Jump to content

Anders Vikøren

Medlemmer
  • Content Count

    28
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

18 :)
  1. Tja. Regjeringa kuttar kr 276 mill i 2019 for eitt fylke og sender elferjerekning på kr 300 mill i samme retning. Ordninga gjeld ca likt i alle kystfylker. Samstundes klagar regjeringa på dårleg vedlikehald på fylkesvegane som dei òg har dytta samme med symbolsk bevilgning. 62% av NTP går til Oslogryta. 25% av krafta kjem frå Vestlandet og 3% av inntektene blir "tilgodesett" regionen. All oljeinntektene er generert langs kysten, men vi køyrer framleis på geitastiar. Kvifor får H, Frp, V og KrF stemmer frå kysten, eigentleg.. Åja. Dei rikaste med ublu skattelette bur i Oslo.
×
×
  • Create New...