Jump to content

På den andre siden.

Medlemmer
 • Content Count

  153
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by På den andre siden.


 1. Den eneste grunnen til at Israel er under trussel er at de okkuperer Staten Palestina og Syrias Golanhøyder!!!

   

  Du har rett i at deler av trusselen mot Israel er fordi de okkuperer området som kalles Palestinia og Golanhøydene. Men det er en forenkling slik du presenterer situasjonen.

   

  Israel har siden unnfangelsen vært truet. Noe som vedvarer idag. En trussel som ikke har noe med de 2 områdene å gjøre. 

  Eksempelvis Khartoum Resolusjonen og  Selvstendighetskrigen som starten den ene snøballen. Alle kriger i ettertid har vært et forsøk på å fullføre denne. Dette er ikke et spørsmål om hva som kom først av hønen og egget. Svaret her er angrepene. 

   

  Staten Palestina ble opprettet i 1988 på allerede okkuperte områder. Så den var dømt til å være okkupert. 

   

  Golanhøydene er viktig fordi:

   

   

  Etter at staten Israel ble opprettet, ble Golanhøydene til stadighet benyttet av Syria til beskytning av sivile, israelske mål.

   

  Det samme spørsmålet åpenbarer seg igjen;

  Skal Israel svekke sin sikkerhetspolitisk situasjon betraktelig for å tilfredsstille FN? Uten noen garantier for sin egen sikkerhet. 

   

   

   

   

  Om Israel fortsetter som i dag har de ikke så mye som 25 år igjen! Og grunnen er følgende: Fødselsraten blant palestinerne på Gazastripen, Vestbredden og i Israel er langt større enn fødselsraten blant jødene i Israel og på den okkuperte Vestbredden! Om ikke det blir en palestinsk stat anerkjent av FN i løpet av de neste årene vil Israel TOTALT kollapse som en jødisk stat!!!

   

  Kilde?

   

  For et raskt søkt sier at du tar feil (kilde). Faktisk er ratene 3.16 for jøder og 3.29 for muslimer. Der trenden er at jødene sin øker og muslimene synker.

   

  Edit: Leste innlegget ditt litt feil.

  Men jeg ser fortsatt ikke at dette skal føre til en total kollaps. Palestinerne sier selv at sin egen fødselsrate er synkende. Legger ved denne og:

   

   

   

  Jewish TFR in Jerusalem was measured higher than the Arab TFR (2010: 4.26 vs 3.85, 2009: 4.16 vs 3.87). TFR for Arab residents in the West Bank was measured at 2.91 in 2013,[76] while that for the Jewish residents was reported at 5.10 children per woman.[77]

 2. Ja Israel har alltid en "unnskyldning" for sine handlinger. Og om du prøver hardt nok klarer du sikkert og forsvare Hitler og med den logikken her. Faktum er at i dag er ikke Israel under noen umiddelbar trussel, men jeg tror ikke vi klarer og holde de trygge for alltid. Slik de holder på blir det ALDRI fred. Og vi kan ikke drepe og invandere midt østen i all evighet. En dag så er det en lita hule som har laget nok enriket uran over 30 år, trenger bare 60kg.

   

  Det er ikke en "unnskyldning," men en årsak. Jeg  setter pris på at du beviser Godwins lov. uten at det bidro til noe. 

   

  Faktum er at Israel er under en trussel. Eksempelvis sitatet fra Iran jeg presenterte deg tidligere. Kan tilføye Lebanon i nord som har Hezbollah i parlamentet sitt. 

   

  Når du sier "de" tenker du Israel eller Israel og alle andre aktører? Sistnevnte er jeg enig i, ikke første. 

   

  Siste setningen tolker jeg som: En dag vil noen terrorister lage et masseødeleggelsesvåpen og benytte det i Israel. Derfor burde Israel gi opp alt nå.

  Burde Israel føye seg for terrorister? 

   

   

  Slik Israel holder på nå tror ikke jeg de eksisterer om 25 år eller, vi er et globalt samfunn i dag. 

   

  Verden er økonomisk integrert, ikke mer enn det. FN er på mange måter en handlingslammet organisasjon nettopp fordi verden ikke er global hva verdier, interesser, språk og religion angår. Verden er inndelt i forskjellige sivilisasjoner som igjen er delt i mindre grupper og så videre. Alle med egne forestillinger om hva som godt for verden og dem.

  Hvem skal uansett avslutte Israel sin eksistens? 

   

   

  Nord Korea hjalp Syria bygge sin atom program, reaktoren var en identisk kopi.

  Hvordan vet du at Nord Korea ikke bare gir de et atom våpen når det kan avse dette? Eller fler.

   

  Hva er dette et argument for? Hvorfor vi burde invadere Nord-Korea? 

   

   

  Jeg hater ikke Israel på noen måte, folk flest er flotte. Vært der 2 ganger på besøk.

  Men du har samlinger på fjell og åser av sivile folk, der de sitter og ser på de bombe palestina, juble og ha en fest.

   

  Absolutt noe som kan være en uting. Enig med at det beste hadde vært om de ikke gjorde det til et show.

   

  Men husk at det kommer raketter, selvmordsbombere og så videre fra Palestina til Israel. De som oppholder seg i nærområdene har et helt annet forhold til palestinerne enn offerrollen de tildeles i Vesten.

   

   

   

  Alt dette kunne vært ungått om de ikke var så dumme i hue og ordnet land til jødene midt i kaoset der nede.

