Jump to content

Kathir99

Medlemmer
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Kathir99


 1. Fridams skrev (10 timer siden):

  @Kathir99 
  Hvordan gikk muntlig eksamen? 
  Hvordan planlegger du å forberede deg til skriftlig eksamen?

  Hei igjen! Det gikk bra, hvordan gikk det med deg? Jeg tok skriftlig eksamen i høst så det er jeg ferdig med klarte meg der, så da har jeg bestått faget, uten å ha hatt faget! Jeg gjorde ikke så mye til skriftlig eksamen jeg lastet ned mange artikler og slikt da jeg fikk forberedelsesdelen. 

  • Like 1

 2. Fridams skrev (1 time siden):

  Jepp, du bør sjekke forberedelsesdelen til Tof2 skriftlig eksamen V17. Mener at det var 3 artikler der tilknyttet bruk av droner. Etiske spørsmål kan blant annet gå ut på ufrivillig overvåkning som man ikke kan kontrollere, utfordringer i krig mtp. at droner kan gjøre virkeligheten til et tv-spill, samt forstyrrelse av flytrafikk. Jeg anbefaler også å se filmen "drone" , den skal ligge på ndla sine nettsider. Veldig god beskrivelse av de militære utfordringene med droner. Jobbet med det temaet i forrige uke, så hadde kildene lett tilgjengelig :)

  Jeg har fått temaet paradigmeskifter. 

  Oki, takk for det! Det var det har lest om!

  • Like 1

 3. Fridams skrev (På 4.5.2020 den 12.18):

  Ja stemmer! 

  Jeg lurte på om du hadde noe å komme med på denne oppgaven fra forberedelsesdelen: 

  Oppgåve 3 Dronar brukast stadig oftare både som lek og hobby, kommersielt og ikkje minst militært. Bruksområda er stadig i utvikling, og dronar brukast både til å levere varer, filme/ta bildar, spionere og til å ta menneskeliv. Drøft problematikken rundt utviklinga og bruken av dronar.  

  Læreplanens mål:  Forsking, teknologi og samfunn

  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • beskrive kjenneteikn ved grunnforsking, anvendt forsking og utviklingsarbeid og gjere greie for hovudtrekk ved finansiering og styring

  • gjere greie for betydninga av naturvitskapeleg forsking og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn

  • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitskapeleg forsking og teknologiutvikling

  • drøfte og gi eksemplar på korleis forskingsresultat og ny teknologi formidlast og brukast av forskingsinstitusjonar, media, bedrifter, interessegrupper og myndigheiter. 

   
  Vitskapsfilosofi og vitskapsteori

  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • beskrive hovudtrekk i den historiske utviklinga av vitskapelege tenkemåtar og drøfte teknologiens rolle i denne utviklinga

  • gjere greie for hovudideane til nokon sentrale vitskapsteoretikarar og vitskapsfilosofar

  • vurdere korleis argumentasjon i aktuelle naturvitskaplege debatter bygger på empiriske resultatet, teoretisk kunnskap og ideologisk ståstad 

   


 4. Fridams skrev (11 minutter siden):

  Har i hovedsak satt meg inn i Darwins arbeid og evolusjonsteorien. Utover det har jeg lest om paradigmer, og utviklingen fra Aristoteles syn på universet, samt det geosentriske verdensbildet, og fram til det heliosentriske verdensbildet som vi har i dag. Har ikke lært meg noe om hvilke arbeidsmetoder de bruker i forskning, har du? Det eneste er at jeg har sett litt på teleskopets betydning for å underbygge teorien om det heliosentriske verdensbildet. 

  Vet ikke om det er sentralt, men har også et par momenter å diskutere der det angår religion vs. vitenskap, f.eks. når det kommer til skapelsen vs. evolusjonen. 

  Oki, det høres bra ut. Vel, det er ikke så mye om arbeidsmetoder til forskere, men slik som hyper-deduktiv metode og slik kan vel nevnes. 

