Jump to content

student-stjørdal

Medlemmer
 • Content Count

  64
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. DLF har ingen planer om å avskaffe ordningen med hemmelig valg. Hvorfor skal staten sette rammer på hvilken avtaler arbeidsgiver og arbeidstaker kan gjøre? Dersom en person heller vil arbeide noen timer ekstra hvert døgn, istedet for å sitte hjemme, hvorfor kan han ikke gjøre dette? § 17 i loven, med unntak fra 17-5, ser riktignok helt grei ut. Staten skal gripe inn når det er uenigheter om kontrakten, slik at konflikten kan løses fredelig. Men denne delen vil ikke kalles arbeidsmiljøloven, men heller som en del i en generell kontraktslov.
 2. Ja, det er slik de politiske partiene er ordnet i Norge. Høyresiden definerer seg som ikke-sosialister, og sosialistene definerer seg som ikke-kapitalister. Stem på det eneste partiet som vet hvor det vil, $tem Det Liberale Folkepartiet! Det eneste kapitalistiske alternativet, med privat eiendomsrett, og et system med full arbeidsfordeling som mål.
 3. Du kan jo se dokumentaren "Media-makt" av Carl Christian Hauge. Dokumentaren tar for seg dekningen av Libanonkrigen i 1982. Hauge hadde forut for dokumentaren studert NRK`s formidling av nyheter over en lengre tid, og han viser blant annet: *At NRK systematisk avviker fra journalistiske regler for objektiv formidling *At NRK manipulerer nyheter *At NRK bruker teknikker for å skape visse holdninger *At NRK i lengre tid har vært partiske og støttet PLO Du kan kjøpe dokumentaren her.
 4. Du vet like godt som meg at ulven ikke er det eneste midlet for å hindre smågnager-oppblomstring. Og dette blir igjen en oppveieng av for og mot. Ulven kan definitivt gjøres om til en verdi, men er per i dag ikke en verdi. Det enkeltindivid, som da finner ut at det å ha ulv på eiendommen sin er lønnsomt, kan selvsagt gjøre dette, for så å bygge gjerdet el. rundt eiendommen sin. Pr i dag vet jeg ikke om et eneste tilfelle hvor dette er blitt gjort. Mennesket tar hver dag å forbedrer naturen. Man lager en vei gjennom en skog, slik at man gjør transport enklere, og bidrar således til en sparing av tid. Man dyrker jorden, tar bruk av skogene, bygger hus osv osv. Alt mennesket gjør er å endre på plasseringen og sammensetningen av ulike atomer i naturen, slik at de bedre står i stand til dekke våre behov. Slik jeg ser det, bidrar ikke ulven til dette. Enhver som er uenig, kan gjøre slik jeg har foreslått i første avsnitt av innlegget.
 5. SBS: Det er ikke jeg som dummer meg ut her. Du sier at også dyr skal ha rettigheter, men disse rettighetene må følgelig taes fra mennesket, for det kan ikke være at du mener at dyrene lever i et samfunn hvor "dyrestaten" straffer de dyrene som f.eks dreper andre dyr. Det du mao. vil gjøre, er å restriktere mennesket, mao. fjerner noen av rettighetene til mennesket. Du er således direkte menneskefiendtlig. Alle andre dyr handler i deres direkte egeninteresse, men mennesket skal da altså ofre seg for de andre dyreartene. Det du sier er ikke annet en ondt. Nei, men er det i vår interesse å ødelegge naturen? Det man gjør ved å drepe ulven, er ikke annet enn å forbedre naturen og våre omgivelser. Ja vi trenger metallene i jordens indre, men dette vil ikke derfor si at de er en verdi til oss, i likhet med den luften som vi puster inn, eller solen. Vi har derimot ingen bruk for ulven, ulven er et vesen som ødelegger verdier. Du gjør smart i å si "det meste", som er et veldig vagt begrep. Men det er ikke til å skjule at uttallige levende vesener har dødd ut, mens naturen alltid klarer seg, veldig få (nærmest ingen) av disse skyldes menneskelig påvirkning, det skyldes en endring i omgivelser. Dinosaurene dødde ut pga. av endring i omgivelser, prokaryotene dødde ut når man fikk fotosyntetiserende organismer. Hvorfor, og hva gjør ulven for å opprettholde denne såkalte balansen? Hva er det i såfall som gjør at mennesket ikke er med i denne balansen? Hvorfor skulle vi utrydde alle dyr, vi må selvsagt opprettholde de dyr som har en verdi til oss. Selvsagt har dyr en annen verdi enn mat, f.eks. dyerhager, forskning osv. osv. Men dyr har ingen verdi i seg selv, kun den verdi avhengig av i hvor stor grad de kan tilfredstille menneskelige behov. Å si at dyr har en verdi i seg selv, er å si at det ikke er noen grunn til at de skal ha en verdi, men at vi likevel skal se på det som verdi. Dette er ikke annet enn å si at 2+2=5. I lige måde.