   

  Jeg regner med at du mener Belfourerklæringen eller FN i 1947. Jeg er enig i at vi idag kan kalle dette en dårlig løsning av flere grunner. Dersom vi forsøker å tenke på de som gjennomførte oppdelingen, hva skulle de ha gjort? Vi sitter på svarene, men det gjorde ikke de.

   

  Frem til 1918 hadde det Ottomanskerike kontrollert området. Så utkjempes det en forferdelig krig og riket kollapser. Nå sitter britene med et område som ikke hadde tydelige grenser før herskerne forsvant. 

  Forenklet sett hadde de et valg. Enten la araberne krige med hverandre til grense naturlig falt på plass eller forsøke å fordele de. Litt til jødene, muslimene og så videre. Samme med FN i 1947.

   

  Poenget er at etterpåklokskapen er enkel, men der og da var det veldig utfordrende. 

   

  For å overføre problemet til et annet i dag. Er verden villig til å la Afrika utkjempe en enorm borgerkrig eller gå flere 10 år tilbake i utvikling for å etablere naturlige grenser på kontinentet? Om 100 år hadde kanskje det vært den beste løsningen, men emapti hindrer oss i å gjøre slike langsiktige avveininger. 

   

   

  Du så Obamas holdning til Israel, og du ser Donalds holdning til Israel. Burde fortelle deg litt..

   

  Ja, Barack hadde en litt annen tilnærming på slutten av presidentskapet sitt.

  Men har du sett disse uttalelsene 1 og 2?

   

   

  Jeg legger igjen ved spørsmålene mine:

   

   

  Opplys meg gjerne om årsakene til at Israel skal redusere sin forsvarsevne gjennom å lage en fiendtlig stat inni sin egen stat. 

  Gjerne vis alle grunnene til at palestinerne og resten av den muslimske verden plutselig skal akseptere Israel og la dem være i fred dersom ovennevnte skjer. 


 3. Årsaken til forvirringen er tydelig når jeg ser NRK refererer til SSB og denne artikkelen. Grunnen er at personer ikke vet hva ord faktisk betyr. I tillegg er det nok en dose ideologi som gjør blind. Først og fremst er betydningen av ordene vi bruker viktig:

   

  Inntekt er summen av alle pengene en person erverver i løpet av en periode. Være seg gjennom lønnet arbeid, trygdeytelser og annen kapital inntekt.

  Lønn er godtgjørelser fra en arbeidsgiver for et stykke utført arbeid (per time, produkt og så videre). 

   

  Fakta er at vi ikke har et lønnsgap i Norge. Ikke stol på meg, men et utvalg oppnevnt av Regjeringen for å undersøke om lønnsgapet eksisterer i 2008 (kilde):

   

   

  I dag er det liten eller ingen lønnsforskjell mellom kvinner og menn som har samme stilling hos samme arbeidsgiver.2 Dette betyr at det vi kan kalle ren (ubegrunnet) lønnsmessig forskjellsbehandling (se kapittel 9) – at kvinner lønnes lavere enn menn selv om de utfører likt arbeid hos samme arbeidsgiver – synes å være et marginalt problem i Norge i dag..... Det betyr selvsagt ikke at enkelt tilfeller av diskriminering ikke kan forekomme, eller er av marginal betydning.

   

  Altså kan det forekommer, det aksepterer jeg. Men da har vi et lovverk som dekker det. Sist nevnte gjaldt for Island også, med andre ord er den nye loven redundant. 

   

  Hvis det hadde vært et stort problem burde det haglet med anmeldelser, men det gjør det ikke. Fordi lønnsgapet ikke finnes, i begge land. Derimot har vi en inntektsforskjell. Enkelte av årsakene til dette ser jeg er kommentert tidligere. 

   

  Uansett stiller jeg spørsmålet om inntektsgapet er et problem? 


 4. Fortsett og fortell deg selv disse løgnene, så kanskje du tror på dem tilslutt.

   

  Er dette en som vil ha fred? Eller er det en som vil ha en by fordi "de hadde for for satans 3000 år siden"

  Hvem bryr seg om hvem som eide hva for 3000 år siden, det er historie. Og det er hvertfall ikke en god grunn til og drepe folk som dette. Fred kommer når vi stopper Israel, er da veldig mange jøder i verden som ikke støtter det Israel driver med. Så viktig og ikke blande de to.

   

  "Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years," Netanyahu said. He praised Trump and called the move an "important step towards peace, for there is no peace that doesn't include Jerusalem as the capital of the State of Israel."

   

  Faktum er at samtlige naboland og noen av deres naboer forsøkte å utslette Israel gjentatte ganger. 

  Videre at Israel tok disse områdene når de kjempet for sin egen overlevelse. Idag beholder Israel disse områdene for å øke sine muligheter for videre overlevelse dersom naboene slår til igjen. 

   

  Ikke bare er nabolandene - med sine naboer igjen - innstilt på folkemord, men nesten hele den muslimske verden ønsker ødeleggelsen av Israel. På toppen av dette forsøker Vesten å gjøre dette lettere for dem gjennom meningsløse resolusjoner i FN. 

   

  Iran har sagt at Israel ikke vil eksistere om 25 år. Dette klarte ikke FN å reagere på, men Israel får gjennomgå bare de tenker på palestinere. Denne situasjonen er ikke kun Israel sin feil. 

  Situasjonen kan være det dersom du startet tidsregningen din i 2016, men starter du noen tiår tidligere blir konklusjonen en annen. 

   

  Opplys meg gjerne om årsakene til at Israel skal redusere sin forsvarsevne gjennom å lage en fiendtlig stat inni sin egen stat. 

