Jump to content

sp3c

Medlemmer
 • Content Count

  147
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

25 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Dette skal stå i arbeidsavtalen din, så du må nesten sjekke der. Flere av plassene jeg har arbeidet har betalt ut lønn etterskuddsvis så det er ikke helt unormalt at det gjøres på denne måten. Mens andre steder har jeg fått en blanding av etterskuddsvis og forskudd, eksempelvis utbetaling i midten av måneden for hele den måneden. Da har det blitt regulert det for avspasering, overtid osv i lønnsutbetalingen i den påfølgende måneden.
 2. Har ikke fulgt altfor nøye med så jeg vet ikke hva som er kravene for å delta i emisjonen. Er det slik at de som eier aksjer får en tegningsrett i emisjonen og at de derfor spekulerer i at gjennomsnittsprisen mellom kursene de handler for i dag og emisjonskursen vil være lavere enn det de antar vil være aksjekursen i fremtiden?
 3. Jeg er usikker på hvor mye datakraft dette krever og regnearket kan kanskje bli litt vel treigt med et så stort datasett. Men hvis du bruker excel 2013 eller nyere så kan du huke av for noe sånt som "inkludere data i datamodellen" helt nederst når du velger sett inn pivottabell, da får man muligheten til å velge "spesifikt antall" i pivottabellen. Det vil si at den bare teller unike telefonnummere under hver type abonnement hvis du velger abonnement som rad.
 4. Nå er 3900 igjen ganske mye, så da er det kanskje fornuftig å nevne at du nødvendigvis må ha en veldig aktiv hverdag for å trenge så mye.
 5. Han benekter jo ikke å ha skrevet det du siterer han på. Men det du siterer han på sier jo absolutt ingenting om at man kan bli holdt økonomisk ansvarlig for gjelden til folk man overfører penger til.
 6. Lønna vil bli på ca 1/4 ja, avhengig av hvor mange dager du faktisk jobber i juli. Du vil jo også få trekk/ikke lønn for den siste ferieuka di når du tar ut den (hvis bedriften opererer med 5 ukers ferie).
 7. Det er det jo, men du har jo uansett ferie den siste uka i juni. Så da er det vel helt riktig som arbeidsgiver sier at du ikke får lønn når du faktisk tar ut ferie.
 8. Vanlige scenarioet: Vanligvis ville du faktisk jobbet i juni og dermed skulle du hatt lønn for dette arbeidet, dette får du ikke fordi du heller får lønn når du faktisk har ferie. Permisjon scenario: Du jobber ikke og dermed gir ikke arbeidsgiver noe lønn (lønn/foreldrepenger får du fra NAV) og da kan de jo heller ikke trekke deg noen lønn (da måtte du jo betalt til bedriften) og derfor trekker de lønnen når du faktisk har ferie.
 9. Vil du ha regnestykket bak, så må du spørre Kunnskapsdepartementet, ikke oss. Det er forresten politisk oppspinn at det er masse folk som velger å bli hjemme istedenfor å jobbe. De mest normale årsakene til at folk bruker kontantstøtte er fordi de ikke klarer å få seg en 8 - 4 jobb, de foretrekker dagmamma, jobben de har passer ikke med barnehagens åpningstider eller de er selvstendig næringsdrivende og kan ta vare på barnet mens de jobber. Om man fjerner kontantstøtten så vil en med gjennomsnittinntekt tape 28k istedenfor 21k. Det er selvfølgelig mindre attraktivt å tape 28k, enn 21k, men ikke attraktivt nok til at man blir hjemme. I tillegg så vil få arbeidsplasser godta at du er borte i 2 år. Ergo, de fleste som bruker kontantstøtte gjør det ikke fordi de velger å være hjemme, men fordi fast 8 - 4 jobb med barnehage var aldri et alternativ. Effekten av dette forslaget er at disse gruppene får en vanskligere hverdag og staten får høyere kostnader fordi barnehage er mye dyrere enn kontantstøtte for 1 åringer. Ja, klarte tydeligvis å lese rett forbi den linja hvor det stod at dette tallet kom fra kunnskapsdept. Og resten av innlegget dit er informativt og jeg liker denne argumentasjonsrekken mye bedre enn det startet som da jeg blir