er jeg redd.
 6. I 99 kjørte jeg buss for onkelen min som tok over etter bestefaren min i 1972 som startet i 1946. Kjørte pendlere til Oslo. Jeg fikk i dag svar på fri rettshjelp. Fikk avslag på det da det var mer rettet mot andre saker. Men fikk anbefaling om å kontakte fylkesmannens juridiske instans. Så har mailet de nå. Å gå til søksmål krever økonomi og uten fri rettshjelp går ikke det for min del. Så alternativet blir enten hjelp av fylkesmannen, belyse saken offentlig for å samle en haug folk som leier advokat for felles søksmål, eller å la saken bare gå til tvangssalg. Og finne en annen kommune å bo i. Men ikke før lensmannen har vært her og bært meg ut. Jeg gir meg ikke i en sak som burde vært korrekt utført. Det vil også føre til at bedriften til dattera må legges ned, 4 personer blir arbeidsledige, så skatteinntektene fra disse går tapt. Og det vet også folkene jeg kjenner i formannskapet. Personer jeg har levert varer til i 10-20 år. Og de skatteinntektene er adskillig mer enn hva de taper på å gi meg medhold. Kommunen kan utføre dette på samme måte som kraftleverandører.
 7. Og en annen viktig ting her; Når man har en måler til reelle målinger, er det ikke nødvendig med stipulering. De har jo gardert seg med at " Viser skjønnsmessig fastsatt gebyr et lavere forbruk enn det avleste/målte forbruk beregnes tilleggsgebyr for differansen. " Men når de fastsetter at en husstand bruker 330m3 i året, så er det lite sannsynlig at den noen gang har blitt brukt. Jeg sjekket med flere familier, og ingen av de er i nærheten av dette. Men jeg forstår det veldig godt som et gebyr når ikke vannmåler er installert. Da kan man jo fylle svømmebassenger, tanken på kommunens brannbil ++ uten at man kan gå tilbake til en måler og bevise forbruket. Så er ikke tilfellet for min sak. Måleren står der. Tall svart på hvitt.
 8. Gamle fødekommune? Da vet du garantert hvem jeg er. Hvis det ikke er over 20 år siden du flyttet herfra. Du nevnte i ditt første innlegg at "det står ikke at de ikke kan bruke tabellen". Men med det argumentet kan man også si at de brukte heller ikke tabellen for trafikkulovligheter, f.eks. kjøre på rødt lys. De valgte metoden som kostet mest og ga mest penger inn i kommunekassen. "Vi kunne jo sendt noen til å lese av, legge på et gebyr på 712,- som Våler i Solør har." "-Nei, det koster oss penger, og gir liten inntekt til kassen". Dessuten; Åsnes kommune har ikke en gang satt "Avlesning av vannmåler etter purring" i sin gebyrliste. Så med stor sannsynlighet er det ikke en metode de benytter, selv om det står nevnt i lovdata. Mener å ha lest at kommunene plikter å ha tydelige "prislister" på avgifter og gebyrer. Det finnes en måte til, tipse Østlendingen og Glåmdalen. De vil måtte gjøre researchen selv for å avgjøre om jeg eller kommunen gjør det rette. De har også garantert jurister som enten sier OK eller ikke for å publisere. Det vil også gjøre at alle andre som stilltiende har akseptert ågerprisen. Selv ikke inkassoselskaper har så ille tolkning og avgiftssetting.
 9. Har nettopp fått svaret, var møtet som var i slutten av mars. Så er ikke oppdatert enda. Møtet i februar nevner det så vidt i innledningen. "Klage avgifter" eller noe... Men måtte utsettes. Klagen jeg sendte i høst var i e-post til kommunekassereren. Men du nevner at stipulert tabell er lik skjønn? Hva er skjønnet i den anledningen? Skjønn er jo en beregning. Jeg glemte ofte å avlese strømmåleren før vi fikk automatisk avlesning. Hvilket er en velkommen funksjon. Men de brukte samme måned året før som basis for den måneden jeg glemte. Jeg er eneste person i huset, noe kommunen vet, så en beregning hva en enkeltperson bruker av vann i året har kommunen garantert et snitt for. Og ha et tilleggsgebyr på 500-700,-. Det forsvarer IKKE over 20.000,- i året. Det er ikke en gang en straff satt i forhold til hva man blir straffet for. Man blir sidestilt med en husstand som ikke bryr seg med å sette inn vannmåler og kan fylle svømmebasseng osv. uten at det blir registrert. Med en vannmåler vil man ALLTID få en korrekt avlesning før eller siden. Dessuten sendte jeg bilde som avlesning før det årets avregning ble gjort, som er i mars. Selv den ble ikke tatt med i beregningen. De kunne brukt den pluss gebyret på 500-700,-. Men nei. Bedre med >20.000,- inn i kommunekassen. Til sammenligning: Den regningen jeg fikk nå var på 2042,- for første halvår 2020.
