Jump to content

Ola Karl Skylstad

Medlemmer
  • Content Count

    15
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

27 :)
  1. Interessant artikkel, men: "Fremveksten av elbiler har gjort rullemotstanden ekstra viktig på grunn av rekkevidden, men akkurat det samme gjelder for fossilbiler hvor den påvirker forbruket." Er ikke rekkevidden og forbruket to sider av samme sak?
  2. Vi er jo det eneste landet som bruker DAB+ også. Ser ut for at vi nok en gang har satset på feil hest. Ikke noe galt å ha to tanker i hodet samtidig. Hydrogen er et bedre alternativ for de som kjører langt, og for tunge kjøretøy.
  3. Skal det bygges ut infrastruktur og hydrogen fyllestasjoner for vogntog og andre tunge kjøretøy, er det nok fler som velger hydrogen som energibærer i sin privatbil også. Virkningsgraden er nok dårligere, men det betyr ikke at driftskostnadene blir høyere med hydrogen. Et godt utbygget nettverk av hydrogen fyllestasjoner vil nok tvinge seg fram hvis batteriteknologien ikke er hensiktsmessig innen langtransport og busstransport over lengre strekninger.
×
×
  • Create New...