Jump to content

Gunnar Littmarck

Medlemmer
 • Content Count

  27
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

31 :)
 1. Jag har länge hävdat att ocean mining kommer konkurrera ut flertalet gruvor på land. Det för att mineralkoncentrationen ske naturligt då det havsvatten som följer med under jordskorpan tränger upp genom havsbotten i superkritisk form, löser metaller som följer med, men då det tränger genom havsbotten kyls det och metallerna fälls ut. Helium metan och olja följer ofta med i samma kanaler som skapas av superkritiskt vatten som drivs av gravitationskrafter då "redan" sorteringsverket gett havsbotten den dubbla densiteten mot jordens kontinentalplattor.
 2. verkningsgrad 60% vilket ger 40% i värmeförlust vilket inte är dåligt i länder som Norge. Eller hur? Tillverkas syntetiska drivmedel i symbios med cementproduktion och moderna FS-MSR kommer priset under 2:-/l och betänk att de i moderna motorer släpper ut renare avgaser än luften de drar in. Sverige kommer krascha och ett Sverige 2.0 växa fram, då tror jag inte de kan ha så folkfientlig energipolitik som idag. Dagens svenska avfallsfonder räcker för att finansiera ett utbyggd mellanlager under Östersjön med en helautomatisk kärnbränslefabrik som krossar och fluoriserar utan med de fyra långlivade transuraner som motiverar slutförvaret. PÅ Gotland kommer det byggas autonoma FS-MSR minst 30 m under mark, de kommer vara vertikala och ha reaktortankar av kolfiberarberade keramer. Inga styrstavar eller cirkulationspumpar och med rör som har superkritisk CO2 i reaktortanken som även den cirkulerar genom konvektion. Utanför en sluten Brayton cykel för elproduktion vilket minskar storleken till 1/30 och därmed kostnaden. När det lokala behovet av eleffekt är tillgodosett kommer reaktorn spjälka vatten termisk med svavel och jod som katalysatorer. H2 kommer dels användas för att producera cement dels för att förenas med den då frigjorda CO2 till alla former av drivmedel. Märk att US Navy har prototyper genom Heather Willauer och hennes team, trots att de tar kol och H2 ur havsvatten och använder militära kärnreaktorer som producerar elektricitet med vatten och öppen Rankine cykel är deras metod nere mot 1$/l för godkänt jetfuel. Det är under halva kostnaden idag för USAs fen flottor. Ett bränsleproduktiosnfartyg till var flotta med 12 militära kärnreaktorer och mängder med katalysatorer som är 2100mm långa och har diam 100mm. Det kommer även öka USAs slagkraft på världshaven då bränsletillförseln blir mycket bättre skyddad. Här den modell jag beskrev förenklingar av ovan som jag är säker på att Sverige 2.0 kommer ha i drift före 2050. https://info.ornl.gov/sites/publications/files/Pub29596.pdf Jag irriteras av den låga kunskapen i kemi hos de som driver den allt dyrare klimatpolitiken bortsett att de kan så lite fysik att de inte vet att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat). Haven tar upp CO2 från atmosfären och bildar kalksten av det, vi krossar och bränner kalksten då vi producerar cement, då frigörs samma mängd CO2 som i sin tur tas upp då vi producerar syntetisk kalksten (betong). Fördelen att producera syntetiska drivmedel i samband med cementproduktion är att det frigörs ren koncentrerad CO2 vilket gör produktionen billig om man använder hydrogen för processvärme. Eller hur?
 3. Jag tror på den senaste utvecklingen av frikolvsenergiomvandlare. Den tyska prototypen som togs fram 2013 och nu närmar sig marknaden tror jag mest på. Lång livslängd, hög verkningsgrad låg vikt och knappast några rörliga delar. I Storbritanniens utvecklas med en version och Toyota har med startat utveckling. Frikolvsenergiomvandlare är egentligen gammalt men med modern elektrobik blir de oslagbara (tror jag). Den Tyska modellen. https://www.dlr.de/dlr/en/Portaldata/1/Resources/videos/2013/FKLG_en_600.mp4 Toyotas. https://www.greencarcongress.com/2014/04/20140422-fpeg.html En till Med tanke på att hydrogen kan tas ur vatten kol ur förbränning av avfall eller cementproduktion och energi från vad som helst ( jag föreslår högtemperatursreaktorer med sluten bränslecykel) så är syntetiska drivmedel visa överlägsna stora batterier. Gissar att bilar om 10 år kommer ha 20 kWh batterier (LiFePO4) och en 35 kW frikolvsenergiomvandlare att 40 % av den kemiska energi frigörs som värme är inte dåligt i länder som Norge och Sverige, men kräver betydligt bättre isolering.
 4. CO2 lagras i allt större takt genom mänsklig aktivitet. https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows Nu mer kräver storskalig avsaltning av havsvatten bara 2,5 kWh / kubikmeter så alla varma öknar kommer odlas upp. Märk att den globala medeltemperaturen vore betydligt lägre om inte lika stor ökenyta som Amazonas förvandlats till skog och plantager de senaste 20 åren för den globala medeltemperaturen påverkas av ändrade temperaturskillnader.
 5. Hydrogen är inte det farligt om det hanteras väl. men synnerligen oekonomiskt som framdrivningsenergi inkl. bränsleceller på jorden där oxhygen finns. Plugga kemi på universitetsnivå så inser alla det. Märk att moderna motorer som drivs av syntetisk diesel som producerats av plastavfall släpper ut renare avgaser än luften de drar in. Kolla alla anläggningar som startat de senaste 7 åren för att omvandla plastavfall till syntetiska drivmedel. Ok ni får en gammal för att fundera på (om ni är resursskapande ingenjörer och inte politiskt korrekta propagandister).
 6. Hydrogen i ren form är extremt resurskrävande och satsas enbart på för att politiker inte kan kemi. Räkna på att lagra hydrogen i flytande drivmedel så inser alla hur korkat det är. Lägg till att syntetiska drivmedel av exempelvis plastavfall i bra motorer ger renare avgaser än luften de drar in. Lägg till att modern kärnkraft som närmar sig massproduktion kommer ha hög nog temperatur för att kunna växla mellan produktion av H2 eller elektricitet. H2 + CO2 => metanol men kan ju förädlas vidare till alla flytande drivmedel. Jag föreslår att cementproduktion får moderna reaktorer långt under mark så de kan producera cement och syntetiskt flygbränsle. Heather Willauer och hennes Team vid US NAVY har tagit fram två katalysatorer en som ger godkänt jetfuel en syntetisk metanol. De kalkylerar ner mot en dollar per liter inklusive produktionsfartyg med 12 militära reaktorer var en för var flotta. Det är billigare än dagens kostnad och mycket mer leveranssäkert i händelse av konflikt. På land skulle vi kunna producera syntetiska drivmedel till mellan 3 och fyra norska kronor per liter. Så om tio år kommer elbilar förbjudas i städer för de försämrar luften mer än moderna bilar som drivs på syntetiska drivmedel. (skulle inte förvåna mig då jag följer debatten om dieselbilar). Norge har bra kemister utmärkta förutsättningar och ett företag som kanske kommer vara igång med produktion av kompletta flytande reaktorer inom några år.
×
×
 • Create New...