  Gjerne vis alle grunnene til at palestinerne og resten av den muslimske verden plutselig skal akseptere Israel og la dem være i fred dersom ovennevnte skjer. 

   

  Argumentet er så uendelig mye større enn "jøder kontrollerte Jerusalem for 3000 år siden."


 5. Mexico har mye å tjene på et samarbeid med Kina og Russland, og spesielt mye å tjene på et samarbeid med et fritt Europa.

   

  Hvorfor?

   

  Dersom årsaken er hele innlegget ditt så baser det seg på en antakelse om at USA vil invadere Mexico i et besynderlig scenario. 

   

   

   

  Spørsmålet er jo egentlig om Mexico, mens USA har sine kapasiteter utstasjonert i hele verden, alene kunne ha invadert USA eller ikke.

   

  Hva legger du til grunn for at dette er kjernen i spørsmålet?

   

  Så, spørsmålet, burde Mexico inngå en forsvarsallianse med Russland og Kina?

   

   

  Nei. Virker sikkerhetspolitisk uklokt. 

   

  Derimot burde Mexico benytte seg av den unike muligheten de har til å overta posisjonen som industriellstormakt. Arbeidskraften i landet er billigere enn Kina. Dersom de klarer å legge til rette for produksjon av handelsvarer på stor skala vil det gå Mexico veldig godt.

   

  Også lurer jeg veldig på hvorfor Kina skulle bli med på dette samarbeidet? Samme med Russland også. 


 6. Bør Norge gi mer penger i bistand til fattige land? Norge setter av ca 1 % av statsbudsjettet til bistand, noe som er blant det høyeste i verden. Men er dette mye eller lite?

   

  Slik som forvaltningen er idag burde vi ikke sette av mer penger. Dagens måloppnåelse er mildt sagt diskuterbar (Eksempel). 

  Skal land oppleve forbedring, lik den deler av Asia hadde, kreves en nasjonal identitet og solide institusjoner.

   

  Så lenge lojaliteten til innbyggerne er hos stammen og ikke staten kommer de ikke videre. Eksempelvis Nigeria evnet ikke å bruke muligheten oljen presenterte fordi staten ikke var en nasjon.

  Dessuten er flere "u-land" politisk underutviklet. De har aldri hatt institusjonene vi i Vesten tar forgitt og slike oppstår ikke av seg selv.  

   

  Derfor burde innsatsen være på arbeid mot korrupsjon og veiledning i organisering av samfunn på de høyeste nivå. I tillegg burde støtten på et punkt avsluttes eller gradvis trappes ned.

  Ikke minst burde donorlandene gradvis gi ut summen og kontrollere at pengene brukes til utvikling. Ikke til palass og badebasseng. 

   

  Et interessant spørsmål er hvorvidt det er mulig å skape kohesjon innenfor dagens landegrenser. Hvordan vi, fredelig, skal skape nasjoner med dagens utgangspunkt vet jeg ikke. Men store deler av innsatsen burde være der. 


 7. Og bygge skjold rundt Israel er en liten sak for FN og dets budsjett.

   

  Helt feil. Med mindre du kan vise til regnestykker, rapporter og så videre som underbygger påstanden. Norge har mye penger, men kan ikke få hva vi vil siden vi bruker enorme summer på andre ting. 

   

  Dessuten har FN fått en betydelig strek i regningen takket være USA.

   

  Tror du fortsatt de kan bygge et missilforsvar? 

   

   

   

  Men FNs sikkerhetsråd kan gjøre som de gjør med de landene som ikke har "fripass" til og gjøre som de vil.

  Sanksjoner,blokkader etc

   

  Israel er ikke i samme liga som resterende land. Derimot bidrar Israel til en bedre verden gjennom blant annet teknologi. 

   

   

   Lille Israel fungerer ikke uten handel så vi kan få de til gjøre akkurat som vi vil om vi ønsker.

  Men det som ødelegger alt er USA og dens veto, eller så hadde nok denne sitasjonen vært avklart for lenge siden.

   

  Det er bra i hvert fall et land har hode på riktig plass.

   

   

   

  Israel og Saudi Arabia fortjener sanksjoner så det synger etter.

   

  Hva har Saudi Arabia med dette å gjøre? Hvorfor grupperer du disse landene sammen? Slår meg som et billig forsøk på å sette Israel i dårlig lys. 

   

  Jeg merker uansett at du unngår flere av konfrontasjonene du møter. Når du blir stilt til veggs kommer du med poeng som kanskje ikke har noe med utfordringen å gjøre, samt at du tyr til overforenklede poeng. Som at Israel "bare trekker seg ut."

   

  Derfor henter jeg frem et av de første spørsmålene mine til deg angående hvordan Vesten burde taklet den gjentatte aggresjonen mot Israel;

   

  Ja om det er en form for "straff" for og angripe Israel og ta litt land områder.. Det er en veldig aggressiv holdning. 

  Hva skal vi ellers gjøre? Børste støvet av angriperne og late som at ingenting har skjedd? Slike handlinger må ha konsekvenser. 

  Videre er det ikke kun en straff, mer en oppreisning til Israel. 

  • Like 1

 8.  

  Før 2. verdenskrig fantes det ikke atomvåpen. Atomvåpen har en avskrekkende effekt. Dessuten er økonomien mer globalisert nå, så de ulike statene er mer avhengige av hverandre.

   

   

  Det samme ble sagt før Den første verdenkrig. Frem til 2008 trodde Vesten at krig var avleggs, helt til Russland gikk inn i Georgia.