nysgjerrig når det kun slenges ut tall uten en henvisning. Det er dyrere med ettåringer i barnehagen fordi det krever mer jobb som må utføres. En tre-fireåring er til en viss grad "selvhjupen" og går for egen maskin, mens babyer skal skiftes bleie på, vaskes og stelles, mates og trøstes, gjennom hele dagen. Derfor er det så dumt å ta de aller minste i barnehage. Det du skriver om skatteinntekter stemmer nødvendigvis ikke. Det er ikke slik at det står ledige jobber klar å venter på de 20% kvinnene som nå benytter kontantstøtte. Tvert imot er det grunn til å anta at en god del av de ikke er særlig kvalifisert, hverken mht. utdannelse eller yrkeserfaring. - Og dermed kan sluttsummen bli faktisk enda dyrere enn "tre ganger så dyrt" som har vært nevnt. For, i det øyeblikk noen av disse gjør som Staten sier, og leverer ettåringen til barnehage, så må de oppsøke NAV og melde seg arbeidsledig, noe som i sin tur muligens utløser rett til andre godtgjørelser. Altså en masse styr bare fordi man på liv og død skal absolutt alle i barnehage. Joda, jeg forstår at det er dyrere å ha en 1 åring i barnehage enn det er å ha eldre barn der. Det var ikke dne økte kostnadssiden for selve driften av barnehagen jeg ikke forstod. Nei, det er helt sant at det ikke nødvendigvis alle vil magisk komme i jobb hvis denne støtten fjernes. Men det er heller ikke dermed sagt at man ikke vil se flere som kommer seg i jobb.
 10. Jeg sliter litt med å se at en barnehageplass koster så mye ifht kontantstøtten. Hvordan har du kommet frem til dette regnestykket? Barnehageplass koster mye penger, spesielt for de yngste barna. Det er helt riktig at en barnehageplass koster 3 ganger så mye. http://www.dagbladet.no/nyheter/staten-sparer-store-summer-pa-kontantstotte/61899848 Men jeg er fortsatt interessert i regnestykket bak, slik det fremstilles i den artikkelen så tar jo ikke det hensyn til at staten vil få økte skatteinntekter hvis foreldren jobber istede for å være hjemme. Jeg spør fordi jeg er nysgjerrig og sier ikke at regnestykket er feil, det kan godt være det er noen andre elementer jeg ikke har tenkt over som vil påvirke det økonomiske regnestykket.
 11. Jeg sliter litt med å se at en barnehageplass koster så mye ifht kontantstøtten. Hvordan har du kommet frem til dette regnestykket?
 12. Meg bekjent er det ikke mulig å sortere denne direkte. Men ved hjelp av en hjelpekolonne i C (som evt. kan gjemmes hvis det er ønskelig) kan du telle for eksempel mellomrom i teksten og så sortere ut fra denne kolonnen. Dette kan gjøres ved følgende formel (usikker på hva de norske kommandoene er): =LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2," ","")) Man kan også bytte ut det markerte området med noe annet enn mellomrom som separator mellom oppføringene i kolonne B (i tilfellet oppføringene vil ha et mellomrom i seg som "test 6.jpg".
 13. Ok, det gir jo i mitt hode mening og jeg syns det er litt rart at det oppleves som om at man får mindre penger av å ha samboer. Jeg forstår selvfølgelig at utbetalingen vil bli mindre, men utgiftene bør jo reflektere dette om man er 2 istedenfor 1. Men da har jeg ikke noen formening om det trådstarter spør om, iom jeg aldri har vært mottaker av noen slik stønad og dermed vet ikke hvordan denne blir beregnet.
 14. Hva menes med at samboer må betale så mye i bidrag, altså hva slags bidrag er det samboer betaler?
 15. Opptakskravene finnes her: http://www.uis.no/studietilbud/ingenioer-og-sivilingenioer/toaarig-master-i-teknologi-siv-ing/industriell-oekonomi/opptakskrav/ Men du må nok regne med at du må oppnå et høyere karaktersnitt en minstekravet på 3,0 (=C) i og med at det i 2016 var 409 søkere til 30 plasser (https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/rekordsokning-til-uis-article104981-8108.html) ved det lokale opptaket.
×
×
 • Create New...