Jump to content

Reodor Felgen ph.d.

Medlemmer
 • Content Count

  25
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Reodor Felgen ph.d.

 1. Norge er ikke netto globalt hjelpsom målt økonomisk. Ingen er. Økonomiene i verden fungerer på bekostning av selve livsgrunnlaget for sivilisasjon på denne planeten på grunn av iboende råtne incentiver og paradokser i den økonomiske strukturen. Dette er en pseudo-økonomi. I tillegg er Norge del av, og støttespiller for, de ledende (neo)imperialistiske og neo-kolonialistiske krefter i verden idag og har vært det i mange tiår. Vi kan ikke kjøpe oss fri fra skyldfølelse for deltagelse i, og/eller støtte av, undertrykkelse og krigsforbrytelser med "økonomisk hjelp". Samfunnet er egentlig hverken stabilt eller ordnet. Disse kreftene jeg nevnte livnærer seg på, og underholder seg med, kontrollert kaos hvor de kan bruke makten sin til å utnytte andre svakere nasjoner, regioner eller grupper av mennesker og beholde sin dominante posisjon ovenfor disse. Norge er del av denne dominerende eliten. Som sagt finnes det vinnere og tapere. Jeg er veldig for desentralisering av makt, særlig i veldig lokale saker eller områder. Men måten fokus på lokale tilstander fungerer i dag på nasjonsnivå fører også ofte til en slags navlebeskuelse, eksepsjonalisme og selvopptatthet. I tillegg til verdiløs nasjonalisme og tribalisme, selvsagt. Det er også spesielt synd når en ikke anerkjenner, eller kanskje til og med ikke vet om, at grunnlaget for velferden en har rundt seg i svært stor grad er basert på fortidens synder som videreføres av dagens ledere med teknikker og metoder som kontinuerlig oppdateres og forbedres for å gagne de som allerede "vinner". Den internasjonale bankmafiaen og den internasjonale oljemafiaen er to kjappe eksempler på grupper som spesialiserer seg på slike moderne måter å utnytte på. Det er grunner for at man bruker prefikset "neo-" foran disse ordene imperialisme og kolonialisme. Til slutt; selvsagt er jeg ikke tilhenger av å fortsette med global neo-liberalisme som fører til at disse 26, og andre, skal tjene ytterligere astronomiske summer. For ikke å snakke om andre effekter som enda mer sosial dumping, meningsløst forbruk, økt forurensning og mer ulikhet for å nevne noe.
 2. Ja, økonomien vil ikke lide. Mennesker og miljø vil. Paradoksene i kapitalismen vil bli enda tydeligere når ytterligere økning i produksjonseffektivitet fortsatt ikke fører til samsvar i økning av menneskelige verdier som livskvalitet eller minsking av ulikhet men snarere enda mer meningsløst forbruk og større diskrepans mellom mulig bærekraftig effektivitet og nåværende profitt-søkende kvasi-effektivitet nesten utelukkende bedømt av dens lønnsomhet i marked. Samt høyere nivå av økonomisk aktivitet, som De nevner. På bekostning av menneskers helse og økologisk stabilitet, selvsagt. Økninger i levealder og produksjonseffektivitet og andre positive trender ofte hyllet som frukter høstet av triumfen kapitalisme sies å være er mer tilfeldige "happy accidents" ofte av rent teknologisk opphav heller enn resultater prisgitt oss av handlingene til "altruistiske kapitalister" i et monster av et økonomisk system med anti-menneskelige og anti-økologiske incentiv. Hadde f.eks sosio/psyko-patene i Sackler-familien (som nå blir saksøkt for deres ansvar for opioid-krisen i USA) kunnet tjene enda mer på å ikke gi oss positiv helseteknologi hadde de ikke blunket, engang. Graden av automatisering vokser i takt med tykkelsen til lommebøkene til personer som Bezos og medlemmene av Sackler-familien. Definisjonen for 'økonomi' er blant annet "effektiv ressursbruk". Dagens økonomi er antitesen til dette, da alt handler om forbruk, og økonomisk aktivitet og evig vekst. En "økonomi" som denne, og dens incentiver, fører uunngåelig til at menneskelig (økonomisk) aktivitet blir ansvarlig for økologisk kollaps, klimaendringer og minkende artsmangfold og generell masseutryddelse av arter.