 10. De purret ikke på avlesningen. Og det er ikke tillatt å avlese måler utenom de 10 dagene rundt romjulen. Siden er stengt. Jeg sendte tilogmed bilde av vannmåler på e-post før de avregnet i 2019. Så de hadde en målerstand fra februar. Men ble ikke brukt.
 11. Oppdateringer avgifter 2020 for Våler kommune (Hedmark) Gebyr for avlesning av vannmåler kr 573,60 kr 717,00 Dette hadde jeg også akseptert.
 12. Når du sier "urettferdig over for deg", så gjelder det ikke bare meg. Jeg har belegg for å vise at dette er gjort minst siden 2008. Og jeg er nok ikke den eneste. Det står også: "Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette". Nabokommunene har også dette. Ene kommunen har kr. 560,-, andre kr. 540,- mener jeg å huske. Dette hadde jeg kunne akseptert. Men når det er over 20.000,- i året i VA, det er for drøyt. Men det tjener jo kommunen på, så de er jo ikke interessert i å ta målingene selv. Og etter kommuneloven har ikke kommunen anledning til å tjene penger på AV mener jeg å ha lest da jeg begynte å nøste opp i dette. Jeg kjenner også ganske mange i formannskapet som omhandlet klagen, og jeg snakket med de i fjor høst, og de sa at dette hørtes urimelig ut. Men likevel ble tabll 4-1 brukt. Men spørsmålet om avslaget på klagen måtte komme, da et medhold ville gitt presedens til ganske mange av kommunens innbyggere som har blitt feil avgiftsbelagt. Ja, jeg har fått purringer, og fått brev fra kommunekassereren om at sperren i banken er lavere enn halvårsbeløpet på VA, men det har med at regningen er høyere enn jeg har utbetalt i mnd. Og det informerte jeg de om. Også folkene som jeg kjenner i formannskapet VET hva jeg har blitt utsatt for.
 13. Betegnelsen stipulert betyr å fastsette, å bestemme eller å avtale etter snl.no. I loven §4-4 står det at det skal brukes skjønn. Det er to vidt forskjellige begreper. Å bruke skjønn er feks. å bruke tidligere eller andre avlesninger for å beregne et resultat basert på de ellers kjente variablene. Så lenge det finnes en måler, kan man uansett ved enhver anledning kunne beregne korrekt stand ved neste fysiske avlesning. Det er ikke uten grunn at de har lagt til at "Differansen mellom skjønnsmessig fastsatt gebyr og avlest/målt gebyr tilbakebetales ikke selv om avlesing viser lavere forbruk enn det skjønnsmessig fastsatte." Dette fordi de VET at gebyret de ilegger er ekstremt høyt. Og å bli straffet like hardt økonomisk for glemt måleravlesning som å unnlate å montere vannmåler..? Årsaken til manglende avlesning er at muligheten for å avlese måleren er stengt utenom ca. 10 dager i romjulstida. Når man først kommer på det, så er siden stengt. Jeg prøvde 3 ganger i vinter som var.
 14. Jeg har fått varsel om tvangsauksjon på 65.000,- av Åsnes kommune. For kommunale avgifter. For 2 år. Da jeg kontaktet kommunen for å forklaring på hvorfor så voldsomme summer, fikk jeg svar om at det var grunnet manglende måleravlesning så jeg fikk et skjønnsmessig forbruk på 330m3 for et hus med mitt areal. Basert på tabell 4-1 i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Åsnes kommune, Hedmark. Lenke: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-06-30-947 Men da jeg leser $4-4 i samme lovverk, står det ingenting om at tabell 4-1 skal benyttes. Tabell 4-1 er for: "Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter tabell 4-1 og tilleggsgebyr inntil måler er installert, se § 3-7 pkt. b). " Tabellen skal altså brukes hvis man unnlater å installere vannmåler. Jeg sendte derfor klage på dette, men fikk nå avslag med meldingen at vedtaket var endelig. Noen som har noe tips hva jeg skal gjøre videre? Har kommunen rett?
×
×
 • Create New...