Jump to content

Teutonicus

Medlemmer
 • Content Count

  27
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

24 :)
 1. Du blander sammen når du tror at varmeproduksjon gir 100% "virkningsgrad". Strøm er ren eksergi og noe helt annet enn lunkent vann:-) Det er derfor varmepumper kan gi 4-5 ganger tilbake det du putter inn. Men, fortvil ikke, du er slett ikke alene om denne misoppfattelse av begrepene innen termodynamikken! Har hørt mange fra Equinor, Enova osv, høyt oppe endog, si lignende ting.
 2. Godt du la til "kanskje" der, for krafta vi importerer om vinteren er stort sett vindkraft. Både Danmark og Tyskland har stort overskot av vindkraft og dermed gjennomsnittleg lågare straumprisar enn Noreg om vinteren (spotpris utan avgifter). I periodar har dei ikkje nok vindkraft, men då går kraftflyten som regel i motsett retning, frå Noreg til utlandet. Om sommaren har Noreg overskot pga mykje smeltevatn som vi ikkje har magasinkapasitet til å ta vare på. Gasskraft er dyrt, og vert berre brukt når landa må supplere. Norsk vasskraft er billigare, sjølv om vinteren, so vi importerer vi ikkje når gasskraftverka går. Med 100% verknadsgrad legg du forresten til grunn at dei treng mykje meir energi i form av varme enn straum. Er du sikker på at dei gjer det? Dei kan få meir enn 100% verknadgrad med elektrisk varmepumpe òg, men det er ein god del tyngre og meir plasskrevjande enn ein elkjel. Difor går dei heller for lite og lett med låg verknadssgrad, akkurat som dei gjer ved val av gassturbinar på plattformene. Gasskraft er dyrt sier du, og blir brukt kun til å supplere . Vel, i USA produserte de i 2018 altså 1469 TWh av en total elproduksjon på 4171 TWh ved hjelp av disse kraftverk, dvs 35.2%. Tallet har vært markert økende de siste 10 år, ikke lenge siden de tippet 1000 TWh. Snittprisen på strøm i USA i fjor var på 13 cent/ KWh, ikke verst sammenlignet med en del andre land, se tabell nedenfor. Dette på tross av at katastrofestaten California drar snittpris mye opp. Misforstå meg rett; vannkraft alltid billigst og best, en gudegave, men svært få land kan dekke særlig av sitt behov med dette, og da er gasskraft faktisk et godt alternativ, og et underkjent ett etter min mening. kilder: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3 https://www.statista.com/statistics/263492/electricity-prices-in-selected-countries/
 3. Eller vi kan se på det andre veien, at med MDG i regjering bygger vi energiterminaler som utnytter vinden og bølgene i området, og eksporterer strømmen som kanskje gjør at kullkraftverk kan stenge ned. Det jeg savner er kunnskap om hvilken energikilde som er best å bruke ut fra total virkningsgrad: Elbil på gasskraft gir for eksempel (så vidt) mening siden det totalt har ca samme total virkingsgrad som en fossilbil. (30%-ish i begge tilfeller) Varmepumpe på gasskraft gir mening siden det gir høyere virkningsgrad enn direkte brenning av gass. (ca 150% vs ca 100%) Elkjel på gasskraft gir ikke absolutt ingen mening så lenge alternativet er å brenne gassen direkte, det flytter bare utslippene samtidig som de blir dobbelt så store og total virkningsgrad blir redusert til 50% i stedet for 100%. Enig med mye her, men gasskraft kan faktisk gi i overkant av 60% eksergi ut, og selv med litt tap i el-nett ( her i Norge kommer ca 120 TWh av 135 produsert frem til forbruker, eksport på 10 TWh (snitt siste år) unntatt, og en virkningsgrad i selve elbilen på ca 85%) vil aldri en fossilbil klare noe lignende, selv ikke når den går optimalt. I snitt med tomgang, lav last etc. inkludert snakker vi om godt under 30%, selv hos en svært gjerrig 2020-modell. Godt poeng dette siste, men husk nå på at varme ikke er eksergi da:-) Regner du 100% virkningsgrad ved å lage varme av gassen?? I så fall en klassisk feil, som jeg ser det.
 4. Vel, folk må nå få forske på hva de vil, og fremme det syn de står for, av egne midler attpåtil! Jeg trodde i min enfoldighet at vitenskapelige teorier SKAL kritisk etterprøves, lærte det av Popper en gang i tiden. Det virker som ditt syn er nærmest er det motsatte? Er Darwins teorier i det hele tatt bevist?? Popper snakket noe om falsifikasjon og pseudo-vitenskap mener jeg å erindre. Når det gjelder manipulasjon/hjernevasking av barn har vi sett svært mye av det de siste årene, ikke minst nå i 2019, er du ikke enig i det?
