Jump to content

Hogne04

Medlemmer
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

20 :)
 1. Hvorfor tenkes det ikke mer å hydrogen i fly? OK, dobbelt så dyrt som batteri, men likevel halvparten av fossilt flydrivstoff. Og så mye lettere. Kan det være at det er slike fly vi får på kortnettet i 2030? https://www.fastcompany.com/90388931/this-plane-can-fly-500-miles-powered-entirely-by-hydrogen
 2. Ordet LIDAR er sammensatt av ordene «light» og «radar» Wikipedia sier: LIDAR er en optisk fjernmålingsteknikk som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon. Ved å måle tidsforskjellen eller endringer i bølgefasen mellom et emittert lasersignal og et reflektert lys kan avstanden til og andre egenskaper ved objekter beregnes.
 3. En av ankepunktene mot vindturbiner er støy de produserer. Hva gjøres mot støyen fra vindturbinene? Er det generatoren og girene som støyer mest? Forskes det på bedre støydemping?
 4. https://www.amta.no/nyheter/frogn/trafikk/pendler-dobbelt-sa-fort-sammen-i-bussfila/s/5-3-650087
 5. Det som kreves er delvis beskrevet her: https://www.statkraft.no/globalassets/1-statkraft-public/lavutslipsscenario/2019.pdf?fbclid=IwAR0Mr1nInyqbAefx3Rk_l_-Jav0KWyVYhB5A2LNqhfTv-lEymw7q8egY_Ao Og det kreves politisk dyktighet for å få velgerne med på dette.
 6. Det som burde være en vekker er at alle land nå satser på fornybare energikilder. Og grønn teknologi er ofte det billigste intervallet. Jeg tror at valutaspekulantene har regnet på dette og at det er derfor den norske krona står så lavt.
×
×
 • Create New...