 3. Hadde det vært mulig for disse 26 personene å kunne forbruke like mye som halvparten av Jordens befolkning hadde de uten tvil gjort det. Med glede. I forbruksspørsmålet er det nok nyttigere å se på en større prosentandel enn 0.0000003376623376623377% av verdens befolkning (26 av 7,7 milliarder). Morsomt å se tallene i prosent, forresten. 0.0000003376623376623377 % av Jordens befolkning eier like mye som 50 % av Jordens befolkning. I land som Norge måler man gjennomsnittlig forbruk per capita på nivåer man må multiplisere titalls eller hundrevis av ganger sammenlignet med gjennomsnittlig forbruk per capita i fattigere land. Problemet er i stor grad massive mengder unødvendig ineffektivitet på grunn av råtten økonomisk struktur og tilhørende dårlige incentiver. Det er overhodet ingen grunn til at forbruket trenger å være så stort, selv med levestandard som vår. Bortsett fra at noen tjener mer hvis man bruker og kaster mer, selvsagt (dårlig incentiv bygget inn i selve den økonomiske strukturen). Således er det svært stor sjanse for at videre automatisering også fører til mer forbruk, og tilhørende videreføring og eskalering av bruk-og-kast-samfunnet i motsetning til minsking av forbruk på grunn av effektivisering i produksjonen. Ineffektivitet på denne måten er et aksiomatisk økonomisk incentiv fordi det automatisk fører til økt forbruk, altså mer økonomisk aktivitet. Som angivelig er et gode i seg selv, ifølge mange "eksperter". Pågående økologisk kollaps og masseutryddelse på grunn av nevnte menneskelige økonomiske aktivitet er mindre interessant. Dette er såkalte "eksternaliteter" som man kun av og til – motvillig – tar med i regnestykket sitt. Hvem her i tråden har ikke brukt, og kastet, et unødvendig dårlig laget produkt, laget av maskiner? Videre robotifisering/automatisering vil definitivt føre til mer av dette. Menneskeheten vet bedre, men vi klarer ikke. ♥ Plastic Fantastic ♥
 4. I Deres iver etter å anklage hoppet De altså over mitt innlegg som forteller om Saudi-Arabias spredning og markedsføring av anti-menneskelig wahhabisme? Men De kan slappe helt av, jeg er sikker på at Vestlige krigsherrer, ofte selv Kristne, ofrer Kristne ofre for deres halvblinde sadistiske massemords-politikk en halv tanke i solidaritet. I motsetning til alle de skumle – enda brunere – Muhammedanerne som som oftest kun er tall og prosenter i statistikk. Om de er heldige nok til å være ofre for droneangrep mottar de kanskje en hederlig omtale som "militants". Eller om de er virkelig heldige, omtale som del av "collateral damage". Som de fleste sikkert husker skrøt jo Bush av åpenbaringer eller beskjeder fra oven, fra selveste Gud, som ga hans krigsforbrytelser angivelig guddommelig legitimitet, så jeg tror ikke Kristne trenger å bekymre seg for deres skjebne siden guden deres har gitt tommelen opp. Uansett har jeg blitt fortalt at Guds veier er uransakelige, og at Han er blant annet Allmektig og Allvitende, så hvorfor bekymre seg? Hvis De spør meg kan gjerne alle de Abrahamittiske religionene "utraderes". Det vil si, forandres til nærmest det ugjenkjennelige. Hvordan "løftes Islam frem" her i denne tråden, forresten?
 5. Politikk er politikk, også i Norge. Formyndermennesket er en menneskeart som – uten hensyn til eller variasjon i forhold til rase, farve, religion eller livsanskuelse – ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytringer og livsanskuelse. — Jens Bjørneboe
 6. Jeg trodde det var klart at dette var en karakteristikk av andres meninger, ikke min egen. Åpenbart feilet jeg i å gjøre det klart og tydelig. Kanskje andre klarer å tyde dette om De tar med det foregående avsnitt? "Problemet er at personer som Leif gjerne tror at produksjon magisk dukker opp kun på steder hvor det de ser som umoralsk finansiering (omfordeling) ikke befinner seg. Mens all offentlig finansiert virksomhet per definisjon ikke kan føre til produksjon fordi finansieringen kun er "omfordeling av ressurser" fra faktisk produserende (private) virksomheter til "tyveri-baserte" offentlige virksomheter." Jeg får vel også redigere det innlegget, da.
