Jump to content

Even Bolstad

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Korona-krisen kan føre til innovasjon, kompetanseutvikling og nye næringer i Norge
  2. – Tidsklemma på jobb gjør at vi sliter med innovasjon og samarbeid
  3. Ja takk, begge deler. Ledere må - grad og fordeling avhenger av rolle inkl nivå - beherske både verdiskapingsmodeller, virksomhetens kjernekompetanser og det relasjonelle. Janne Carlzon har en legendarisk uttalelse fra da han overtok SAS og ble spurt "Hva er du mest overrasket over"? og svarte "Jag fattar inte hur dom kommer opp i luften". Jeg tolker det som at han tok et smilende oppgjør med ideen om at det var det luftoperative og den luftoperative kompetansen som bokstavelig talt holdt SAS i luften. I stedet løftet han frem serviceledelse, i dag er kanskje logistikk mer viktig enn noen gang. Men jeg tror ubetinget at det er en fordel for en toppleder i luftfart å skjønne hvordan de kommer opp i luften. Selvsagt. Man må også beherske det grunnleggende, men behøver ikke å konkurrere med intern spisskompetanse på området. For fartøysjefen er det selvsagt helt avgjørende. Tilsvarende balanser innen helse, innen advokatvirksomheter, revisjon - og teknologibedrifter. Men uansett rolle/bransje/verdiskapingsmodell: Det relasjonelle i lederskapet må man ha på plass for å fungere effektivt. Hvis ikke får man heller ikke uttelling for alt det andre. Even Bolstad
×
×
  • Create New...