Jump to content

Simon 1432

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. 0,07/100*6 = 0,0042 0,94/100*2 = 0,0188 0,0042+0,0188 = 0,023
  2. har prøvd å finne sannsynligheten hver for seg og lagt sammen, men var ikke riktig.
  3. Hos en bilprodusent oppstår det iblant skader på lakken i løpet av produksjonen. En bil oppholder seg 7% av tiden i lakkeringshallen og resten av tiden i monteringshallen. Sannsynligheten for at det skal oppstå en skade i lakkeringshallen er 6% og tilsvarende 2% i monteringshallen. Hva er sannsynligheten for at bilen blir skadd Er det noen som har forslag til hva man skal gjøre på denne?
×
×
  • Create New...