Jump to content

Handels

Medlemmer
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 :)
 1. Om litt over 2 år står jeg ved BI. BI har såkalt "hjemmeeksamen". Jeg kunne trengt litt hjelp til å skrive den, gjerne av en god skribent, jeg har derfor lyst til å bli sammen med noen fra UiO, eller noe sånt, som studerer litteratur og sånne ting. Er dette en fin plan?
 2. https://www.youtube.com/watch?v=-QAUY1kyHbY Mot I brøstet. Gå til rundt 08:40 minutter.
 3. Hva skal man egentlig kunne? Læreplanen sier at man skal kunne gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling, hva betyr egentlig dette?
 4. Pionerfasen: Starten på en suksesjon. Pionerfase i primærsuksesjon: Starter som regel med lavarter. Lavartene tar næring fra regnvannet og klarer seg på berg, stein eller ren mineraljord uten innhold av humus. Etter hvert som stein forvitrer og organisk materiale blandes inn, får vi Et jordsmonn der andre planter kan vokse. Når plantene har etablert seg finner dyr seg til rette. Pionerfase i sekundærsuksesjon: Allerede jordsmonn Finnes mikroorganismer og dyr. Næringskrevende planter vil ofte dominere grunnet lite konkurranse. Konsolideringsfasen: Største artsmangfoldet. Pionerartene er i tilbakegang, men fremdeles til stede. Konkurransesterke arter med mindre næringskrav i vekst. Variert planteliv tiltrekker et mangfold med dyrearter. Viktige beiteområder for hjort, elg og rådyr. Klimaksfasen: Stabile og "endelige" fasen. Artsutvalget styres hovedsakelig av klimaet i området. Abiotiske faktorer som: jordas pH, fuktighet og næringsstatus spiller inn. I Norge er klimaksfasen preget av barskog. "Taiga"
 5. Takk! Vil du si at BA - erhvervsøkonomi (CBS) gjør deg mer attraktiv enn økonomi og administrasjon eller business analytics fra BI? Jeg skal ta en MRR etterpå, men lurer på hva som er best som bachelor. MRR blir nok tatt hos NHH.
 6. Tenkte mer revisor, føler digitalisering blir mer relevant mer årene.
 7. Vet du om dette er noe store revisjonselskaper/konsulenthus setter pris på?
 8. Har dette studiet mye IT-relatert?
×
×
 • Create New...