Jump to content

Sponis

Medlemmer
 • Content Count

  3154
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

8 :)
 1. Det er på tide at narkotikapolitikken i dette landet får et annet fokus enn den gammeldagse og ensidige tankegangen som vil forby alt vi ikke liker! Innføring av heroin-assistert behandlng, opprettelse av flere sprøyterom og en styrking av rusomsorgen vil være utrolig positivt for livene til de som har de værst i samfunnet vårt. Rusavhengige trenger legehjelp, ikke enda mer forbud og politiforfølgelse!
 2. Jeg er ikke noen stor fan av Bjarne Håkon, men ser helt ærlig ikke problemet her. Dette er så til de grader en hvit løgn som ikke kommer noen til skade, og en ganske teit ting å hisse seg opp over. La nå mannen være fred!
 3. Det er ikkje snakk om at asylsøkere skal tvingast inn i jobb. Poenget er at dei skal få moglegheita til å jobbe viss dei ynskjer det. Slik det er i dag sit asylsøkjarar og stirrar inn i ein kvit vegg i to år før dei får innvigla søknadden sin, dei seier seg sjølv at det blir vanskelegare å integrere desse i det norske samfunnet enn nokon som har komen seg ut i jobb og har fått lært seg norsk og fått seg norske vener. Vernstre har etter mi meining den klart beste integreringspolitikken av dei norske partia. Medan dei andre partia kranglar om korleis dei skal innskrenke den grunnleggjande menneskeretten det faktisk er å søkje om asyl viss du treng det, så står venstre på krava og prinsippa og forsvarar asylinstituttet og retten til å rekkje ei hand i veret viss du er på flukt eller er forfulgt. Samstundes har dei en konkret plan for korleis asylsøkjarane skal bli betre integrert enn det som er tilfellet i dag. Blant anna gjennom mykje betre norskundervisning, raskare saksbehnadling slik at dei som ikkje har rett på asyl men berre er lykkejegarar blir sendt ut raskt, og eit fokus på at asylsøkjarane skal kome seg ut i jobb med ein gong slik at integreringsprosessen kan starte i frå dag ein, og ikkje dag 600.
 4. Miljøspørsmål blir ikke prioritert av de norske partiene? Venstre er det eneste politiske partiet i verden som har gått ut av en regjering på grunn av et miljøspørsmål! Det er også det eneste stortingspartiet med en virkelig radikal miljøpolitikk, så jeg vil heller anbefale potensielle De Grønne-velgere å stemme Venstre til høsten. Det eneste norske partiet som har kredibilitet i miljøsammenheng. Viste dere forresten at når Venstre satt i regjering sist innvilget de løyver til 16 nye vindmølleparker. Dagens regjering, med "miljøpartiet" SV, har ikke invilget en eneste vindmøllepark, men har tvert i mot lagt ned 9 av 10 vindmølleprosjekter i Norge. Skandale!
 5. Ja, det er veldig unormalt. Normale folk har aldri problem med å gjere ting for fyrste gong.
 6. Kong Harald og Kronprins Håkon har som sagt ikke lov til å reise, eller forlate landet, på samme tid.
 7. Ingen grunn til pessisme, for dette er bare vrøvl. Aldri før har så få mennesker dødd av krig og konflikter som i dag. Vi lever i en tid hvor det nesten ikke finnes transnasjonale konflikter, og i alt er det rundt 30 væpna konflikter i dag. Dette er et ekstremt lavt tall, og det blir bare enda lysere når vi vet at de fleste av disse konfliktene er borgerkriger eller andre konflikter med et lavt intensitetnivå. Verden har, med unntak av den kortvarige finasnkrisen vi vå befinner oss i, hatt en enorm økonomisk utvikling de siste 30 årene. Mer en en milliard mennesker har blitt løftet ut av fattigdommen, og demokratiske ideer og tanker om frihet har spredd seg skikkelig til land som India og Brasil. Den teknologiske utviklingen beveger seg også raskere enn noen gang før, og innovasjonen innen internett og mobile bruksenheter er kanskje det mest åpenbare, men vi har faktisk hatt en fantastisk utvikling innen bioteknologi og nanoteknologi de siste årene, og nå som stamcelleforskningen begynner å skyte fart er menneskeheten på vei til nye høyder som vi aldri før har kunnet drømme om. Kort sagt: du snakker tull, menneskeheten går fremover som aldri før!