  Samme skjedde i 2014 med Ukraina. Sist nevnte var muligens første gang siden Den annen verdenskrig at et land i Europa regelrett har tatt land fra en annen stat. 

  Cubakrisen og Den norske missilkrisen er eksempler på ganger vi har vært en hårsbredd unna atomkrig. Dessuten så vi atomvåpen bli brukt ved første anledning på 40-tallet.

  Selv om vi innbiller oss at kostnaden ved vold er for stor kan verden fortsatt oppleve en desintegrasjon. 

   

  Verden justerer seg nå inn på en måte som speiler tilstanden før Den annen verdenskrig. Både Europa og Asia destabiliseres mer og vi er kun en liten feilberegning unna fullstendig kollaps. Hva som blir vår tids skudd i Sarajevo er vanskelig å forutse. 

   

  Angående globalisering har vi aldri sett land som ikke har kontakt med hverandre starte en krig. Tanzania har ikke angrepet Chile fordi de ikke er integrert.

  Iran og Japan er langt unna hverandre. Men Japan er avhengig av at Iran ikke stenger Hormuzstredet. Derfor kan vi tenke oss en krig mellom dem. På grunn av globalisering vil også et stort antall stater bli innblandet. 

  Vesten bryr seg om Israel på grunn av globalisering og så videre. 


 9.  

   

  "A Marine Corps commandant on Thursday warned U.S. troops stationed in Norway to be prepared for a coming war."

   

  http://www.foxnews.com/us/2017/12/23/thereswar-coming-marine-corps-general-warns-us-troops.html

   

  Svaret er nei. Ingenting tyder på en krig i Norge.

   

  Så generalen prater bare tull ?

   

   

  Det han sier er korrekt. Jeg kan absolutt se for meg en krig på Koreahalvøya innen 2020. Det er strengt tatt den konflikten han refererer. 

   

  Men en Ny krig i Norge har jeg vanskelig med å tro. Dessuten leste jeg innlegget ditt som at det var en konflikt i vårt nærområdet.

   

  Skal det bli noen som helst interaksjon i Norge måtte det vært en verdenskrig der Russland går mot USA. Situasjonen kan absolutt nå det punktet og dagens bilde ligner på det vi hadde før Den annen verdenskrig.  


 10. What? Er Palestina som har behov for gjenbyggelse. Tror Israel er bra som det er haha.

  Skulle bare trekke seg ut av de palestinske områdene. Ikke bli bombet eller no form for krig, kunne gjort dette ganske så fredlig. FN styrkene holder freden i palestina enn så lenge til de får ting oppe og gå etc.

   

  Hvordan skal FN få Israel til å frivillig bare trekke seg ut? Etter Israel har rømt området, hvordan skal FN holde freden der? Angående sist nevnte får FN aldri et mandat som tillater dem å gjøre noe som helst, utenom selvforsvar. Egentlig er det Israel som måtte gjort all jobben.

   

  I likhet med 2005 ville det vært et tidsspørsmål før palestinerne gjenopptok prosjektet med å utslette seg selv. 

   

   

  Israels rakettskjold dekker de store byene, mye de ikke har dekket enda. Koster endel og sette opp.

  Når rakettskjold er komplett er de ganske så trygge, og vi vet jo hvordan land invasjonene til Araberne går

   

  Jeg kan ikke se for meg at et slikt tilbud skulle overbevist Israel. Dessuten er slår det meg som urealistisk at FN skal bygge dette skjoldet for dem. 

   

  Hele forslaget virker som et abstrakt tankeprosjekt. 


 11. Nei nei, FN tar en aktiv rolle. Deler landet etter planen,

   

  FN skal med andre ord invadere Israel. Deretter dele landet etter hvilken plan?

  Eller er dette nok en betydningsløs resolusjon.

   

   

   

   så ha styrker der nede en god stund til fred kommer og gjenbyggelse, støtte for og bli et fungerende land i verdens samfunnet. Vil nok ta lang tid.

   

  Hvorfor ta Israel som allerede er velfungerende land, ødelegge det for deretter bruke tiår på å bygge det opp igjen? 

  Denne ideen hørtes helt meningsløs ut. I tillegg skal freden bare komme snikende en dag?

   

   

   

  Israels godbit av dette. FN hjelper de og kapsle inn israel i rakettskjold så de kan sove trygt. Og være helt trygge mot evt angrip. Grunnet situasjonen er slik som den er med nabo landene.

   

  Dette er på ingen måte positivt for Israel. Tanken er at landet skal invaderes, ødelegges, desimeres, gjenoppbygges og at det skal være bra for Israel. 

   

  Hvilket rakettskjold er dette? Jeg har aldri hørt om FN sitt rakettskjold. Dessuten har Israel allerede et rakettskjold som kan nyttes.  

   

  Hele dette innlegget virket blottet for sunn fornuft. Du må forklare dette bedre for ingenting gav mening.

  Dessuten lurer jeg fortsatt på hvorledes Israel gjennomfører kollektiv avstraffelse. 


 12. Kollektiv avstraffelse er imot menneskerettighetene som ble satt i Geneva...

   

  Er like mye kollektiv avstraffelse som sikkerhetskontrollen på flyplasser. 

   

   

  Israel har brutt 77 FN vedtak, Saddam ble henrettet etter og ha brutt 2. Så de kan være glad de har store bror USA.

   

   Når støtten der forsvinner derimot.. :p

   

   

  Uriktig sammenligning. Eneste likheten er at begge har fått vedtak mot seg.