 7. Eller sagt så enkelt som dette, ja. Jeg har en tendens til å bruke altfor mange ord. Problemet er at personer som Leif gjerne tror at produksjon magisk dukker opp kun på steder hvor det de ser som umoralsk finansiering (omfordeling) ikke befinner seg. Videre tror disse personene gjerne også at all offentlig finansiert virksomhet per definisjon ikke kan føre til produksjon fordi finansieringen kun er "omfordeling av ressurser" fra faktisk produserende (private) virksomheter til "tyveri-baserte" offentlige virksomheter.
 8. Forskning produserer teknologi, kunnskap og informasjon. Teknologi, kunnskap og informasjon er ressurser, spesielt i et samfunn med en avansert økonomi i svært stor grad drevet av slike ressurser. For eksempel vet De nok at selv teknologien vi bruker til å kommunisere med på dette forumet har opphav i det Amerikanske forsvarsdepartementets finansiering av utvikling av nettverks-teknologi for mange tiår siden (ARPANET). Eller hva med GPS, som selv i dag eies av USA og til og med driftes av deres luftforsvar. Selv om jeg hater staters (spesielt USAs) maktovergrep og unødvendig bruk av ressurser på "forsvar" nytter det ikke å benekte fakta. Det er definitivt goder som har blitt produsert fra dette. Videre er selv både handel og lønn omfordeling. Omfordeling betyr enkelt og greit å endre fordelingen av noe. Om jeg gir Dem bananer og De gir meg epler da har vi omfordelt både bananer og epler. Problemet er at anti-statister ofte er radikale individualister som tror at alt eksisterer i vakuum, deres egen person inkludert. De evner ikke å se at ting henger sammen. Eller de anerkjenner dette – til en viss grad, ihvertfall – men har allikevel en ekstrem og naiv tro på at markedet magisk kan løse problemer som ulikhet og urettferdighet, uten å ta med i betraktning at selve både røttene og kjernen i markedet og incentivene i en slik struktur er råtne og selv er del av problemet og bidrar til ulikheten og urettferdigheten. Det er selvsagt store demokratiske og moralske utfordringer knyttet til statlig finansiering og omfordeling, men dette er et annet problem enn det dypereliggende problem med incentivene i økonomien i seg selv og dens struktur som nødvendiggjør slik statlig finansiering og omfordeling. Med andre ord er det problem som kommer etter kjerneproblemer i systemet gjerne som et resultat av strukturelle incentiver med umoralske effekter (rike blir rikere, fattige blir fattigere). Forøvrig er jeg selv anti-statist og i stor grad individualist – jeg er faktisk anarkist – men jeg er fortsatt ekstremt uenig med radikale individualister som mange anarko-kapitalister er. Man kan gjerne diskutere hvordan skatt er omfordeling, og hvorfor man mener det er umoralsk (eller til og med "tyveri"), men jeg går ikke med på å at skatt ikke produserer noe. Å gi penger (ressurser) til mennesker ("lønn") eller institusjoner ("skatt") kan føre til produksjon, og derfor velstand. Uavhengig av hvor ressursene "kommer fra", eller måten det blir gitt på. Det er faktisk så simpelt. Kanskje det er enklere å forstå om man snur på det og ser på skattelettelse (eller fradrag) som stimuli av f.eks. industri som fører til økt produksjon og derfor også økt velstand. Men skattelettelse er jo en form for omfordeling, det også. Man tar penger fra staten/samfunnet og gir til en bedrift. Eller hva om man ser for seg at staten gir (omfordeler) ressursrike landområder til bedrifter for å lokke til seg industri, og derfor produksjon og økt velstand. Selv å kun gi tillatelse til å bruke eiendom vil være omfordeling med økt velstand som potensielt resultat.
 9. Ja. Det fins jo allerede i dag mindre grupper av mennesker i mange land, også Norge, som ønsker å "løsrive" seg. Hvorfor skal man stoppe f.eks. regioner vest i Norge fra å erklære suverenitet hvis støtten for det ville vært der? Forøvrig var det uten tvil mennesker i Norge som motsatte seg forening av Norge oppigjennom tidene. Det var vel endel "borgerkrig" da? Eller EU, eller EØS, eller unionene vi hadde. Samtidig er det folk som ønsker dette. Eller enda større, man ønsker Norden eller Skandinavia som union eller land. Og selv ønsker jeg alle slike begrensninger helt bort. Jeg anerkjenner selvsagt at det er urealistisk per nå, men vedgår overhodet ikke at det er umulig. Bare langt unna. Og når det gjelder kommentarene Deres angående USA er jeg fullstendig klar over det De skriver, og det var poenget mitt, også. USA er "Satan", for mange, med god grunn.
