Jump to content

9RUV061F

Medlemmer
  • Content Count

    10
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

46 :)
  1. Det er vel liten tvil om at denne saken har vært med å heve faren for rikets sikkerhet. Terrortrusselen i Norge har vist seg flere ganger å være reel og den har vært høyreekstrem. Faren øker nå ved at høyre-ekstremister oppmuntres av FRPs retorikk.
×
×
  • Create New...