  • Like 1

 5. Fridams skrev (34 minutter siden):

  Mye av det samme som deg. Jeg har jobbet med de ulike kompetansemålene, samt jobbet med de to prosjektene jeg har valgt å fokusere på. Har prøvd å fokusere litt på hvordan jeg kan aktualisere kompetansemålene med dagsaktuelle temaer, som for eksempel hvordan utviklingen av teknologi kan være avgjørende for å kartlegge og potensielt dempe en pandemi (les: smittestopp og covid-19). Et av kompetansemålene handler jo om teknologiutviklingens betydning for næringsliv og samfunn (++).

  Sliter litt med å lære meg alt jeg har funnet av interessant informasjon, men nå forsøker jeg å forklare og diskutere rundt kompetansemålene høyt for meg selv, haha

  Ja, det var lurt. Du kan også om noen vitenskapsmenn, og hvilke arbeidsmetoder de bruker i forskning og slikt?


 6. Fridams skrev (6 minutter siden):

  Nei, jeg har ikke gjort noe til det kompetansemålet. Hva mener du med hvilke spm? Jeg har ikke hatt muntlig eksamen i faget før, så vet ikke noe om det. I undervisningen var det stort sett fokus på prosjektarbeid og teori tilknyttet de aktuelle prosjektene. 

  Nei, jeg misforsto det, du har hatt undervisning i fag, men ikke muntlig eksamen. Skjønner! 

  Men hvordan har du forberedt deg til eksamen?  


 7. Fridams skrev (Akkurat nå):

  Har du gjort noe til kompetansemålet "Gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering"?

  Altså jeg har ikke gjort en forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon. Men bare brukt seigmenn produkt fra Laban og Brynild og på en måte lagd en problemstilling også gjort prosjekt utifra det. Og hvordan du organiserer prosjektet og hvilke måleutsyr du har brukt, hva resultater fant du, og hvor mye finansierte du på dette prosjektet. 


 8. Fridams skrev (5 minutter siden):

  Jeg har hatt faget før, så har valgt å friske opp i to av de litt enklere prosjektene vi gjennomførte da. Ett av de er et koppeprosjekt, der man sammenlikner ulike engangskopper, og ser hvilke som holder lengst på varmen, hvilke som er best å drikke av ++. 
  Gruer meg veldig, har ikke hatt noen muntlig vurdering tidligere i faget, så vet ikke hva jeg (vi) går til. 

  Ja, det er en enkel å grei prosjekt. Så hvis du skal presentere prosjektet eller blir spurt om du har gjort et prosjekt er det bare å nevne det + nevne hva du gjorde og nevne alt fra hypotese til diskusjon. IMRAD - strukturen. ?

  Gruer mer selv for jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Har ikke hatt muntlig vurdering å en evighet. Så håper på det beste.

  • Like 1

 9. Fridams skrev (På 2.5.2020 den 17.09):

  Hei! Jeg skal også ha privatist-eksamen i TOF2, torsdag 7.mai. Hvor skal du ha den? Etter hva jeg har forstått skal man i Østfold få en naturvitenskapelig undersøkelse 48 timer før som man skal presentere på eksamen. Etter det vil det være en samtale rundt et "overordnet" tema man trekker på forhånd. Alt knyttet opp mot kompetansemålene. Utover det vet jeg dessverre ikke så mye.

  Hvordan har du forberedt deg, og har du gjort noen prosjekter på egenhånd?

  Jeg skal ha den i Bergen, og her er det slik at du får 48 timer før eksamen til å lage en presentasjon på 20 min av oppgavene du får. 15 min med utspørring fra sensor og eksaminator. Jeg fikk en tidligere gitt forberedelsesdel fra kommunen og der var det gitt 3 oppgaver som hadde kompetansemål under og du må lage en presentasjon utfra oppgavene. 

  Hvordan jeg har forberedt meg er slik at jeg skrev ned mye info under hver kompetansemål slik at jeg har en oversikt over hver område, og jeg gjorde en liten prosjekt på egenhånd. Kort fortalt så sammenlignet jeg to forskjellige seigmenn produkt og sjekket hvilke seigmenn produkt og hvilke farge har lengst strekkonstant. 

  Har du gjort noe prosjekt på egenhånd? 

  P.S Jeg har aldri hatt dette faget før :-/

×
×
 • Create New...