   

  Hva skjer når støtten forsvinner? Skal vi se på at de araberne henger statsministeren i Israel eller bevitne Holocaust anno 2018?


 13. USA vil bestå som eneste supermakt i noen tiår til. Kina vil ikke overta posisjonen.

   

  Derimot tror jeg luften vil gå utav den kinesiske ballongen. De er per nå langt unna supermakt status. Militært er de alt for svake og økonomien deres er helt avhengig av Vesten. Er Kina heldig vil de bli en industriellsupermakt. Men jeg vil anta at interne problem vedrørende mangfold, forurensning og sosial mobilitet vil bremse dem.

  Min antakelse er at India vil overgå Kina og at Mexico vil utfordre dem, økonomisk, i større grad. I takt med dette vil tilstanden til Kina forringes. Noe som vil kulminere i at de blir delvis ubetydelige. 

   

  Dersom noe land kan forbigå USA har jeg større tro på Japan. Men USA sitter sikkert i overskuelig fremtid. 


 14.  

  Vi er jo alle enige om at kvinne synet demmes er horriblelt. Og det må forandres. Men vi er også ganske hyklerske. Homofobien, som først nå er blitt tatt tak i. Så har du #metoo kampanjen nå. Vi er ikke perfekte selv.

   

  Vi er ikke perfekte, men vi er muligens det nærmeste menneskeheten har vært til perfekt. Vesten både forsøker, og gjør mer godt i verden enn noen annen sivilisasjon har gjort. Janteloven funker ikke her. 

   

  Dessuten er problemene våre ikke i samme liga som problemene til de tidligere nevnte landene. Frankrike henger ikke homofile i gatene og Danmark fengsler ikke voldtatte kvinner for å ha hatt sex utenfor ekteskapet. Derimot har flere land lover som beskytter utsatte grupper. 

   

  "La ham uten synd kaste den første steinen" mentalitet fungerer ikke i internasjonal politikk. I mine øyne var dette et ikke-argument.

   

  Ja om det er en form for "straff" for og angripe Israel og ta litt land områder.. Det er en veldig aggressiv holdning. 

   

  Hva skal vi ellers gjøre? Børste støvet av angriperne og late som at ingenting har skjedd? Slike handlinger må ha konsekvenser. 

  Videre er det ikke kun en straff, mer en oppreisning til Israel. 

   

   

   

  Ja det virker en stund, helt til aranerne de er sikre på at de kan oppnå målet demmes. Og jeg tror de er villige til og la Jerusalem ligge i en uran sky i 500 år enn og gi den til Israel. 

   

  Et veldig godt argument FOR å støtte Israel. 


 15. Det som skremmer meg med Israel, er at de nekter og fastsette sine lande grenser selv om gjentatte oppfordringer fra FN. De ser ut til og ta mer og mer territorium i en systematisk måte. De bygger på okkuperte områder som om de skal bo der i fremtiden. Folk flytter fra andre steder i Israel til okkuperte områder for økonomiske muligheter. Ser ut som det er en del av demmes land nå

   

  I disse sakene er FN i stor grad en redundant organisasjon. Den fungerer som et fora der den tredje og fjerde verden kan klage til Vesten om Vesten eller en alliert. Deretter klapper alle seg på skulderen etter å ha vedtatt enda en meningsløs resolusjon. FN er bra på mange områder, men denne typen utfordringer evner de ikke å løse.

   

  Er det egentlig overraskende at Israel eller USA ikke føyer seg etter hva Siri-Lanka, Oman eller Kirgisistan mener? Dessuten hadde jeg aldri akseptert at Iran skulle lekset meg om hva som er riktig å gjøre.

  Hele galskapen i FN kan oppsummeres med at Saudi-Arabia sitter i kommisjonen som skal arbeide for kvinners rettigheter.

   

  I tillegg er det uforståelig at "alle" mener Israel skal gi tilbake land de har tilegnet seg som en følge av krig. En krig der nabolandene forsøke å utslette Israel. Dette burde Jordan, Libanon og så videre ha tenkt på innen de brøt FN traktet som forbyr den typen handling. Personlig mener jeg det er totalt ufortjent om de får returnert tapt land og det virker som at hele verdenssamfunnet lider av amnesi. At Israel plutselig ble den slemme parten i denne fortellingen henger ikke på greip. 

   

  Siden vi snakker om å gi tilbake okkupert land. Hvor storsinnet er ikke Israel som har gitt tilbake mye okkupert land allerede? Eksempelvis Sinai-halvøyen.

   

  Vi må prøve og gjøre det som er best for begge parter, men Israel er ikke intressert i noen kompromiss. I mine øyne virker de lite intressert i fred, gjør bare det de må for og underholde verdenspress.

   

  Israel ønsker et kompromiss og lengter etter fred. Derimot er det de andre aktørene som ikke ønsker det.

  Siden 1937 har forskjellige to stats løsninger vært på bordet. Men araberne har en tendens til å takke nei og deres holdning kan oppsummeres gjennom Khartoum resolusjonen - Nei, nei og atter nei.

  I tillegg kan vi ikke forventa at Israel, et land omgitt av fiender, skal gi fra seg sine mest beskyttende områder. En slik handling ville vært på grensen til suicidal. 

   

  Dessuten kan ikke alle grupper som ønsker et eget land få det. Jeg legger ved et sitat:

  Skal Vesten dessuten akseptere at hvilken som helst folkegruppe får lage sine egne land, uavhengig av konsekvensene? Catalonia, Nord-Irland, Baskerne, Skottland, Sør-Tyrol, Oksitanere, Venezia, Lombardy og Flamlenderne er noen eksempler fra Europa. Presedensen kunne fått konsekvenser som strekker seg langt utenfor Gaza. Hva med Kurdistan, Tamilerne, Sikher og så videre. 

