Jump to content

Kathir99

Medlemmer
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er det noe vedlikehold vi må gjøre fra utsiden av varmepumpen?
 2. Så det er helt vanlig at det skal renne vann altså?
 3. Hei! jeg bare lurte på angående varmepumpe at hvis vi bruker varmepumpe hverdag, hvor mye vann vil da renne fra utsiden av varmepumpen? Og er det vanlig at det renner vann fra varmepumpe. Nå som det er kaldt ute og vi bruker varmepumpe hele tiden hvor mye vann vil det renne iløpet av 1 dag?
 4. Ja! Det er deilig, lykke til med skriftlig eksamen!
 5. Hei igjen! Det gikk bra, hvordan gikk det med deg? Jeg tok skriftlig eksamen i høst så det er jeg ferdig med klarte meg der, så da har jeg bestått faget, uten å ha hatt faget! Jeg gjorde ikke så mye til skriftlig eksamen jeg lastet ned mange artikler og slikt da jeg fikk forberedelsesdelen.
 6. Oki, takk for det! Det var det har lest om!
 7. Jeg lurte på om du hadde noe å komme med på denne oppgaven fra forberedelsesdelen: Oppgåve 3 Dronar brukast stadig oftare både som lek og hobby, kommersielt og ikkje minst militært. Bruksområda er stadig i utvikling, og dronar brukast både til å levere varer, filme/ta bildar, spionere og til å ta menneskeliv. Drøft problematikken rundt utviklinga og bruken av dronar. Læreplanens mål: Forsking, teknologi og samfunn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne • beskrive kjenneteikn ved grunnforsking, anvendt forsking og utviklingsarbeid og gjere greie for hovudtrekk ved finansiering og styring • gjere greie for betydninga av naturvitskapeleg forsking og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitskapeleg forsking og teknologiutvikling • drøfte og gi eksemplar på korleis forskingsresultat og ny teknologi formidlast og brukast av forskingsinstitusjonar, media, bedrifter, interessegrupper og myndigheiter. Vitskapsfilosofi og vitskapsteori Mål for opplæringa er at eleven skal kunne • beskrive hovudtrekk i den historiske utviklinga av vitskapelege tenkemåtar og drøfte teknologiens rolle i denne utviklinga • gjere greie for hovudideane til nokon sentrale vitskapsteoretikarar og vitskapsfilosofar • vurdere korleis argumentasjon i aktuelle naturvitskaplege debatter bygger på empiriske resultatet, teoretisk kunnskap og ideologisk ståstad
 8. Det er mye info som kan nevnes, men vet ikke om jeg kommer til å huske alt i presentasjonsdelen, men da blir det mest sannsynlig spørsmål om det som ble nevnt i presentasjonsdelen.
 9. Oki, det høres bra ut. Vel, det er ikke så mye om arbeidsmetoder til forskere, men slik som hyper-deduktiv metode og slik kan vel nevnes.
 10. Ja, det var lurt. Du kan også om noen vitenskapsmenn, og hvilke arbeidsmetoder de bruker i forskning og slikt?
 11. Nei, jeg misforsto det, du har hatt undervisning i fag, men ikke muntlig eksamen. Skjønner! Men hvordan har du forberedt deg til eksamen?
 12. Tusen takk for det! Har du gjort noe annet til den kompetansemålet? Og du nevnte at du har hatt dette faget før, så hvilke spm fikk du da?
 13. Altså jeg har ikke gjort en forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon. Men bare brukt seigmenn produkt fra Laban og Brynild og på en måte lagd en problemstilling også gjort prosjekt utifra det. Og hvordan du organiserer prosjektet og hvilke måleutsyr du har brukt, hva resultater fant du, og hvor mye finansierte du på dette prosjektet.
×
×
 • Create New...