 5. Kvar i alle dagar har du dette talet frå. I 2017 stod kol for mindre enn 30% av kraftproduksjonen. Vindkraft stod for meir enn 40%. Og det er vind, sol og biomasse som erstattar kolkraft i Danmark, ikkje naturgass. Du har rett, det har virkelig droppet en del de siste år. Likevel; de har mange kullkraftverk i drift, 6 stykker vel? , og når jeg gløtter på Statnett akkurat nu så ligger varme og vind begge på en elektrisitetsproduksjon på 1.4 GW. Kom dog gjerne med de tall fra 2017, det blir verdsatt! Nå baserer jo Danmark seg i stor grad på import og derved at nabolandene skal ordne alle problemer. Det var det som var mitt hovedpoeng.
 6. Nå kunne kanskje Danmark selv også vurdert gasskraft som erstatning for sine kullkraftverk som vel står for rundt 2/3 av deres egen kraftproduksjon? Vet ikke, men antar at de importerer i det minste størsteparten av dette kull? Fra Polen, kanskje? :-) Vi snakker jo i det minste om 20% mindre CO2/kWh, og bunnlast trenger jo Danmark også, de kan ikke overlate alt til naboene heller.
 7. USAs befolkning er høyest utdannet i verden. 50 % av den voksne befolkningen har universitetsutdannelse. Norge og Vest-Europa ligger langt etter. Det er også USA som står bak det meste av innovasjon og teknologi i vår tid. Hvis du tror det er USA som står i fare for å falle bak, er du helt på bærtur. Det er Europa som må skjerpe seg for å holde følge med USA. USA står i en suveren posisjon. De er svært sterke både økonomisk og militært. BNP er større enn det til alle EU-landene samlet, og de har sterkere økonomisk vekst. Å distansere seg fra USA, er ikke en god ide. Det er den største feilen EU kan gjøre. Problemet her det samme som i bedrifter. Gutta på gulvet gjør opprør mot ledelsen. Slik er det alltid. Det er ledelsens oppgave å overvinne denne motstanden. På samme måte er det Trump og USA sitt ansvar å overvinne motstanden fra de europeiske landene. På den måten kan Vesten beholde sitt hegemoni. Ærlig talt; USA (330 mill.) er "ledelsen" og Europa (+ 500 mill.) er "gutta på gulvet"?? Det får da være måte på knefall og det som verre er.. Hva utdannelsestall angår så har jeg en mistanke det er særdeles mange grader i sosiologi, feminisme og slikt der over. Lykke til med det. Lavt under taket har det iallefall blitt, der også. USA er nå ett land, et flott et, det synes jeg også, men de er nå bare ett land. Og så er vi mange andre land og stater også, med våre egne meninger, forutsetninger, behov og ambisjoner. Hvis ikke USA etterhvert forstår dette, så går det dem i det lange løp ille.
 8. Informativt, interessant og bra! Naturligvis langt bedre å kjøre på strøm fra gasskraftverk med en virkningsgrad på innpå 60% (eksergi ut/eksergi inn) kontra en gjennomsnittlig virkningsgrad i bilene på kanskje knappe 20%. I tillegg kan en jo benytte strøvarme fra verkene til nyttige ting også, fjernvarme og slikt. Et bare halvstort kombikraftverk ville enkelt å ha dekket dette behovet for Irlands del. Gassen som behøves utgjør omtrent 1% av Norges årlige produksjon,10/1000 TWh, energi for transport iberegnet. Dette må være et fornuftig steg for alle land. Enklere og billigere bilhold for forbrukerne også. Greit med et lite land som Irland også, litt mindre trøbbel med rekkeviddeangst:-)
 9. Veldig godt innlegg! Har faktisk tenkt mye på det samme de senere år. Helt utrolig at el-forsyningsgraden fremdeles er så lav på dette kontinentet. Nå ser jeg av rapporten at Norge fremdeles produserer mer energi fra vannkraft enn hele Afrika samlet! Man kan vel saktens spørre seg hva alle de 1000 mrd (antagelig mer) i vestlig uhjelp til kontinentet egentlig går til. Hadde det ikke, på alle måter, vært et fornuftig prosjekt å gjøre noe med dette? Gi de mest mulig grønn energi fra bunnen av, slik at de ihvertfall slipper den uhyre vanskelige overgangen vi i vesten må igjennom de neste 50 år. Og velstand, trygghet og orden er som kjent det beste midlet for å stoppe en for stor befolkningsvekst, det har vi vel lært fra Rosling.
×
×
 • Create New...