   

   

  Man må knuse noen egg for å lage en omelett. 

  • Like 1

 16. Denne nyheten kan by mange effekter. Jeg ser for meg at dette betyr slutten for Giske og Støre. I ytterste konsekvens - ikke sannsynlig - kan dette dytte AP utenfor stupet. 

   

  Etter min mening burde ikke Støre støttet Giske i like stor grad som han har gjort. Nå risikerer han å bli med i dragsuget. En ideell løsning ville vært å permittere, for deretter å sparke Giske.

  Nå vil AP, mest sannsynlig, miste mer oppslutning. I kombinasjon med valgnederlaget er nedgangen dramatisk. 


 17. Det er lenge siden 2 verdenskrig, ting har forandret seg. Vi har nemmelig funnet opp hydrogenbomben.. Noe som gjør en stor stilt militær krig ikke noen mulighet. For det er ingen vinnere i en slik krig. USA som har vært verdenspoliti på eget initiativ, jeg har hvertfall ikke bedt om at de skal finansiere rebeller i andre land for og så starte krig når ledern av det landet dreper rebellene. Kort fortalt.

   

   

   

   

  Selv om jeg tviler på at NATO kunne gjort mye uten USA, mye grunnet mange land (som Norge) lever på ideàler og ikke "tror" på atomvåpen. Så vi ville ikke vært en trussel mot rakettskjoldene til evt Kina,Russland. Mulig England har makten, men usikker.

   

  Samt USA som lar Israel begå alle sine forferdelige ting med sin veto i FN. Så nei, jeg hadde ikke løfta børsa for og hjelpe de.

   

  En stor konflikt kan tenkes utkjempet uten bruk av masseødeleggelsesvåpen. Men da er vi på et veldig teoretisk område. 

   

  Mye av dagens aktivitet i Midt-Østen har vært dårlig, helt enig. Men det meste du tar forgitt idag er et resultat av at USA har påtatt seg rollen som verdenspoliti. Selv om de delvis svikter i Midt-Østen har de gjort uendelig mye mer positivt enn negativt. Kort fortalt.

   

  Israel sine forferdelige ting ja,. Området ville på ingen måte vært en rosenrød idyll dersom Israel hadde fått gjennomgå mer i FN. Jeg er interessert i bevisene du har på at området ville vært mye bedre for alle dersom landet hadde lagt ned våpen og gitt opp alt. Mest sannsynlig ville situasjonen vært mer horribel. 


 18. Sues krisen i 57 er sett på som når Storbritannia ikke lengre var en supermakt.

   

  Trump er når usa ikke lengre er en supermakt. Ja økonomisk og militæret er usa enormt enda. Men usa kan ikke lengre bli sett på som en verdensdeler. USA er for det meste politisk impotent under trump.

   

   

  Det politiske forfallet i USA startet lenge før Trump. De har på sett og vis vært i en politisk sjakkmatt-tilstand en del år allerede.

  Uansett har jeg vanskeligheter med å tro at landet ikke vil være en supermakt i nær fremtid. Nettopp på grunn av det du sier; økonomi og militæret. Landet er milevis unna tilstanden Storbritannia var i rundt 1957. Dessuten trenger de ikke å bli godt likt eller anerkjent som verdensleder. Eneste det betyr er at USA blir en upopulær supermakt. 

   

  I dag er det ingen nasjoner som tangerer den kombinerte styrken supermakten besitter. 

  Hvem kan utfordre dem på en troverdig måte? Uten en seanse som ender i gjensidig ødeleggelse med atomvåpen klarer ingen å velte USA. 

   

  Verken Kina eller Russland kan gjøre det uten å kollapse selv. Kina er en stor fabrikk og Russland en gassledning for Vesten. De taper i en kamp utkjempet med myk makt. Hard makt vil være en atomkrig eller et garantert tap for Kina og Russland. Førstnevnte land vakler allerede og Russland har sine utfordringer

   

  Vest-Europa er langt fra en samlet enhet. Finanskrisen i 2008 og migrasjonskrisen viser at EU er en handels union der alle deltar på de gode dagene, ikke de dårlige. Europa har startet å slå sprekker og tilbakekomsten av nasjonalstatene svekker organisasjonen. Brexit, Polen og Ungarn er synlige bevis på svakhetene i unionen.

   

  USA har definitivt sine problem. Men de vil mest sannsynlig overleve Trump og bestå i noen tiår til som den eneste supermakten i verden.

   

   

  Trump sender våpen til Ukraina

   

  I et klart brudd med linjen fra Barack Obama, har nå Trump bestemt at Ukraina skal få tung våpenstøtte av USA. Russerne sier dette vil forsterke konflikten øst i landet.

   

  https://www.nrk.no/urix/usa-skal-forsyne-ukraina-med-anti-panservapen-1.13838884

   

  Interessant at Russland er bekymret for at dette kan forsterke konflikten. En konflikt de startet med en regelrett invasjon. Hele kommentaren fra russerne er tragikomisk. 


 19. Litt arti å lese hvor sykt uenig vi er :)

   

  Utigftene i nato er der for at nato sloss usa sine kriger. verden er usikker for at usa har destabilisert den.  usa lever primært av krig slik jeg ser det. osv :)

   

  De burde pakke lekene sine og holde seg hjemme,

   

   

  Utgiftene i NATO er der fordi europeiske land ikke hadde evnet å forsvare seg selv mot en betydelig motstander. Dessuten er det avskrekkende. 

