Jump to content

Hogne04

Medlemmer
  • Content Count

    20
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

19 :)
  1. No har eg lært mykje om forsking på saltsmelte anlegg og blysmelte anlegg Desse trur ein blir billigare i drift. Dei kan løyse lagerutfordringa. I og med at uran frå gamle kjernekraftverk berre kan nyttast ned til 80% energimengde og då tar det 80 000 år før avfallet er trygt. Mens dei nye kraftverka har mykje høgare temperatur og kan nytta mykje meir av energien i uran. Slik at det berre må lagrast i 400 år. Det er ei heilt anna geologisk utfordring Kraftverka er også mykje tryggare og mindre og kan slik plasserer nærare der det er trong for energi. Problemet med vind, sol og vasskraft er at alle er tildels sers arealkrevande. Noreg bør støtte slik forskning, særleg sidan vi har ein viss kunnskap i landet og også fordi vi sit på kjernekraft resursar
×
×
  • Create New...