Jump to content

Stian Holte

Medlemmer
  • Content Count

    10
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

12 :)

Recent Profile Visitors

345 profile views
  1. Dette forstår jeg ikke. Høyt lufttrykk presser jo havoverflaten nedover, mens lavt lufttrykk "suger" den oppover. Logisk at lufttrykkvariasjoner påvirker vannstanden og skaper roterende strømmer (virvler) i havet og omvendt, men fysikkens lover lar seg ikke trosse.
  2. Dette ser ut som et morsomt eksperiment - et resultat som ikke bør settes i fare ved forsøk på gjentakelse! Teknisk mulig, men neppe praktisk anvendelig. Krever sterkt sendersignal og kort avstand mellom antennene og/eller høyt antennegain (= skarp retningsvirking) for å få overført mange nok mikrowatt til å drive noe som helst aktivt. Lading av mobiltelefon med rask gange er vel også litt i overkant optimistisk. Den må bli ganske stor og tung for høste nok bevegelsesenergi. Kanskje journalisten bør lære seg litt fysikk og radioteknikk?
×
×
  • Create New...