   

  Verden har muligens aldri vært mer fredfull og stabil enn i dag. Mye på grunn av USA. 

   

  USA lever ikke av krig, det er en enorm utgift. USA lever av industri, jordbruk og handel.

  Landet har de siste tiårene opprettholdt de komplekse handels nettverkene og dagens skjøre infrastruktur hviler i stor grad på at USA slår ned alle som forsøker å trosse status quo. Være seg Japan, Tyskland eller Sovjet. Dessuten endte det i katastrofe sist USA holdt seg hjemme, da ble det en verdenskrig. 

   

  Jeg er enig i at mye av interveneringen i Midt-Østen har vært ufruktbar og ikke burde funnet sted. Så den diskusjonen trenger vi ikke ta.

  Uansett skal vi prise oss lykkelig for USA sin eksistens og være takknemlig for alt landet har gjort for verden.

  En verden som ikke er perfekt, men som aldri har vært bedre for et betydelig antall mennesker. 

   

  Så ja, vi er veldig uenig.

  • Like 1

 20. Snork. Jeg bryr meg på ingen måte om geografiske områder og etnisitet.

   

  Gleder meg til alle land i verden er en diger smørje av alle tenkelige mennesker. Da kan vi legge denne tankegangen bak oss og fokusere på viktigere ting.

   

  Hvorfor gleder du deg til dette?

  Kan du fremlegge bevis på at en slik "smørje" kan fungere og vil oppstå? 

  Hva er viktigere enn stabile land som kan samarbeide? 

   

  Kun fordi du ikke bryr deg om geografiske områder og etnisitet betyr ikke at disse momentene er ubetydelige. 

  Dersom du synes Vesten er fredelig idag så er dette et bevis på viktigheten av etnisitet og geografiske områder.

   

  Den selektive hukommelsen til oss i Vesten har glemt alle folkemord og fordrivelsene som har skapt Europa. Jugoslavia, Midt-Østen og Afrika er eksemplariske bevis på at etnisitet og geografi betyr noe.

  Dessuten kommer evolusjonærefaktorer som slektskap seleksjon og gjensidig alturisme som bevis på at etnisitet er essensielt. For ikke å snakke om betydning etnisitet har for nasjonalidentitet til en stat.

   

  Det du presenterer her er en platitude. Med mindre du kan vise hva som rangerer høyere enn etnisitet. 


 21. Så konklusjonen der er at vi alle er like. Somaliere i Norge eller Nordmenn i Spania. Begge har utvandret på sin måte. 

   

   

   

   

  *venter på kritikksvar*  :closedeyes:  :cool: 

   

   

  Begge har utvandret, men der slutter likhetene. 

   

  Det iøynefallende at norske innvandrere i andre land ikke er en kulturell berikelse, mens alle i Norge og Vesten er det. 

   

  Dette er ikke til deg @mellomalt , men en generell kommentar.

   

  Alle argument om hvorfor vi trenger innvandring slår meg som betydningsløse selvfølgeligheter. Derfor vil jeg sitere et innlegg i denne tråden fra 2005;

  Vi trenger innvandrere for å bære fram landet vårt, framgang, utvikling! Vi trenger inspirasjon, nye ideer, tankegang - men også handfaste ting som nye kulturelle innslag (mat, drikke, klær, musikk, film osv.), arbeidskraft, mangfold (ja det kan godt være et mål i seg selv). Jeg ser det ikke som noe mål med en homogen masse. Det er ikke det ytre som teller, men det indre (med fare for å høres ut som en billig barnebok.) 

   

  Vi har alle hørt dette før og for meg er det tomme ord. Aldri får vi vite hvorfor det er slik og bevis på at løftene om positive effekter er riktige. Hadde dette omhandlet nesten et hvilket som helst annet tema ville vi aldri akseptert det.

   

  Jeg er enig i at arbeidsinnvandring kan være positivt, samme med utenlandske studenter. Problemet er at det stopper der.

   

  Dersom noen kan vise til empiri på at ovennevnte sitat er riktig blir jeg positivt overrasket. For dagens innvandring dreier vekk fra arbeidsinnvandring. Maten er god, men den kunne vi fått gjennom globalisering, ikke migrasjon. 

  • Like 5

 22. Hvordan stemte Norge?

   

  Gitt at du mener resolusjonen så stemte Norge ja.

   

  Først og fremst vil jeg sitere meg selv for å kommentere hvor unødvendig situasjonen er.

   

   

  Blant annet CNN sier at dette var kontroversielt fordi USA nå anerkjenner Jerusalem som hovedstaden. Eneste problemet med forklaringen er at alle presidentene siden 1990 har anerkjent området som hovedstad. Til og med Obama har kalt 

  . Jeg mener media må ta på seg deler av skylden som en følge av deres heksejakt. 

   

  Dessuten har ambassaden vært planlagt flyttet i over 20 år, noe vi ikke har hørt mye omtalt.

  Da kan det nevnes som en morsomhet at Egypt sin tidligere ambassadør til Norge kommenterte at; "Trump ønsker å fremstå som en "annerledes leder, en som holder ord.""

   

   

  Angående avstemningen i FN håper jeg Trump gjør alvor utav trusselen om å kutte støtte og så videre til land som stemte for. 

  Jeg er helt enig med Trump i observasjonen at det er uforståelig at USA skal gi vekk, gratis, penger til land som kun gjør livet vanskelig for USA. Dessuten er FN et gilde USA i stor grad betaler for. I tillegg står de for over halvparten av utgiftene i NATO.

