Jump to content

ma1002

Medlemmer
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by ma1002

  1. Vi fikk disse tabellene fra læreren og han sa at vi skulle bruke de.
  2. Forklar variasjon folks politiske ståsted (avhengig variabel). Den teoretiske variabelen politisk ståsted kan operasjonaliseres som folks egenplassering på en politisk venstre-høyre skala (L-R scale). Velg ut uavhengige variabler (3-4 stk.) som det er rimelig å anta at kan forklare variasjon i folks politiske ståsted. Hver uavhengig variabel skal fremsettes ved en hypotese, som skal begrunnes. Analysedelen, det vil si selve datanalysen, skal inneholde følgende: 1. Beskrivende analyse av avhengig variabel og uavhengige variabler 2. Korrelasjonsanalyse (Pearsons r) av aktuelle uavhengige variabler opp mot avhengig variabel. 3. Multivariat regresjonsanalyse Diskuter deretter resultatene fra analysen med utgangspunkt i hypotese/teori.
  3. Jeg søker noen som kan hjelpe meg med spss, analysering av outputen og noen beregninger... Betaler selvfølgelig for din tid!! Trenger virkelig hjelp!! Ta kontakt!
  4. Jeg sliter mye med sykdom og har dessverre gått glipp av mesteparten av semesterets forelesning i statistikk. Jeg prøver likevel å gjøre et forsøk på å stå i dette faget men jeg trenger hjelp! Nå driver vi med en temmelig omfattende oppgave om logistic regression...vi bruker spss. Jeg søker noen som kan hjelpe meg med spss, analysering av outputen og noen beregninger... Betaler selvfølgelig for din tid!! Trenger virkelig hjelp!! Ta kontakt!

×
×
  • Create New...