 10. Jeg skrev, "Kommer uansett an på hvordan man avskaffer grensene, og hva man gjør før man avskaffer grensene. Det ville jo vært en fordel, uavhengig av hva man gjør, om man hjelper de som har det jævlig? Gjort riktig blir det uten tvil et "race to the top", og mye jevnere fordeling.", ikke, "Hvis man fjerner grenser så tror jeg at formuen til de rikeste i verden automatisk blir fordelt på alle". Ikke på noe tidspunkt tilskrev jeg fjerning av landegrenser en slik effekt. Tvert imot spesifiserte jeg at det er nødvendig å ta grep før dette gjøres. Ref. "Gjort riktig [...]". Jeg er flau på Deres vegne. Håper De leser nøyere neste gang, og tenker Dem om før De farer med løgn igjen.
 11. Skatt har definitivt produsert velstand. For eksempel fører forskning til både direkte og indirekte velstand. Tror De at professorene og forskerne røyker opp alle skattepengene man putter inn i universiteter og forskningsinstitusjoner? Ellers er ulikhetene i verden i dag definitivt et massivt problem, for ikke å snakke om blodig urettferdig. "The World's Top 26 Billionaires Now Own as Much as the Poorest 3.8 Billion, Says Oxfam" – 21. Januar 2019 http://time.com/5508393/global-wealth-inequality-widens-oxfam/ 26 personer eier altså like mye som omtrent halvparten av hele Jordens befolkning. Dette er definitivt delvis på grunn av innsparinger fra automatisering. Vi kjenner alle til Amazon og Bezos. Mengden robotoer og automatisering i bruk av Amazon øker i takt med tykkelsen på Bezos lommebok. Men "samfunnets effektivitet" øker og da er alt greit, eller hva? Samtidig som nesten 80% av arbeidere i USA lever fra hånd til munn. "78% Of Workers Live Paycheck To Paycheck" – 11. Januar 2019 https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2019/01/11/live-paycheck-to-paycheck-government-shutdown/#6bff523f4f10
 12. Neppe. Kommer uansett an på hvordan man avskaffer grensene, og hva man gjør før man avskaffer grensene. Det ville jo vært en fordel, uavhengig av hva man gjør, om man hjelper de som har det jævlig? Gjort riktig blir det uten tvil et "race to the top", og mye jevnere fordeling. Jeg er, for å si det mildt, jævlig forbannet over at 26(!) personer i verden eier like mye som 3 800 000 000 mennesker, omtrent halvparten av hele planetens befolkning. Det er en grunn for at man er redd for å fjerne grenser, helt klart. Fordi det fins vinnere og tapere i verden. Og vinnere vinner, som alle vet, på bekostning av taperne. Veldig mange har det med andre ord ganske jævlig allerede.
 13. Å avskaffe nasjoner generelt, ikke bare Norge, vil jo være et nesten udelt gode. Og, slapp av, alle nasjonalister; man vil fortsatt ha geografisk lokalisert kultur og kan identifisere seg med denne om man insisterer på å føle et intenst behov for at at dette er viktig for sitt eget ego og ens egen identitet.
 14. Helt riktig, dette har vi allerede sett har skjedd i flere tiår allerede. De økonomiske incentivene er større enn alt annet.