 6. Du prøver mao. å komme deg unna diskusjonen. Det beste for å komme seg unna en diskusjon, er å aldri gå inn i den. Du gjorde ikke dette denne gang, kanskje du lærer til neste gang. Men dette går helt greit, jeg vet at du ikke har noe å si. Men vil noen andre diskutere dette, så er det fritt fram. Jeg ser at jeg ikke har noe å hente fra DjSlayer.
 7. Og du er student? Du trenger å tenke over det du lærer. Naturen er ikke annet enn dyr som spiser andre dyr, dyr som spiser planter, osv. I lys av dette, burde din kommentar bli sett på som direkte personangrep, for ikke å si et angrep på forskning.
 8. Du etterlyser argumenter, men her kommer du med et innlegg helt uten et eneste argument. Du kommer kun med ad hominem og påstander, samt direkte faktafeil.
 9. Man kan lese følgende i artikkelen: "Opprinnelig var mannen siktet for å ha tatt livet av ulven, noe som har en strafferamme på fengsel i inntil seks år." Snart står man i fare for en høyere straff for å drepe dyr, enn mennesker. Dersom man skal følge den logikk som SBS bruker, så er jo ikke mennesker en truet art, mens ulv er det. Derfor burde man vel få en større straff for å drepe ulv, enn å drepe ett menneske. Det man her har oppnådd, det vil si det som de menneskefientlige dyrevernsorganisasjonene har oppnådd, er ikke å få dyrerettigheter, men å fjerne menneskerettighetene. Dyrevernsorganisasjonene begrunner dette i at ulven har en verdi i seg selv, og mennesket må ofre seg for dyrene, fordi vi harevnen til rasjonell tenkning. Dersom vi ikke hadde hatt evnen til rasjonell tenkning, hadde vi drept andre dyr, fordi disse har en verdi for oss. Dette gjelder alle andre dyr enn mennesket. Ulven har ingen verdi for oss, på samme vis som at metallene inne i jordens kjerne ikke er en verdi for oss. Ulven er tvert i mot et skadedyr, sammenlignbart med rotter. Hva er det neste, et forbud mot drap av rotter?
 10. Jeg snakker om Indonesia, Thailand, Sri Lanka og Malaysia. Videre, skal kravene selvsagt være for å motta humanitær støtte. Noe mer uklart?
 11. Vi har ikke fått, og vil heller ikke få noe annet enn hat fra disse landene. Det vesten burde gjort, var å stille klare krav til regjeringen i disse landene. Dette blir ikke gjort, og resultatet blir at disse landene kun unnslipper virkeligheten, til skade for både oss og dem. Jeg vil ikke støtte flomofrene.
 12. Her kommer endel forslag på skatter som enten har vært eller er andre steder i verden: Skatt på anntall piper (England) Skatt på anntall vinduer (England) avgift etter anntall familiemedlemmer, fødsler, skjegg, de som ikke er døpt, de som ikke er medlem av statskirken (Russland) I tillegg kunne man legge skatter på andre ting som: dødsfall anntall piercinger, tattoveringer anntall hull i ørene avgift etter lengden på håret avgift etter lengen på neglene avgift etter høyde og vekt avgift etter karakterer på ungdomsskolen avgift etter husets høyde over vannet avgift etter antal timer med søvn avgift etter hvor godt syn man har avgift etter hvor god hørsel man har avgift etter hvor fort man springer 100 meteren avgift etter hudfarge avgift etter anntall husdyr Med unntak av de jeg har listet opp, har vel Norge avgift på alt annet. Vi får bare håpe at ingen politikere ser denne listen.
 13. Du kan jo abbonere på Liberal (http://www.dlf.info/liberal/).
 14. Migrapolis er et av de bedre programmene som går på NRK, og viser gjerne innvandrere som har gjort suksess.
 15. Det er begrenset hvor lenge man kan stemme den minste av ondene. Jeg ville frastått fra å stemme.
×
×
 • Create New...