   

  Det er helt uforståelig for meg at USA skal orke å ta imot slag etter slag fra verden uten å slå tilbake. Vi kan mene hva vi vil om Afghanistan, Libya og så videre. Faktum er at USA i stor grad  står for sikkerheten til hele Vesten, Øst-Asia, verden og betaler for forumet der den tredje verden klager over hvor slem USA er. 

   

  Resten av verden burde i mye større grad kjenne sin plass. 

  • Like 1

 23. Da er det i gang takket være Trump...

   

  Dette er en krutttønne som hadde eksplodert uansett. Tilfeldigvis er det Trump som fremstår som katalysator.

   

  Blant annet CNN sier at dette var kontroversielt fordi USA nå anerkjenner Jerusalem som hovedstaden. Eneste problemet med forklaringen er at alle presidentene siden 1990 har anerkjent området som hovedstad. Til og med Obama har kalt Jerusalem hovedstaden i Israel. Jeg mener media må ta på seg deler av skylden som en følge av deres heksejakt. 

   

  Dessuten har ambassaden vært planlagt flyttet i over 20 år, noe vi ikke har hørt mye omtalt.

  Da kan det nevnes som en morsomhet at Egypt sin tidligere ambassadør til Norge kommenterte at; "Trump ønsker å fremstå som en "annerledes leder, en som holder ord."" 

   

  For å kommentere hele situasjonen:

  Hvorfor skal ikke Jerusalem være hovedstaden til Israel? Hvorfor bryr vi oss så mye om et lite stykke ørken?

  Eneste mot-argumentet som presenteres er at dette vil skape et rabalder blant muslimer i regionen. Inkludert dem som har tilknytting til den. Hva så? 

   

  Helt objektivt har Israel ervervet dette området etter å ha blitt angrepet gjentatte ganger av sine naboer og landet har ikke en venn i nærområdet. Vi i trygge Vesten påtar oss å belære et land med kun 8 millioner innbyggere om hva de burde gjøre. Fordi vi ser urettferdigheten i øyeblikket. Samtidig overser Vesten de langsiktige sikkerhetspolitiske konsekvensene en oppdeling av landet ville medføre. Israel befinner seg også i en situasjon der hele grensen deres er en bruddlinje mellom sivilisasjoner. 

   

  Situasjonen er selvfølgelig forferdelig og ingen gjør kun det riktige i den, men det handler om overlevelse på nasjonalt nivå for Israel. 

  I tillegg, dersom Vesten skal tenke på seg selv, er Israel det nærmeste vi kommer en alliert og venn i området. Særlig etter fadesen i Irak og det meste vi gjorde under Den arabiske vår. 

   

  Skal Vesten dessuten akseptere at hvilken som helst folkegruppe får lage sine egne land, uavhengig av konsekvensene? Catalonia, Nord-Irland, Baskerne, Skottland, Sør-Tyrol, Oksitanere, Venezia, Lombardy og Flamlenderne er noen eksempler fra Europa. Presedensen kunne fått konsekvenser som strekker seg langt utenfor Gaza. Hva med Kurdistan, Tamilerne, Sikher og så videre. 

   

  Situasjonen er mer nyansert enn kun Israel er ond.

  • Like 1

 24.  

   Andre generasjonen forbigår ikke etniske nordmenn, men de er rangerer nesten likt

   

  Det ser nesten likt på overflaten, men ser du på tallene litt nærmere så er det fortsatt problemer blant norskfødte innvandre. 

   

  For det første trekker øst-europeriske og øst-asiatiske norskfødte opp snittet, fordi de gjør det like bra eller bedre enn etniske nordmenn. Grunnen til at jeg nevner dette, er fordi de gruppene vokser ikke like fort og kan ikke kompansere for gruppene som gjør det dårligere i fremtiden. Det er 10% som er inaktive blant etniske nordmenn, mens det er nesten 25% som er inaktive blant norskfødte afrikanske menn. 

   

  For det andre er mange norskfødte mellom 16 - 24 år og i den alderen er de fleste under utdanning. Blant norskfødte mellom 25 - 34 år er det ca 20% norskfødte innvandre som er inaktive.

   

  For det tredje, blant norskfødte som er i arbeid er det 38.1% som har salg og serviceyrker og bare 13.9% som har akademiske yrker, noe som indikerer at de har lavere lønn. Lavere lønn og lavere yrkesdeltagelse betyr at norskfødte betaler mindre i skatt enn de får tilbake.

   

  Kilde: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/258932?_ts=1533b74f8f8 

   

   

  Som du helt riktig påpeker viser artikkelen jeg refererte til et øyeblikksbilde av hele gruppen, som ble etterspurt av tråden jeg refererte. Dersom statistikken destilleres i flere komponenter viser den en mer nyansert virkelighet. 

   

  Siden du allerede har vist flere av svakhetene tilføyer jeg den beregnede utviklingen i innvandrer demografien. Der gruppene som kommer svakest ut på utdanning, arbeid og følgelig skatt er den raskest voksende.

  Innen 2050 vil 30 prosent av befolkningen være innvandret. I dag er omlag 50 prosent av disse fra landegruppe 3 (Afrika, Asia og så videre), i 2050 vil mellom 50 og 80 prosent av innvandrere være fra den regionen.  

   

  Selv om andregenerasjon som gruppe gjør det bra i dag kan dette endre seg. 

   

  Kilde: Perspektivmeldingen 2017

×
×
 • Create New...