 15. Det er godt kjent at man har hatt teknologier som kunne ha "utryddet sult" i mange tiår allerede. Minst. Dette er ikke et teknologiproblem, og har trolig ikke verdt det siden den industrielle revolusjon eller relativt kort tid etter. (Ja, den første.) Problemet er i hovedsak i den økonomiske strukturen i seg selv, og tilhørende incentiver i økonomien i seg selv, og som følge av dette distribusjon av både mat og andre verdier/ressurser, og geopolitikk. Kolonialisme, neo-kolonialisme, imperialisme, tribalisme og nasjonalisme spiller selvsagt en rolle i endel tilfeller. Men også dette har røtter i de økonomiske incentivene i strukturen i bunn. Jeg vet ikke hvor mye "Herr Administrerende Direktør" i IBM Norge tjener, men CEO i IBM tjener, ifølge IBM selv, minst hundrevis av millioner kroner. "IBM Says CEO Pay Is $33 Million. Others Say It Is Far Higher" – 24. April 2017 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/ibm-says-ceo-pay-is-33-million-others-say-it-is-far-higher Men alt vi trenger er ny teknologi, ja? Som IBM selvsagt vil selge til en "rimelig penge", kan jeg tenke meg. Dette er nok bare en blanding av en PR-artikkel og en kort analyse av kommende teknologi av et slips. Liker det begrepet forresten; "slips". Klinger godt på Norsk. Jeg vet at De vet inderlig godt, Hans-Henrik, at det ikke bare er produksjonen og distribusjonen av mat som fordeles ujevnt her i verden. Også burde De vite at IBM ikke jobber for hverken fattige eller sultende. Tvert imot, ulikhetene i verden gjør sjefene og eierne rike(re). Selskap som IBM er ute etter å tjene penger, ikke hjelpe. Se for eksempel på alle selvmordene blant Indiske bønder. Selskap som Monsanto tjener veldig godt på å selge til dem. Dette har de gjort i en årrekke. Og de bryr seg døyten om kostnadene i menneskeliv og menneskelig lidelse. "The cost of doing business". Det er verre enn umoralsk – det er amoralsk. "On India’s Farms, a Plague of Suicide" – 19. September 2006 https://www.nytimes.com/2006/09/19/world/asia/19india.html "[...] frustration is building in India with American multinational companies peddling costly, genetically modified seeds. They have made deep inroads in rural India — a vast and alluring market — bringing new opportunities but also new risks as Indian farmers pile up debt." "India's shocking farmer suicide epidemic" – 18. Mai 2015 https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/05/india-shocking-farmer-suicide-epidemic-150513121717412.html "In the last 20 years, nearly 300,000 farmers have ended their lives by ingesting pesticides or by hanging themselves. Maharashtra state - with 60,000 farmer suicides - tops the list. The suicide rate among Indian farmers was 47 percent higher than the national average, according to a 2011 census. Forty-one farmers commit suicide every day, leaving behind scores of orphans and widows."
 16. Problemene består i stor grad av ineffektivitet og myopiske perspektiv. Ineffektivt blant annet fordi det en angivelig søker å oppnå; god helse og økt velvære, ikke er hovedmotivene i samfunnet økonomisk sett. Profitt og evig vekst er, og man kommer ikke unna dette. Det er umulig å unnslippe de enorme negative sidene ved økonomier som lar seg styre av trang etter evig vekst med markeder uten moral og kapital uten samvittighet. Dette er prosesser og strukturer som er større og mer påvirkningskraftige enn noe enkeltmenneske eller noen enkeltøkonomi og som uansett ikke deler disse positive motivene nevnt ovenfor. Faktisk er det soleklart at ineffektivitetene til syvende og sist fører til en svært ekstrem negativ påvirkning på helsen og livet til ikke bare menneskene, men livet generelt på denne planeten, ref. den pågående globale økologiske kollapsen og masseutryddelsen og generell forurensning grunnet menneskelig (økonomisk) aktivitet som ikke tar hensyn til særlig annet enn velstanden til de velstående. Disse ineffektivitetene er aksiomatisk for økonomi idag i seg selv som sterkt påvirker alle områder av samfunnene i verden i dag, og det fører til mye mer ineffektivitet enn nødvendig, også helsepolitisk i Norge. Videre kaller jeg det myopisk blant annet fordi helsepolitikk og diskusjoner som denne reduserer, overforenkler og avkorter årsakssammenhenger og strukturer og heller ikke tar hensyn til blant annet det som er nevnt i de tre foregående avsnitt. For eksempel er spesifikt helseteknologi og generelt måter å gjøre ting på som ikke er lønnsomme ikke levedyktige i økonomien. Men de kan fortsatt være billige eller faktisk effektive, helsemessig sett. Økonomiske aktører derimot foretrekker ineffektive løsninger som er "økonomisk effektive", uten å ta mer hensyn enn man trenger til helse-delen av situasjonen. Et kjapt eksempel er fastfood, billig og usunn mat som fordi den er billig og usunn er lønnsom økonomisk for selgerne der og da, men mye mindre lønnsom og effektiv for samfunnet hvis en ser på det store bildet og regner med eksternaliteter som påvirkning på helse og miljø og kostnadene knyttet til dette. Generelt sett har en et intenst fokus på lokale problemer (både politisk og helse-teknologisk) som sammen med økonomiske ineffektiviteter gjør problemløsning, f.eks. i forhold til prioritering av bruk av ressurser, ref. denne tråden, særdeles dysfunksjonelt og ineffektivt. Dette fokuset på kostnaden av behandling av enkeltindivider, er ekstremt naivt og trangsynt. Det er direkte negativt for folkehelsen og individene en formodentlig ønsker å hjelpe å forholde seg til helsepolitikk på denne avkortede måten fordi en kun tar til seg en brøkdel av relevant informasjon. Hele opplegget er råttent, fordi man er tvunget til å ta helsepolitiske avgjørelser basert på økonomiske vurderinger som er bygget på et dypere system fri for prioriteringer i forhold til bærekraftighet, etikk eller faktisk effektivitet.
