Jump to content

BYXM3EMS

Medlemmer
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

18 :)
  1. Yrkestrafikklova som vedtaket i Vestland fylkesting er hjemlet i setter krav til utredningsarbeid , dialog med bransjen og vurdering av om infrastruktur er tilstrekkelig før slikt vedtak. Det er ikke gjort for kommunene i Sogn og Fjordane ennå, men Fylkestinget vedtok å starte dette arbeidet nå. Det hadde derfor ikke vært mulig å gjøre vedtak om miljøkrav for hele Vestland nå. Etter vedtak av forskrift er det lovkrav om minst 4 år før kravet er gjeldende .
  2. Studenten Victor Timmers ved Universitetet i Edinburgh er hovedforfatter på artikkelen som ligger til grunn for dette oppslaget. Profilen hans på Linkedin viser at dette er hans første artikkel noensinne. Profilen viser heller ikke noen tegn på at han har vist noen interesse for utslipp tidligere, men han følger derimot profilene til flere oljeselskap. Studien er et teoristudie/skrivebordsstudie over større (PM10) partikkelutslipp fra ikke-eksosutslipp der elbiler antas å forurense like mye som fossilbiler. Det er ikke gjennomført en eneste måling av utslipp fra biler for å skrive denne artikkelen. Teoristudiet er utelukkende basert på gjennomsnittsvekt og tar ikke hensyn til at elbiler har regenerende bremsing. Studiet ser helt bort i fra partikkelutslipp i eksos . Hovedkonklusjonen blir meget villedendende og feilaktig. For mer edruelig sammenlikning av partikkelutslipp er denne ferske artikkelen fra 2016 Environmental Analysis of Petrol, Diesel and Electric Passenger Cars in a Belgian Urban Setting https://t.co/NAlfPP1Aay skrevet av forfattere tilknyttet Electrotechnical Engineering and Energy Technology, MOBI Research Group, Vrije Universiteit Brussel. De kommer fram til en helt annen graf for partikkelutslipp fra biler med ulike drivlinjer enn det den skotske studenten har gjort. Teknisk Ukeblad bør har en viss kildekritikk av studier de gjengir.
×
×
  • Create New...