Jump to content

Harald Olsen

Medlemmer
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 :)
  1. Sitat: "Det har også skjedd litt på beredskapsfronten de siste 30 årene. I 2003 ble det bygget to nye hovedredningssentraler for nordområdene, med fornyet planverk, infrastruktur for kommunikasjon og nye opplæringsrutiner." Sitat slutt. Det er mulig jeg ikke har fulgt med, men kikket også (hurtig), på "https://www.hovedredningssentralen.no" , men fant intet om at det er kommet nye redningssentraler til ? Er det bare meg, eller er det en feil i artikkelen? :-) Vennlig hilsen Harald
  2. Som en av få nordmenn, som i over fem år har arbeidet innen bransjen "landbruksfly" med base i Norge, England og Sudan, vet jeg at nettopp Embraers melding om å tilpasse EMB-203 Ipanema til elektrisk drift, ble mottatt både med optimisme og pessimisme. For øvrig et utmerket fly. Da nyheten kom, vakte den oppsikt i bransjen. Ikke fordi flyet skulle bli elektrisk, men fordi det ble reist tvil om de alminnelige, operative kriteria kunne bli møtt. Mange hadde lite forståelse for at el-drift kunne tilpasses det krevende, operative miljø disse flyene opererer under. Og en manglende kunnskap og forståelse for de operative kriteria viser også vedkommende journalist, naturlig nok. Han synes heller ikke å vite at Norsk Air (senere Widerøe Norsk Air AS, nå Widerøe), opererte tre Embraer E-120 Brasilia gjennom flere år. Som eksempel på bransjens (Agricultural Aviation), operative miljø nevnes korte flyturer, som så skulle passe til et el-flys ladebehov. Det er ikke korrekt. Når en alminnelig arbeidsdag kan kreve godt over 50+ enkeltturer, med bakkestopp (turnaround-tid), på kanskje 20 sekunder, så sier det seg selv at det ikke er tid til ladning, unntatt ved lengre pauser. Om disse er lange nok til full ladning gjenstår jo å se. Lange, vedvarende arbeidsdager er altså en del av bransjens behov, med kontinuerlig bruk av motor, ofte fra relativt lange perioder med full motorkraft, til kortere perioder med mindre motorkraft. Videre er det alltid et spørsmål om ytelse (performance), selv om dette naturligvis er et utviklingsspørsmål styrt av bransjens behov, noe som jo gjelder for denne utviklingen generelt. Jeg legger til at jeg er (pensjonert), tilhenger av utviklingen og vet med sikkerhet at de behov den enkelte bransje har, vil bli tilfredsstilt. Harald Olsen olh@haraldolsen.dk
×
×
  • Create New...