Jump to content

Ola Karl Skylstad

Medlemmer
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

28 :)
 1. Vi er jo det eneste landet som bruker DAB+ også. Ser ut for at vi nok en gang har satset på feil hest. Ikke noe galt å ha to tanker i hodet samtidig. Hydrogen er et bedre alternativ for de som kjører langt, og for tunge kjøretøy.
 2. Skal det bygges ut infrastruktur og hydrogen fyllestasjoner for vogntog og andre tunge kjøretøy, er det nok fler som velger hydrogen som energibærer i sin privatbil også. Virkningsgraden er nok dårligere, men det betyr ikke at driftskostnadene blir høyere med hydrogen. Et godt utbygget nettverk av hydrogen fyllestasjoner vil nok tvinge seg fram hvis batteriteknologien ikke er hensiktsmessig innen langtransport og busstransport over lengre strekninger.
 3. Og hva er verdien av all den ødelagte naturen og fuglelivet utbygging av vindkraft har medført? Garantert vesentlig mer enn importverdien av 5,6 TWh. Med like sterke offentlige intensiver til oppgradering av allerede eksisterende vannkraftverk ville vi enkelt ha fått ut mer enn underskuddet uten å bygge disse vindturbinene, og det uten nye inngrep i naturen! Spar strøm og redd fuglelivet!
 4. Vindturbiner på land skader miljøet og faunaen. Det må bygges infrastruktur som veier og ledningsnett, fuglene slås i hjel av rotorbladene og det er stor fare for miljøskadelige utslipp av smøreolje i girene, etc. I tillegg er rotorbladene utsatt for slitasje (glassfiberarmert plast) og utgjør på sikt et problemavfall på linje med plastbåter.
 5. Ser ikke helt hensikten med å elektrifisere våre platformer. Å bygge vindkraftverk til havs fører til store utslipp av "klimagasser" ved produksjon og installasjon av vindturbinene. Kraften de produserer vil redusere utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, men det betyr jo bare at disse produktene eksporteres og brennes av et annet sted på kloden. Altså vil utslippene fra vår olje og gass produksjon globalt sett forbli de samme, mens vi investerer milliarder på produksjon og installasjon av vindturbiner som inneholder store mengder glassfiberarmert plast, stål, maling og smøreolje.
 6. De bør vel heller saksøke utbyggere av vindkraft. Den teknologien tar livet av fugl og innsekter (mangfoldet), gjør uopprettelige inngrep i naturen og bidrar kun til rovdrift av naturen til beste for utenlandske selskap med adresse i "skatteparadiser".
 7. Landbasert vindkraft er noe djevelskap for natur og fauna, og bør forbys i urørte landskap med rikt fugle og dyreliv! Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff, eller skal elbilene kjøre på grusveier i framtida og ikke inneholde et gram plast?
 8. Sterke stater har startet de fleste kriger og kriser som har rammet Verden til nå. Politikere er beviselig ikke de "skarpeste personene i skuffen"! De lytter til teknokrater, influensere, lobbyister og storkapitalen. Deretter tar de sine beslutninger. Folket (eller Velgerne som vi kalles fram til 9. september) blir ikke lyttet til. Er dette AP's form for demokrati?
 9. Jeg setter pris på jentas klimaengasjement, men ser også at disse PR fremstøtene ikke nødvendigvis demonstrerer for oss andre hvordan vi kan bidra til et mindre CO2 avtrykk. Denne reisen over Atlanteren tar et par uker, og deretter blir det reiser i Nord- og Sør-Amerika (etter planen med tog og buss, sies det). Hva med turen tilbake over Atlanteren? Eller blir hun i Chile? Vi andre har ikke mulighet for å bruke så lang tid på våre reiser. Fly er fortsatt det mest effektive og minst klimabelastende for reiser over hav og lange distanser.
 10. Jeg oppfordrer Elvestuen til å ta vare på naturen, stoppe naturødeleggelse og reetablere natur der de har ødelagt eller har planlagt å ødelegge norsk natur og fauna med vindmøller!
×
×
 • Create New...