 8. Hugs at sjølv om enkelte ord er tilletne i følgje den nynorske ordboka, vil det ikkje seie at dei passar bra inn i ein nynorsk skuletekst. Ein bør anten leggje seg på ei radikal eller ei konservativ linje. Til dømes vil ordet "noe" sjå malplassert ut viss du i resten av teksten din har brukt tradisjonelle ord. Døme på radikale\konservative ord: Bare\berre, noe\noko, skole\skule, mulig\mogleg, løk\lauk, sommar\sumar osv. Gjer ditt beste for å halde deg på ei av linjene. Elles er ein tommelfigerregel at ingen nynorskord skal ende på "-else", "-het", "-heit" eller byrja på "be-". Dette er ein regel som ikkje er like viktig som før, men framleis noko ein bør ha i bakhovudet. Til dømes vert "bekjente" på nynorsk "kjenningar", "sannhet" vert "sanning" og "hevelse" vert til "heving". Hugs elles at det ikkje er ein "r" i elles, og at ordet "blir" helst skal bytast ut med "vert". "Eg trur det vert fint ver i morgon" Merk at det ikke er nokon "æ" i ver. Vonar at dette var til hjelp! Ei nynorskordbok med minigramatikk i midten er alltid kjekt å ha! Lukke til! (merk at det heiter "lukke", ikkje "lykke")
 9. Hvorfor snakker de engelsk i India og Sør-Afrika? Hvorfor er de kristne i Peru? Hvorfor spiller de fotball i Japan? Hvorfor feirer de jul i Korea? Den siterte setningen sier en del om kunnskapsnivået ditt. Absolutt hele historien til oss mennesker er en lang fortelling om folk som "presser inn sin kultur i landene de kommer til". Det er derfor vi er kristne. Det er derfor vi har demokrati, Parlamentarisme og ytringsfrihet. Det er derfor språket vårt er som det er, og det er derfor vi spiser den maten vi gjør. Les litt historie og forstå at dette ikke er et islamsk konsept, det er en menneskelig egenskap. Den identiteten vi tilegner oss igjennom barndommen vil vi gjøre vårt beste for å beholde, og vi vil ikke gi slipp på den selv om vi skulle flytte til et annet land.
 10. For noe vrøvl. Hvorfor skule befolkningsveksten øke viss vi hadde fått orden på Afrika? Det er en kjent sak at økonomisk vekst alltid fører til lavere fødselsrate. Overbefolkning er ikke et problem i Europa eller USA, det er et problem i India, Kina og Afrika. Viss de afrikanske landene hadde kommet seg på bena hadde det vært et langt steg på veien til en verden med en akseptabel og bærekraftig fødselsrate.
 11. Så grunnen til at folk blir kalt rasister er at folk blir kalt rasister? Så det eneste eksempelet du kommer på der ordet "rasist" blir misbrukt er et scenario du så for deg i ditt eget hode der du havnet på førstesiden i avisene fordi du banket opp noen mennesker på trikken? jeg kaller kompisen min som er muslim pakkis hele tiden, kan ikke si det pleier å bli noe stort.
 12. Sjølvsagt er ikkje venstre eit klart ja- eller nei-parti før det har blitt røysta over det. Vi veit ikkje kva Venstre kjem til å meine om EU i valkampen før røystinga i morgon, sundag.
 13. Men så er ikke alle som deg da. Mange laster ned ting de ellers ville brukt penger på, og det medfører tapte inntketer for bransjen. Hva du TROR er ikke relevant i denne sammenhengen. Forresten er kino en fin måte for filmsleskapene å tjene penger på. Samtidig kjøper folk som laster ned fortsatt DVD'er på grunn av enkelhet og kvalitet.
 14. Det var vel ikke poenget. Men jeg syns du tar feil uansett, KrF kan passe ypperlig til både muslimer, hinduer og ikke-troende, viss de er enige i KrF's politikk.
 15. Hehe, prøver du å være ironsik? Vil nesten si at du mislyktes i så fall. Det værste som kan skje med deg ved å gå langs akerselva er at du blir tilbudt narkotika, og det har aldri skadet noen.
×
×
 • Create New...