Jump to content

UJ809KJU

Medlemmer
  • Content Count

    16
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

6 :)
  1. Det er Energiloven som er problemet. Argumentet var at balanse mellom tilbud og etterspørsel skulle gi gunstigst mulig energi-utnyttelse. Men, dette gjelder bare for varer med stor pris-elastisitet. Elektrisk forbruk er i dagens situasjon i Norge IKKE priselastisk over hodet!!!! (Og det samme kan sies om produksjonen også, selv om den varierer med vær og vind, men ikke pris.) Det skal bare en liten ubalanse til, så varierer prisene kolosalt. Et system hvor hovedparameteren, strømpris, varierer som en jo-jo, er et mislykket reguleringssystem, og burde vært skrapet for lengst. Vanlige strømkunder bør ha fastpris (som jo smelteverkene har). Makspris for kraften fastsettes av myndighetene til litt over selvkost. Strømpoolen (tidligere Samkjøringa) bør begrenses til å omsette overskudd og underskudd i produksjonen. I en slik sammenheng vil overføringslinjer (kraftkabler) både mot utlandet og internt være viktige elementer til best mulig utnyttelse av ressursene. Dessverre er det jo blitt slik at utenlandskablene brukes til å importere mellom-europeiske strømpriser til Norge. De som utarbeidet avtalene med ACER har ikke gjort noen god jobb for norske strømkunder. Men, de har nok ivaretatt profitten til de bransjene som de kommer fra. For øvrig viser dagens og tidligere års strømpriskriser at det er av største viktighet at eierskapet for strømproduksjonen i Norge forblir på norske hender. Vannkraften har vært, og vil forsatt være Norges viktigste ressurs, også sammenliknet med oljen. Den er fundamentet for industrialiseringen av landet.
  2. I Kina knuses betongen, og armeringen rettes ut for gjenbruk. Om dette er lønnsomt med norske lønninger, er en annen sak.
  3. Produksjon av hydrogen fra fossile kilder er billigere enn ved elektrolyse. Derfor blei hydrogenfabrikken til Hydro lagt ned i sin tid. Men, når det brukes fossile kilder sitter man igjen med masse CO2. For å få hydrogenproduksjonen grønn (eller blå) må man lagre restproduktet CO2 i bakken. Vel og bra! Men, C som finnes i fossile kilder representerer jo en vesentlig del av energimengden som finnes i disse fossile råstoffene. Jeg savner redegjørelser for hvordan man nyttegjør seg denne energien. Fjernes den via kjølesystemer, eller går den med til å bryte forbindelse mellom H og C i hydrocarbonene? Jeg sitter med følelsen av at produksjon av hydrogen fra fossile kilder representerer en voldsom sløsing med energipotensialet i disse kildene. Hvordan får man nyttegjort seg denne energien?
×
×
  • Create New...