Jump to content

Steinar Kolnes

Medlemmer
  • Content Count

    14
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Steinar Kolnes

  1. Du skal ikke se bort i fra at dommerne er kjøpt og betalt. Det skjedde meg meg. Google: "Statoil ansatte dommeren". Etter at Stavanger tingrett hvor dommeren bak vår rygg, i all hemmelighet ble ansatt av Statoil, ble avslørt, jeg saksøkte vi Staten ved justisdepartmentet. I vant i Oslo tingrett, for brudd på EMK art. 6.1, dvs. retten til en uavhengig domstol. Da brå-våknet rettsnorge, og dommen ble opphevet av Borgarting og endelig avgjort av høyesterett. Man utfordrer ikke disse selvopphøyde halvgudene (dommerne) ustraffet, og vi ble likegodt idømt Statens saksomkostninger. Jeg har jobbet 13 år i Ghana, og har sett korrupsjon på nært hold. Forskjellen fra Norge er at man er langt bedre til å skjule korrupsjonen i Norge, og i Ghana blir dommere faktisk avskjediget i unåde når de blir avslørt. Det skjer ikke i Norge.
  2. Domstolene hører aldri på gründer eller små firma. Husk at dommere er personer som lever på enn annen planet, det har aldri satset en eneste krone på å starte en arbeidsplass. De har overhode ingen forståelse. jeg opplevde at vå motpart, dengang Statoil likegodt ansatte dommeren, som så fortsatte i ytterligere 4 måneder hvor han tok flere avgjørelser, alle i Statoils favør. Men det er tydeligvis helt ok både for Borgarting lagmannsrett, Høyesterett og Justisdepartementet og mesteparten av stortingspolitikere. TU skrev også om saken. Nei dette er ikke Nigeria, men Norge i dag! Jeg har 13 års fartstid i Ghana, og javisst det er korrupsjon i Ghanas domstoler, men til forskjell gjør de noe med saken når korrupsjon blir avslørt. Dommere avskjedes i unåde om de så kun har mottatt en slaktet geit. https://www.tu.no/artikler/statoil-ansatte-dommeren-i-egen-korrupsjonssak/231243
  3. Savner sterkt en totalkost for alle fornybarprosjekter. Vind i liket med sol er svært varierende og det blir bare tull når man snakker om pris per installert kWe, men "glemmer" faktisk produksjonskapasitet over tid. Havvind har kanskje den største utnyttelsesgraden av sol og landbasert vind, men er fortsatt i det lavere området 35-40%. Dette i motsetning til vannkraft på 100% Det bør derfor tas med i regnskapet eks. overføringskapasitet opp mot vannkraft, hvor vannkraft lynraskt kan kompensere for bortfall av vindkraft. Dette "stabiliseringen" (også i form av kabling/infrastruktur) av vindkraften har en pris som må bakes inn i prisen for både vind- og solkraft. Det blir helt feil at skattebetalerne skal ta denne kostnaden. mens store aktører som Google og andre kan skumme en liksom grønn energi. Undres på om Google m.fl. reduserer sitt forbruk med faktisk vindkraft produksjon, eller om de benytter seg av lagret vannkraft? I sistnevnte tilfelle er det altså vi vanlige forbrukere som må ta kostnaden i form av økt nettleie.
×
×
  • Create New...