 17. Det kan tenkes, det De skriver her, ja. Og når det gjelder Saudi-Arabia er det jo allment kjent at Saudi-Arabia støtter og eksporterer ekstremistisk og terroristisk ideologi. "Saudi Arabia largest funder of extremism in UK, report finds" – 5. Juli 2017 https://www.irishtimes.com/news/world/uk/saudi-arabia-largest-funder-of-extremism-in-uk-report-finds-1.3144020 "The report claims: “Saudi Arabia has, since the 1960s, sponsored a multimillion dollar effort to export Wahhabi Islam across the Islamic world, including to Muslim communities in the west." Og inntil nylig var jo Saudi-Arabia Norges handelspartner. Før folkemordet i Jemen ble for sterk kost, selv for Norge. Saudi-Arabia kjøpte militært materiell, men "ikke våpen". Norge selger til f.eks. andre selgere, eller naboene deres, istedenfor. "Slik tjener Norge på missilsalg til Saudi-Arabia – tross forbud" – 20. Januar 2018 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/WLqeK2/slik-tjener-norge-paa-missilsalg-til-saudi-arabia-tross-forbud
 18. For noen, også muslimer, er USA Satan. Altså et onde i verden. Hvorfor mener noen muslimer dette? Terrorisme er radikalt, ekstremt og desperat. Hvorfor er, eller blir, folk desperate? Desperate etter hva? Er de ikke fornøyde med livene sine, desperate etter forandring? Hvorfor det, isåfall?
 19. Takk. Ting går litt fort for seg, og det er jammen ikke lett med så store tall når en ikke har ph.d. innen økonomi... Hehehe.
 20. Ja, det er veldig synd. Norge elsker ikke fred. Og det er enda verre: "Slik tjener Norge på missilsalg til Saudi-Arabia – tross forbud" 20. Januar 2018 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/WLqeK2/slik-tjener-norge-paa-missilsalg-til-saudi-arabia-tross-forbud Eller nyere artikkel fra i år: "Opposisjonen raser mot eksport av våpen til Jemen-krigen" 8. Januar 2019 https://www.aftenposten.no/norge/i/kaow56/Opposisjonen-raser-mot-eksport-av-vapen-til-Jemen-krigen
 21. "Fredselskende", hahaha...! "Department of Defense budget is $686,074,048,000" (Mer enn 5 000 000 000 000 NOK) "Så stort er tidenes største forsvarsbudsjett" 10. Februar 2018 "[...] historiens største forsvarsbudsjett, som er på hele 5.574 milliarder kroner. " https://www.dn.no/forsvar/donald-trump/usa/sa-stort-er-tidenes-storste-forsvarsbudsjett/2-1-271979 "How Many Bombs Did the United States Drop in 2016?" 5. Januar 2017 https://www.cfr.org/blog/how-many-bombs-did-united-states-drop-2016 "White House acknowledges the U.S. is at war in seven countries" 16. Mars 2018 https://news.vice.com/en_us/article/a3ywd5/white-house-acknowledges-the-us-is-at-war-in-seven-countries "US bombs are killing children in Yemen. Does anybody care?" 25. August 2018 https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/25/us-bombs-yemen-children-humanitarian-disaster Fred er fred. Krig er fred.
 22. Meget interessant. Jeg ønsker å lese om det jeg har understreket i sitatet ovenfor. Kan De peke meg til en plass med informasjon om dette?
 23. Hva med legitime og anerkjente stater som selv bedriver massive mengder direkte terrorvirksomhet? Eller om de støtter slik virksomhet finansielt eller selv driver propaganda for slik virksomhet? Vi vet alle om flere slike stater som gjør en eller flere av disse tingene nevnt ovenfor. Noen av dem er også partnere eller til og med såkalte "allierte" av Norge.
×
×
 • Create New...